અય અલી (અ.સ.) તમારૂં મકામ કઅબા જેવું છે. લોકો તેની ઝિયારત માટે જાય છે, તે લોકો પાસે જતું નથી
પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ઝમાનામાં અમો મુનાફિકોઓને ઓળખી શકતા ન હતા સિવાય કે અલી (અ.સ.) પ્રત્યેના બુગ્ઝ અને આપ (અ.સ.) ના ફ્રરઝંદો પ્રત્યેના બુગ્ઝ થકી
અય અલી! તમે જન્નતમાં હશો અને તેના બંને છેડાઓના માલિક હશો
હું ઈલ્મનો ખઝાનો છું અને અલી (અ.સ.) તેની ચાવી. છે. જેને પણ ખઝાનો જોઈતો હોય તેણે તેની ચાવી તરફ જવું જોઈએ
Articles

શું ગદીર ઇસ્લામી ઈદ છે?

  શું ગદીર ઇસ્લામી ઈદ છે?   સવાલ: શું ઈદે ગદીરની ગણના ઈસ્માલીક ઇદોમાં થાય છે કે પછી  આ ઈદ ફકત શીઆઓ માટે જ મખ્સુસ છે? જવાબ: આ ઈદ ફકત શીઆઓથી મખ્સુસ નથી,  જો કે શીઆઓ આ ઈદને ખૂબજ વધારે મહત્ત્વ આપે છે. પરંતુ મુસ્લમાનોના બીજા ફીરકાઓ પણ આ દિવસને ઈદનો દિવસ માને છે.   અબુ રયહાન બીરુનીએ તેની કિતાબ અલ આસારુલ બાકીયહ અનીલ કુરૂનીલ ખાલીયહમાં  “આ ઇદને  મુસલમાનોની ઈદોમાં શુમાર કરી છે.” (અલ આસારુલ બાકીયહ અનીલ કુરૂનીલ ખાલીયહ પેજ-૩૩૪)   ઈબ્ને તલ્હા શાફેઈએ મતાલેબ સોઉલ નામની કિતાબ લખ્યું છે કે “અમીરૂલ મોએમનીન (અ.સ.)એ પોતાના અશ્આરમાં ગ

કેવી રીતે અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.) જન્નત અને જહન્નમના વેહચનાર બન્યા.

  કેવી રીતે અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.) જન્નત અને જહન્નમના વેહચનાર બન્યા.   અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)ની બેમિસાલ ફઝીલતોમાં એક ફઝીલત છે કે આપ (અ.સ.) જન્નત અને જહન્નમના તકસીમ કરનારા છો.   આ ફઝીલત ખાસ આપ (અ.સ.)ના માટે જ છે અને તેમાં કોઈ બીજા સહાબી અથવા મુસલમાન શામીલ નથી.   મુસલમાન આલીમોથી અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)નું જન્નત અને જહન્નમના વેહચનાર છે તે બાબતે ઘણી બધી રિવાયતો છે.   ત્યાં સુધી કે શીઆઓના સખ્ત દુશ્મન જેમકે એહમદ ઈબ્ને હજરે હયસમી અલ શાફેઈ, મક્કાનો રહેવાસી (વફાત 974 હી.સ.)એ તેની કિતાબ અસ્સવાએકે મોહર્રેકા (શીઆઓ ઉપર વીજળી)માં આ રિવાયત નકલ કરી

શું બહુમતીનું દીનમાં કોઈ મહત્વ છે?

શું બહુમતીનું દીનમાં કોઈ મહત્વ છે? શિઆઓ વિરુદ્ધ મુસ્લિમો દ્વારા વિવિધ વાંધાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે તેમાંથી એ કે લઘુમતી હોવાને લીધે તેઓએ ઇમામતના બદલે મુસ્લિમ બહુમતીના તાબે થવું જોઈએ.અગર શિયા લોકો સાચા હોય તો તેઓ લઘુમતીમાં ન હોતે જવાબ – શિઆઓ ખોટા છે કારણ કે તેઓ લઘુમતીમાં છે તેવો દાવો કરવો ખોટું છે. એક ઘટના વ્યાપકપણે નોંધવામાં આવી છે જે શિઆઓના અકીદાનું  કુરાન અને સહીહ સુન્નતના વડે  સચ્ચાઈ આધારિત, સ્પષ્ટ હોવાનું સમર્થન કરે છે  પ્રખ્યાત અલ-અઝહર યુનિવર્સીટીના કુલપતિ શૈખ સલીમ અલ-બુશરા શૈખ અલ-ઉલમા (વિદ્વાન), શિઆ વિદ્વાન અલ્લામા સ

ફદકે આયેશાને જુઠ્ઠી સાબિત કરી દીધેલ.

ફદકે આયેશાને જુઠ્ઠી સાબિત કરી દીધેલ.  ફદકના જગડામાં શાશકપક્ષે પુરા જોરશોરથી પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે “પયગંબર સ.અ.વ. વારસામાં કઇ છોડીને જતા નથી જે કઈ મૂકીને ગયા છે. તે સમાજ / મુલ્ક માટે હોય છે.” આ વાતની ગવાહી આયેશા અને હફ્સાએ માલીક બિન અવાસ (જે દિનથી ભટકી ગયેલ હતો)ની સાથે આપી હતી.  આયેશાની તેની જુઠ્ઠી ગવાહીની બાબતે નીચે મુજબનો પ્રસંગ યાદ અપાવે છે. તબરી અને સકફીથી રિવાયત મળે છે કે જ્યારે ઉસમાન તેની ખીલાફત પર હતો. ત્યારે આયેશા તેની પાસે આવી અને માંગણી કરી કે તેને ફદક આપવામાં આવે જે તેને તેના બાપ અબુબકર પછી ઉમરે તેને આપી હતી ત્યારે ઉસ્મ

આલે મોહમ્મદ (અ.મુ.સ.)ની ફઝીલત ફખ્રે રાઝીની નઝરમાં

આલે મોહમ્મદ (અ.મુ.સ.)ની ફઝીલત ફખ્રે રાઝીની નઝરમાં આલે મોહમ્મદ (અ.મુ.સ.)ની ફઝીલત મોટાભાગના મુસલમાનોના ખ્યાલ અથવા સ્વિકારવા કરતા ઘણી ઉંચી છે. ઘણા બધા મુસલમાન આલીમોએ આ હકીકતને સ્વિકારી છે. આવા જ એક આલીમ છે અબુ અબ્દીલ્લાહ મોહમ્મદ બિન ઉમર બિન હુસૈન અલ તૈમી અલ બકરી, જે ફખરુદ્દીન રાઝી (વફાત હી.સ. 606) તરીકે પ્રખ્યાત છે. એહલે તસન્નુનની નઝદીક તેમનું ઉંચુ મકામ છે. તેથી તેનો નઝરીયો અને મંતવ્યો તેઓ દ્વારા વારંવાર શીઆઓ સમક્ષ રજુ કરવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને ઈમામતના વિષયના બારામાં. તેથી તેનો આલે મોહમ્મદ (અ.મુ.સ.)ના બારામાં નઝરીયો ખુબજ મહત્વનો છે. ફખ્

શા માટે ઇ.અલી(અ.સ) જ અમીરુલ મોમેનિન માટે યોગ્ય છે?

શા માટે ઇ.અલી(અ.સ) જ અમીરુલ મોમેનિન માટે યોગ્ય છે? ઘણા ખીલાફત ના દાવેદરોએ શીર્ષકો પચાવ્યા હતા જે ખાસ કરીને ઇ.અલી(અ.સ) માટે જ હતા જેમકે અમીરુલ મોમેનિન નું શીર્ષક. આ શીર્ષક નું મૂળ શું છે, કોણે આપ્યુ અને કોને આપવામાં આવ્યું? આ બધા સવાલો ના જવાબ ગદીરના ખુત્બામાં આપેલા છે. અગર ખાલી મુસલમાનોએ આ ખુત્બા પર ધ્યાન દિધુ હોત તો તેઓ ૧૪૦૦ વર્ષ થઈ મુંજવણમાં ભટકતાના હોત. રસુલે ખુદા(સ.અ.વ)એ હ.અલી(અ.સ) ને અમીરુલ મોમેનિન તરીકે નિયુક્ત કરે છે. બીજું કોઈ નહી બલ્કે રસુલે ખુદા(સ.અ.વ) પોતે અલ્લાહના હુકમથી હ.અલી(અ.સ) ને અમીરુલ મોમેનિન તરીકે નિયુક્ત કરે છે. રસુલે

અકબાહના બનાવમાં રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની ઝીંદગી ઉપર જોખમ

અકબાહના બનાવમાં રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની ઝીંદગી ઉપર જોખમ           મુનાફીકો દ્વારા ઈસ્લામ અને રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ને ઈજા પહોંચાડવાની કોશિષો ઈસ્લામના ઈતિહાસમાં સતત જોવા મળે છે. આપણે આ રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની ઝીંદગીના ઘણા બધા બનાવોમાં જોઇ છે. આવી કોશિષો રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની ઝીંદગીના અંતીમ વર્ષોમાં ખુબ વધારે જોવામાં આવી, ખાસ કરીને અકબાહના બનાવ ઉપર ઈતિહાસકારોએ ઘણી રોશની નાખી છે. ઈતિહાસકારો દ્વારા નોંધાએલ અકબાહનો બનાવ: અકબાહનો બનાવ રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ને શહીદ કરવા માટેના ષડયંત્રો પૈકી એક મોટા પુરાવા છે. આ બનાવ જંગે તબુક, હી.સ. 9 માં સ

દરેક વસ્તુ કુરઆનમાં મૌજુદ છે.

દરેક વસ્તુ કુરઆનમાં મૌજુદ છે. ઈમામ જઅફરે સાદિક (અ.સ.) ફરમાવે છે: “અલ્લાહ અઝઝ વ જલ્લ એ કુરઆનમાં તમામ વસ્તુઓની સમજુતી રાખી છે. અલ્લાહની કસમ! તેણે કોઈ વસ્તુ બાકી નથી રાખી જેની લોકોને જરૂર હોય અને કોઈ એમ નથી કહી શકતું કે ‘અગર કુરઆનમાં આ નાઝીલ થયું હોત તો’ સિવાય કે અલ્લાહે તેને કુરઆનમાં નાઝીલ કર્યું છે.” (1)   મોઅલ્લા ઈબ્ને ખુનૈસ ઈમામ જઅફર સાદિક (અ.સ.)થી નકલ કરે છે: “કોઈપણ બાબત એવી નથી જેમાં બે વ્યક્તિઓ સહમત ન હોય સિવાય કે તેનું મુળ અલ્લાહ અઝઝ વ જલ્લની કિતાબમાં છે પરંતુ લોકોની અક્કલો ત્યાં સુધી પહોંચી શકતી નથી.” (2)   ઉપરની હદીસો બ

ગદીરનો ઈન્કાર કરવાની સજા - આકાશમાંથી પથ્થર

ગદીરનો ઈન્કાર કરવાની સજા - આકાશમાંથી પથ્થર ગદીરનું એલાન અપેક્ષિત રીતે સહાબીઓ વચ્ચે ખૂબ પીડાદાયક હતું. જ્યારે તેઓમાંથી ઘણા (સહાબીઓ) છૂપી રીતે અમીરૂલ મોઅમેનીન(અ સ.)ની ગદીરના  દિવસના મોલાની નિમણુંકનો ઈન્કાર કર્યો, તેઓમાંથી અમુક જે જાહેરમાં પયગંબર(સ.અ.વ.) ઉપર તે બાબતે ગુસ્સે થયા. અસહમત (ઈન્કાર) થનાર સહાબી  ઉપર આકાશમાંથી પથ્થર પડે છે. એક સહાબી પયગંબર(સ.અ.વ.) પાસે ગયો અમીરુલ મોઅમેનીન(અ.સ.)ની દુન્યાના તમામ પુરુષો અને સ્ત્રીઓના મૌલાની નિમણુંકનો વિરોધ કર્યો. આ બનાવ પવિત્ર કુરઆનમાં હમેશા માટે નોંધવામાં આવ્યો છે. “એક  માંગણી કરનારે આ

શું ઝરી મુબારકને ચૂમવું એ શિર્ક (એક થી વધારે ખુદામાં માનવું) છે?

શું ઝરી મુબારકને ચૂમવું એ શિર્ક (એક થી વધારે ખુદામાં માનવું) છે? અમુક નામથી મુસલમાનો શિયા કૌમ પર ઝરી મુબારક ને મૂર્તિ પૂજાની જેમ પુજવાની તોહમત લગાવે છે. તે લોકો અઈમ્મા (અ.મુ.સ.)ની પવિત્ર ઝરી મુબારકની ઝિયારતને શીર્ક માને છે અને શિયાઓ પર શીર્ક કરવાની તોહમત લગાવે છે. જવાબ આ તોહમત એ લોકો દ્વારા સમસ્ત મુસલમાન કૌમ્ પર પવિત્ર કાબાની ઝિયારત અને તવાફને મૂર્તિપૂજા ગણવાની તોહમત જેવી જ છે. આ તોહમત પાયા વિહોણી છે અને દર્શાવે છે તે મુસલમાનોને સાચી તૌહિદ અને શીર્ક વિશે જરા પણ માહિતી અને સમજણ નથી. તે લોકો પોતાના આ વિચારોને ઇસ્લામના અધૂરા જ્ઞાન

રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ના દફનમાં મુસલમાનો માટે બોધપાઠો

રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ના દફનમાં મુસલમાનો માટે બોધપાઠો   અમુક મુસલમાનોને રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.) અને તેમના જાનશીન (અનુગામી) વિષે ગેરસમજણ છે. ખુદ રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)ના પવિત્ર જીવન દરમ્યાન એવા ઘણા વાકેઆ (પ્રસંગો) બનેલ કે જેના દ્વારા આ કુશંકાઓને મુસલમાનો માટે દુર કરેલ છે અને આ બાબતને સ્પષ્ટ કરેલ છે. અમો આપ સર્વોનું ધ્યાન પવિત્ર પયગંબર (સ.અ.વ)ની વફાત અને દફનવિધિ તરફ દોરવા ચાહિયે છીએ. કે જેમાં સમગ્ર મુસ્લિમ રાષ્ટ્ર માટે બોધવચન મૌજુદ છે .   સૌપ્રથમ આવો આપણે જાણીએ કે આવા દેખીતા મુસલમાનો રસુલ સ.અ.વ અને તેમના જાનશીન માટે (બાબતે) કેવો દુરાગ્રહ રાખે છે. &

શું રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ના દરેક સહાબા અઝમત માટે લાયક છે?

શું રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ના દરેક સહાબા અઝમત માટે લાયક છે?   મુસલમાનોની બહુમતી એ રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ના બધા જ સહાબાઓને મહાન જાણે છે.   તેઓનો એવો દાવો છે કે બધા સહાબાઓને ઈસ્લામમાં ગર્વનું સ્થાન છે કારણકે તેઓએ સૌથી પહેલા રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ને જોયા, આપ (સ.અ.વ.) સાથે વર્ષો વિતાવ્યા, આપ (સ.અ.વ.)ના હાથો ઉપર ઈસ્લામ સ્વિકાર્યો, લડાઈઓમાં આપ (સ.અ.વ.)ની સાથે રહ્યા, વિગેરે.   જવાબ: 1) સહાબીની વ્યાખ્યા 2) બધા સહાબાઓ માટે ફકત એક જ અફઝલીય્યત 3) ‘જોવા’ ઉપર મુસલમાનોનો વધુ પડતો ભાર 4) રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ને ન જોવા આપ (સ.અ.વ.)ને જોવા કરતા વધુ ફઝીલત ધરાવે છે 5) તો પછી

શા માટે હઝરત રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)એ શૈખૈન અને પત્નિઓને પોતાની નઝદીક આવવા દીધા? ભાગ-૩

શા માટે હઝરત રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)એ શૈખૈન અને પત્નિઓને પોતાની નઝદીક આવવા દીધા? ભાગ-૩  મુસ્લીમ બહુમતી સહાબીઓની ખાસ કરીને શૈખૈન (અબુ બક્ર અને ઉમર) અને પત્નિઓના વિશ્ર્વાસગાત, મુનાફેકત અને છેતરપીંડીનો દીફા કરવા આગળ વધે છે.   તેઓની શૈખૈન અને પત્નિઓના બચાવની મુળ દલીલ એ છે કે રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)નું તેઓને પોતાની બેઠક અને ઘરમાં આવવા દેવા સહમત હોવું. જો શૈખૈન અને પત્નિઓ અયોગ્ય અને વિશ્ર્વાસઘાતી છે તો પછી શા માટે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)એ પોતાની અને મુસલમાનોની નઝદીક આવવા દીધા? જવાબ: શૈખૈન અને પત્નિઓના બચાવ બાબતે વિવિધ પાસાઓ છે. ફકત સહાબી હોવાથી કો

શા માટે હઝરત રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)એ શૈખૈન અને પત્નિઓને પોતાની નઝદીક આવવા દીધા? ભાગ-૨

શા માટે હઝરત રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)એ શૈખૈન અને પત્નિઓને પોતાની નઝદીક આવવા દીધા? ભાગ-૨    મુસ્લીમ બહુમતી સહાબીઓની ખાસ કરીને શૈખૈન (અબુ બક્ર અને ઉમર) અને પત્નિઓના વિશ્ર્વાસગાત, મુનાફેકત અને છેતરપીંડીનો દીફા કરવા આગળ વધે છે.   તેઓની શૈખૈન અને પત્નિઓના બચાવની મુળ દલીલ એ છે કે રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)નું તેઓને પોતાની બેઠક અને ઘરમાં આવવા દેવા સહમત હોવું. જો શૈખૈન અને પત્નિઓ અયોગ્ય અને વિશ્ર્વાસઘાતી છે તો પછી શા માટે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)એ પોતાની અને મુસલમાનોની નઝદીક આવવા દીધા? જવાબ: શૈખૈન અને પત્નિઓના બચાવ બાબતે વિવિધ પાસાઓ છે. ફકત સહાબી હોવાથ

શા માટે હઝરત રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)એ શૈખૈન અને પત્નિઓને પોતાની નઝદીક આવવા દીધા? ભાગ-૧

શા માટે હઝરત રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)એ શૈખૈન અને પત્નિઓને પોતાની નઝદીક આવવા દીધા? ભાગ-૧  મુસ્લીમ બહુમતી સહાબીઓની ખાસ કરીને શૈખૈન (અબુ બક્ર અને ઉમર) અને પત્નિઓના વિશ્ર્વાસગાત, મુનાફેકત અને છેતરપીંડીનો દીફા કરવા આગળ વધે છે.   તેઓની શૈખૈન અને પત્નિઓના બચાવની મુળ દલીલ એ છે કે રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)નું તેઓને પોતાની બેઠક અને ઘરમાં આવવા દેવા સહમત હોવું. જો શૈખૈન અને પત્નિઓ અયોગ્ય અને વિશ્ર્વાસઘાતી છે તો પછી શા માટે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)એ પોતાની અને મુસલમાનોની નઝદીક આવવા દીધા? જવાબ: શૈખૈન અને પત્નિઓના બચાવ બાબતે વિવિધ પાસાઓ છે. ફકત સહાબી હોવાથી કો

શું જ.અબુતાલીબ (અ.સ) એ કલમો પડ્યો હતો?

શું જ.અબુતાલીબ (અ.સ) એ કલમો પડ્યો હતો? એહલેબય્ત (અ.સ) ના દુશ્મનો કે જે નાસેબીઓ પણ કેહવાય છે તેઓએ રસુલુલ્લાહના ઝમાનાથીજ ઘણા બધા જુઠાણાઓ ફેલાવયા છે. એમાંથી એક અમીરુલ મોઅમેનીન (અ.સ) ના પિતા અને રસુલુલ્લાહ ના કાકા જ. અબુ તાલિબ વિષે છે કે તેમણે પોતાની ઝીંદગીમાં તૌહીદ અને નબુવતની ગવાહી એટલેકે કલમે શહાદાતૈન નહોતો પડ્યો તેઓને તેમની કિતાબોમાં આ વાતનો ઉલ્લેખ ક્યાય જોવા મળતો નથી. આ શહાદાતૈનની ગવાહી વિના તેઓ ઇસ્લામ અને ઈમાનની વ્યાખ્યા પ્રમાણે તેઓએ કુફ્ર કર્યા હોવાનું ધારી લે છે અને નઉઝબીલ્લાહ જહન્નમી (હોવાની વાત કરે છે.) જવાબ : જ. અબુ તાલિબ (અ.સ.)

શિઆ અને સુન્ની તફ્સીરો મુજબ અમીરુલ મોઅમેનીન અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અ.સ.ની ફઝીલતો

શિઆ અને સુન્ની તફ્સીરો મુજબ અમીરુલ મોઅમેનીન અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અ.સ.ની ફઝીલતો જારુલ્લાહ ઝમખ્શરી પોતાની તફસીર “અલ કશ્શાફ” ભાગ ૪, પાનાં નં. ૧૯૭ પર ઇબ્ને અબ્બાસથી લખે છે કે એક વખત પવિત્ર પયગંબર (સ.અ.વ.) પોતાના અસહાબોને લઈને ઈમામ હસન (અ.સ.) અને ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) બીમાર હતા ત્યારે તેમની મુલાકાતે ગયા. તે સમયે અમીરુલ મોઅમેનીન અલી (અસ.) પણ ત્યાં હાજર હતા. પવિત્ર પયગંબર (સ.અ.વ.)એ આપને કહ્યું: “બાળકોના જલ્દી સાજા થવા માટે નઝર કેમ નથી કરતા?” જેથી અલી (અ.સ.), જનાબે ઝહેરા (સ.અ.) અને જનાબે ફીઝ્ઝાએ નઝર કરી કે અગર આ બાળકો બીમારીમાંથી સાજા થઇ જશે તો ત્ર

શું આપણે એહલેબૈત (અ.મુ.સ.) પાસે તેમની શહાદત પછી માંગી શકીએ છીએ?

શું આપણે એહલેબૈત (અ.મુ.સ.) પાસે તેમની શહાદત પછી માંગી શકીએ છીએ? શંકા: અમૂક કહેવાતા મુસલમાનો ઈલાહી હસ્તીઓને વસીલા (માધ્યમ) બનાવીને માંગવાનો વિરોધ કરે છે. તેઓની મુળ વાત એ છે કે આપણે ફકત અલ્લાહ પાસે જ માંગવું જોઈએ. પછી તેઓ ઈચ્છા ન હોવા છતાં પોતે જ કબુલ કરે છે કે આપણે ઈલાહી હસ્તીઓ જેવી કે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.) અને તેમના વારસદારો (અ.મુ.સ.), શહીદો, આલીમો, વિગેરેના માધ્યમથી પણ માંગી શકીએ છીએ, પરંતુ એક શર્ત સાથે કે આપણે ત્યારે જ માંગી શકીએ જ્યારે તેઓ હયાત હોય અને તેમની વફાત બાદ માંગી ન શકાય. તેઓના માનવા મુજબ, એક મૃત અને જમીનની અંદર દફનાવેલ વ્યક્તિમાં

તબર્રાથી દૂર ભાગવાના ગંભીર પરિણામો

તબર્રાથી દૂર ભાગવાના ગંભીર પરિણામો એક એવો નઝરીયો છે કે તવલ્લા એટલેકે આલે મોહમ્મદ (અ.મુ.સ.) સાથે મોહબ્બત આપણી નજાત માટે કાફી છે. તબર્રા એટલેકે આલે મોહમ્મદ (અ.મુ.સ.)ના દુશ્મનો પ્રત્યે નફરતથી દૂર રહેવું જોઈએ જેથી બીજા મુસલમાનો સાથે વિવાદ ન થાય. અલબત્ત્, હકીકત આવી આસાન નથી. મુસલમાનો માટે કોઈ વિકલ્પ નથી કે તેઓ જે ચાહે તે પસંદ કરે. ગમે કે ન ગમે, ઈસ્લામમાં તબર્રાનું એક વિશેષ સ્થાન છે. ‘બની શકે કે તમને એક ચીઝ નથી પસંદ જ્યારે કે તે તમારા માટે બહેતર હોય.’ અને પવિત્ર કુરઆનથી વિરૂધ્ધ જઈને તબર્રાથી ભાગીને તૌહીદ, નબુવ્વત અને ઈમામતના ચાહનારાઓને

તબર્રા તર્ક કરવાથી પોતે ઝાલીમમાં શામીલ થાય છે

તબર્રા તર્ક કરવાથી પોતે ઝાલીમમાં શામીલ થાય છે અમુક લોકો છે કે જેઓ તબર્રાથી પરહેઝ કરવાનું કહે છે અને તે માટે બહાનાઓ રજુ કરે છે. તબર્રા પ્રત્યે આવુ વલણ તે આશ્ર્ચર્યજનકછે. જ્યારે કે કુરઆને કરીમની આયતો અને હદીસોમાં આનો ઝીક્ર થયો છે. બે મહા ભારે વસ્તુઓ (સકલૈન) તરફ રજુ થવાથી એકદમ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે તબર્રા ન ફકત દીનનો ભાગ છે પરંતુ તબર્રાને છોડવાથી ગંભીર પરિણામો આવે છે. ઉદાહરણ માટે કુરઆનની આ આયતને જોવો: "તમે કહો કે મારી પહેલા ઘણા રસુલો સ્પષ્ટ દલીલો લઈને તમારી પાસે આવ્યા હતા અને તમે જે કાંઈ કહો છો તે પણ લાવ્યા હતા પછી જો તમે સાચા છો તો

ખલીફાઓનો સૌથી મોટો ભય : આજે ફદક, કાલે ખિલાફત

ખલીફાઓનો સૌથી મોટો ભય : આજે ફદક, કાલે ખિલાફત ફદકના વિવાદથી પૂરવાર થયું છે કે હઝરત ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) નો હાથ ઉપર હતો. હકીકતમાં તેમણે તેમનો દાવો એટલી મજબુત દલીલો અને અખંડ પૂરાવાઓ સાથે પકડી રાખ્યો હતો કે અમુક એહવાલો મુજબ તે સમયના ખલીફાને આપ (સ.અ.) ને ફદક પાછો આપવાનો લેખિત હુકમ આપવાની ફરજ પાડવામાં આવી.  સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન: “હ.ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ને ફદક પાછો આપવામાં શા માટે ખલીફાઓ ગભરાયેલા હતા?” ઈબ્ન અબીલ હદીદે ખલીફાઓની આ દુવિધાને તેમની કિતાબ શર્હ નહજુલ બલાગાહમાં ટાંકી છે. તેઓ લખે છે : બગદાદના એક શિક્ષકને પૂછવામાં આવ્યું : “ફાતેમા (સ.

દુશ્મનો વિરુદ્ધ કડક શબ્દો વાપરવા બાબત ઇસ્લામનો શું ફતવો છે?

દુશ્મનો વિરુદ્ધ કડક શબ્દો  વાપરવા બાબત ઇસ્લામનો શું ફતવો છે? ઘણી ચર્ચાલાયક બાબતોમાંથી એક એ છે કે શું અલ્લાહ અને આલે મોહમ્મદ (અ.મુ.સ.) ના દુશ્મનો વિરુધ્ધ કડક વાણીનો ઉપયોગ કરવો સહી છે કે નહિ? અમુક લોકો એવું માને છે કે આપણે અલ્લાહ અને આલે મોહમ્મદ (સ.અ.વ.) ના દુશ્મનોના માટે સંયમથી કામ લેવું જોઈએ અને તેમના ઉપર મલામત અને લાનત કરવું જોઈએ નહી. તેઓ એમ કહે છે કે કુરઆન અને ભરોસાપાત્ર સુન્નતમાં નોંધાયેલ છે કે આવુ કરવું એ અલ્લાહ, રસૂલ (સ) અને અહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ના બતાવેલ ઉચ્ચ અખ્લાક અને સંસ્કારની વિરુધ્ધ છે. જવાબ: સૌપ્રથમ આપણે અમુક પ્રસંગોનું વર્ણન ક

શહીદો હયાત છે - જનાબે જઅફરે તૈયાર (અ.સ.)નો દાખલો

શહીદો હયાત છે - જનાબે જઅફરે તૈયાર (અ.સ.)નો દાખલો અઝાદારીને વખોડનારાઓ એવો દાવો કરે છે કે એક વખત કોઈ મુસલમાન મૃત્યુ પામે ભલે પછી તે શહીદ થયો હોય તો પણ તે પથ્થરોની જેમ નિર્જીવ છે અને ન તો કંઈ સાંભળી શકે છે ન જોઈ શકે છે અને ન કોઈ બાબત માટે સક્ષમ રહે છે. તેથી, તેઓ આરોપ મુકે છે કે શહીદોની ઝિયારત જેમકે સય્યદુશ શોહદા ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)ની ઝિયારત, તેમના ઉપર ગીર્યા કરવું, તેમની કબ્રો ઉપર કુરઆન અથવા દોઆ પડવી બિદઅત છે. જેવી રીતે મૃત એક પથ્થર સમાન છે તેથી તેમની મુલાકાત એક પથ્થરની ઈબાદત કરવી છે જે મુર્તીપૂજા જેવું છે. જવાબ: એવો આરોપ કે શહીદો એ ઝમીનની જેમ ન

અલ્લાહે નબી ખિઝર (અ.સ.) ને લાંબી ઝીંદગી શા માટે આપી?

અલ્લાહે નબી ખિઝર (અ.સ.) ને લાંબી ઝીંદગી શા માટે આપી? શંકાશીલ લોકો એક યા બીજું બહાનું બતાવીને ઇમામ મહેંદી (અ.ત.ફ.શ.)ની હયાતનો ઇન્કાર કરે છે. તેઓની નબળી દલીલોમાંની એક દલીલ આપ (અ.સ.)નું લાંબુ જીવન છે. તેઓના મત મુજબ એક વ્યક્તિ માટે આટલી  લાંબી જિંદગી સામાન્ય  નથી. જવાબ: ઇમામ મહદી (અ.ત.ફ. શ.) ની લાંબી ઝીંદગી વિશે શંકા કરવું તે અલ્લાહની અસીમ શક્તિમાં ઈમાનનો ઇન્કાર કરવું છે, જે હકીકતમાં કમજોર તૌહિદની નિશાની છે. શું અલ્લાહે  બીજાઓને જેમ કે પયગંબર નૂહ (અ.સ.) ને લાંબી જિંદગી નથી આપી? સૂરએ અન્કબૂત(૨૯):૧૪ માં ફરમાવવામાં આવ્યું છે:  “અને ખરેખર

હારુને ઇમામ મુસા કાઝીમ અ.સ.ને બાગે ફદક માટે કતલ કર્યા.

હારુને ઇમામ મુસા કાઝીમ અ.સ.ને બાગે ફદક માટે કતલ કર્યા. બાગે ફદકની માલિકી માટેની દલીલો રસૂલે ખુદા સ.અ.વ.ની શહાદાત બાદ તરત જ ચાલુ થઈ ચૂકી હતી પણ તેની વધારે જરૂરત દસકાઓ પછી લાગી કેમ કે હાકીમો હંમેશાં એ ડરમાં રેહતા હતા કે આલે મોહમ્મદ સ.અ.વ.બાગે ફદક પર માલિકીનો હક માંગશે. નીચે જણાવેલ ઇમામ મુસા કાઝીમ અ.સ.ના હારૂન સાથેના વર્તન પરથી આ હકીકત માલૂમ થાય છે. હારૂન અલ અબ્બાસી ઇમામ મુસા ઈબ્ન જાફર અ.સ.ને કહ્યા કરતો કે તે ઇમામ અ.સ.ને ફદક પાછો આપવા ઈચ્છે છે. પણ ઇમામ અ.સ.એ તેની આ વાત ને હમેશાં નકારી નાખી. જ્યારે હારૂને બાગે ફદક પાછો આપવા ઘણું જોર કર્યું ત્ય

આસમાન અને ઝમીને ઉમરબિન અબ્દુલ અઝીઝ પર રુદન કર્યું પરંતુ ઈમામ હુસૈન અ.સ પર નહિ?

   આસમાન અને ઝમીને ઉમરબિન અબ્દુલઅઝીઝ પર રુદન કર્યું પરંતુ ઈમામ  હુસૈન અ.સ પર નહિ?       (ગમે હુસૈન અ.સ.માં) રડવા પર ટીકાકરનારાઓ બડાઈ કરે છે  (ગૌરવ અનુભવે છે)  ઉમવી રાજા ઉમર બિન અબ્દુલઅઝીઝના વિષે: તૌરેતની અંદર નોધાયેલ છે કે આસમાનઅને ઝમીને ૪૦ દિવસ અને રાત ઉમરબિન અબ્દુલ અઝીઝ પર રુદનકર્યું                                                                         

શા માટે અલ્લાહે યઝીદ થકી મુસલમાનોને સજા કરી ?

શા માટે અલ્લાહે યઝીદ થકી મુસલમાનોને સજા કરી ?   યઝીદનું હાકીમ બનવું એ મુસલમાનો માટે સૌથી મોટી સજા હતી. આ વાત આ હકીકતથી સ્પષ્ટ થાઇ છે કે તેણે અઝીમ ગુનાહો અંજામ આપ્યા જેમકે ઇમામે હુસૈન (અ) ને કત્લ કરવું, ખાને કાબા ઉપર આગના ગોળા ફેકાવવા, મદીના શહેર ને લૂંટવું વગેરે.   એ કઈ રીતે બન્યું કે આ પ્રકારનો જાનવર/ શૈતાન મુસલમાનોનો હાકીમ બની ગયો? શું એ શક્ય હતું કે મુસલમાનો આ મુસીબત ને ટાળી શકતે અને ખાને કાબાની બેહુરમતીને બચાવી શકતે અને ઇમામ હુસૈન(અ) અને એમના અસ્હાબોની જિંદગી અને મદીનામાં હજારો લોકોની કત્લ અને ઔરતોની બેઇઝઝતીને બચાવવી શકતે?

ફકત એક ઈમામ જ બીજા ઈમામને દફન કરી શકે છે.

ફકત એક ઈમામ જ બીજા ઈમામને દફન કરી શકે છે. જ્યારે કોઈ મઅસુમ ઈમામ (અ.સ.) શહીદ થાય છે, તેમના પછી તેમના વસી અને ઈમામની જવાબદારી છે કે તેમને દફન કરે. આ જવાબદારી તેમના સિવાય બીજું કોઈ અદા કરી શકતું નથી. જેથી મુસલમાનો માટે સ્પષ્ટ થઈ જાય કે જે ઈમામ શહીદ થઈ ગયા છે તેમના બાદ તેમના હકીકી વસી કોણ છે.  ઈમામત ઉપર ચર્ચા: ઈમામ અલી રેઝા (અ.સ.) અને વાકેફી (ઈમામ રેઝા અ.સ.ની ઈમામતનો મુન્કીર) દરમ્યાન આ વિષય ઉપર એક ખુબજ દિલચસ્પ ચર્ચા થઈ કે જેમાં કેવી રીતે એક ઈમામ જ બીજા ઈમામને દફન કરી શકે તેના ઉપર રોશની નાંખવામાં આવી છે અને બન્ને ઈમામો હોવા ઉપર દલાલત કરે છે. આલે મ

અમીરુલ મોઅમેનીનને “અબુ તુરાબ”નો લકબ કેવી રીતે મળ્યો?

અમીરુલ મોઅમેનીનને “અબુ તુરાબ”નો લકબ કેવી રીતે મળ્યો? અમીરુલ મોઅમેનીનને “અબુ તુરાબ”નો લકબ કેવી રીતે મળ્યો? અમીરુલ મોઅમેનીન (અ.સ)ના દુશ્મનો “અબુ તુરાબ”ના લકબ વડે ઉલ્લેખ કરીને આપ (અ.સ)ની  હાંસી ઉડાવતા . કદાચ તે ઈમામને ધૂળ (તુરાબ) તરીકે બોલાવતા કારણકે ઈમામ દરેક સદગુણ (ફઝીલત) ધરાવતા હતા અને દુશ્મનો અલ્લાહ અને પયગંબર સ.અ.વ.ની  નજીકના દરજ્જાથી વંચિત હતા. નીચે દર્શાવેલ શિયા  રિવાયત એ સૂચવે છે કે દુશ્મનો એ જાણતા નહોતા કે અબુ તુરાબનો લકબ પણ અમીરુલ મોઅમેંનીન (અ.સ.) માટે શ્રેષ્ઠતા અને ફઝીલત ધરાવે છે. અબાયાહ ઇબ્ને રબીથી રિવાયત

નમાઝને અદા કરવામાં અમીરુલ મોઅમેનીન અ.સ શ્રેષ્ઠ છે

નમાઝને અદા કરવામાં અમીરુલ મોઅમેનીન અ.સ શ્રેષ્ઠ છે નમાઝમાં અને બીજી બધી બાબતોમાં અમીરુલ મોઅમેનીન અલી ઇબ્ને અબી તાલીબ અ.સ.થી આગળ કોઈ સહાબી નથી. કેટલાક પ્રસંગોએ આ મુદ્દા (બાબત) ઉપર અલી અ.સ.ની શ્રેષ્ઠતા બતાવી છે ખાસ કરીને ખાલી કેહવાના ખલીફાના સંબંધમાં   અમીરુલ મોઅમેનીન અ.સ. એ ઉસ્માન (ઇબ્ને અફ્ફાન)ને જાહેર કર્યું – હું તારા કરતા અને પેલા બંને (પેહલા અને બીજા જુઠા ખલીફા)  કરતા વધારે સારો છું. મેં અલ્લાહની ઈબાદત તે બંને પેહલા કરી હતી અને તેના પછી પણ અલ-ફૂસુલ અલ-મુખ્તરહ ભાગ ૮૮-

પયગંબર (સ.અ.વ) સંબંધિત દરેક મહત્વના બનાવમાં અમીરુલ મોઅમેનીન (અ.સ) નો ઉલ્લેખ શા માટે હોય છે?

પયગંબર (સ.અ.વ) સંબંધિત દરેક મહત્વના બનાવમાં અમીરુલ મોઅમેનીન (અ.સ) નો ઉલ્લેખ શા માટે હોય છે? પયગંબર (સ.અ.વ.) સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ બનાવો જેમ કે ૧૭મી રબ્બિઉલ અવ્વલ અને ૨૭મી રજબના રોજ ઇસ્લામની જાહેરાત (બેઅસત/મેઅરાજ) અમીરુલ મોઅમેનીન (અ.સ) સાથે નજીકથી જોડાયેલા છે. હકીકતમાં પયગંબર (સ.અ.વ) ના વિલાદતના મોકા ઉપર એક ખાસ ઝીયારત કે જે અમીરુલ મોઅમેનીન (અ.સ) થી સંબંધિત છે પણ કોઈ ચોક્કસ ઝીયારત પયગંબર (સ.અ.વ) ને સંબંધિત નથી એક પ્રશ્ન ઊભો થઈ શકે છે : -  આવા પ્રસંગો પર અમીરુલ મોઅમેનીન (અ.સ.)કરતા પવિત્ર પયગંબર  (સ.અ.વ) માટે ઝિયારત વધુ યોગ્ય હોત. જવાબ શેખ અબ્બાસ અલ-

એક મુસલમાન કે જે કોઈ (અલી અ.સ.. સિવાય) બીજાને અમીરુલ મોઅમેનીન તરીકે પસંદ કરે તે વાસ્તવમાં નાસેબી છે

એક મુસલમાન કે જે કોઈ (અલી અ.સ.. સિવાય) બીજાને  અમીરુલ મોઅમેનીન તરીકે પસંદ કરે તે વાસ્તવમાં નાસેબી છે એક સામાન્ય માન્યતા (અકીદો) છે કે જે કોઈ અમીરુલ મોઅમેનીન અ.સ. થી નફરત રાખે તે નાસેબી છે. મુસલમાનો કે જે ઈમામ અલી ઇબ્ને અબી તાલીબ અ.સ.થી મોહબ્બત કરે છે તેને નાસેબી માનવામાં નથી આવતા એ વાતની પરવાહ કર્યા વગર કે તેઑનું વલણ (અલી અ.સ. સિવાય) બીજાઓ પ્રત્યે કેવું છે     જયારે હદીસમાં નાસેબી વિષે અલગજ વિચાર દર્શાવવામાં આવ્યો છે ઇબ્ને અબ્બાસ પૂછે છે : અય અલ્લાહના રસુલ સ.અ.વ. કોઈ અલી અ.સ. થી નફરત કરશે ? પવિત્ર પયગંબર સ.અ.વ એ ફરમાવ્યું – હા ! એક ગીરો

અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)ની શહાદતના બારામાં અમૂક સવાલો.

અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)ની શહાદતના બારામાં અમૂક સવાલો. ઈતિહાસમાં વર્ણન થયા મુજબ અને શીઆ અને એહલે તસન્નુંનની ઘણી બધી કિતાબોમાં નકલ થયા મુજબ, એ તારણ નીકળે છે કે અલી (અ.સ.)ની શહાદતનું ષડયંત્ર ‘ખવારીજ’ દ્વારા ઘડવામાં આવ્યું હતું. રિવાયતોમાં થોડા તફાવત સાથે તારીખે તબરી, તારીખે યાકુબી, શૈખે મુફીદ (અ.ર.)ની ઈરશાદ અને ઈબ્ને સાદની તબકાતમાં આનું વર્ણન થયું છે. બાલાઝારી અને વાકેદીએ પણ આને નકલ કર્યું છે. બધી રિવાયતોનો સારાંશ એ આવે છે કે જ્યારે નહેરવાનની ખૂંખાર જંગનો અંત આવ્યો, થોડાક ખવારીજો કત્લ થયેલાઓ ઉપર રડવા માટે જમા થયા. તેઓએ ત્રણ લોકોને

શું અલી (અ) તરાવીહના હિતમાં હતા?

શું અલી (અ) તરાવીહના હિતમાં હતા? મોટાભાગના મુસલમાનોએ તરાવીહને અપનાવી લીધું છે એટલા માટે કે તે રસૂલના અસ્હાબની સુન્નત છે. તરાવીહ કે જેનો ઉલ્લેખ કુરઆન કે રસૂલે ખુદા (સ) અથવા રસૂલ (સ)ના નેક સહાબી અમીરુલ મોઅમેનીન ઇમામ અલી (અ)ની સુન્નતમાં જોવા મળતી નથી. વિરોધીઓ કે જેઓ હઝરત ઇમામ અલી(અ)ને એક સલફ  અને શૈખૈન ના સુન્નત ઉપર અમલ કરવા વાળા સમજે છે તેમનાથી એકપણ હદીસ લાવી શકતા નથી કે જે તરાવીહની તરફેણમાં હોય  અને ઇમામ અલી(અ)એ આ સુન્નતની તસ્દીક કરી હોય. વિરોધીઓએ પોતાની જાતને સવાલ કરવો જોઈએ કે અગર ઇમામ અલી(અ) શૈખૈનની સુન્ન્તના હિતમાં હતા તો પછી શા મ

આખેરતના માટે ૩ ખૂબજ ઉપયોગી આમાલ

આખેરતના માટે ૩ ખૂબજ ઉપયોગી આમાલ ર.અકરમ સ.અ.વ. અને અમીરુલ મોમેનીન અ.સ. અને તેના પવિત્ર વંશજોની મોહબ્બત સૌથી વધારે નફાકારક અમલ છે. અને આ અમલનો સવાબ આખેરત માટે સાચવીને રાખવામાં આવે છે. આ બારામાં એક મશહુર હદીસ જોવા મળે છે- પવિત્ર પયગંબર સ.અ.વ. એ આપણને જણાવ્યું છે કે- મેં સ્વપનામાં મારા કાકા જ.હમઝા અ.સ. અને મારા પિતરાઈ ભાઈ જ.જાફર(અ.સ.)ને જોયા. મેં તેમને પુછયું: “મૌતના બાદ તમે સૌથી વધારે તમારા માટે ફાયદાકારક કયો અમલ જોયો?” તેઓએ કહ્યું: ૧. તમારા (સ.અ.વ.)પર સલવાત  ૨. તરસ્યાને પાણી પીવડાવવું ૩. અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અ.સ.ની મોહબ્બત અલ-દાવત પ

અમીરુલ મોઅમેનીનની સમાનતા ખાના એ કાબા સાથે

અમીરુલ મોઅમેનીનની સમાનતા ખાના એ કાબા સાથે   બંને શિયા અને સુન્ની રીવાયાતો મુજબ અલી અ.સ.ની વિલાદત ખાના એ કાબામાં થઇ છે. આ ઉપરાંત અલી અ.સ.ની ફઝીલતની સામ્યતા ખાના એ કાબા સાથે નીચેની હદીસો દ્વારા પણ મળે છે. ૧. લોકો અલી અ.સ.ની મુલાકાતે આવે. નહિ કે અલી અ.સ. તેઓની મુલાકાતે જાય. રસુલે અકરમ સ.અ.વ.: “(એય અલી અ.સ.) તમે ખુશ થાવ છો ખાના એ કાબા ની ફઝીલત જોય ને. લોકો તેની મુલાકાતે આવે છે. ખાના એ કાબા લોકોને મુલાકાતે જતું નથી.” (ઉસોદ અલ-ગાબાહ અલ-સહાબાહ ભાગ-૪ પેજ ૩૧) અમુક હદીસો મુજબ અલી અ.સ.ની મિસાલ ખાને એ કાબા જેવી છે. ર.ખુદા સ.અ.વ.ની શહાદત પછી અલી અ.સ.ની જવાબદ

ફકત અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.) જ હ.રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.) ની જગ્યા લઈ શકે છે.

ફકત અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.) જ હ.રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.) ની જગ્યા લઈ શકે છે. જ્યારે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની ખિલાફતની વાત આવે તો આપણે દરેક પ્રકારની દલીલો સાંભળીએ છીએ જેમકે ગારમાં સહાબીય્યત, વયમાં બુઝુર્ગી,રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની પત્નિના પિતા, વિગેરે.   શું આ દલીલો રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ના ખલીફા હોવા માટે પુરતી છે?   મુસલમાનોએ એવી વ્યક્તિની તપાસ કરવી જોઈએ જે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની સંપૂર્ણ જગ્યાને સંભાળી શકે. ખાસ કરીને ઉમ્મતના નેતૃત્વ બાબતે,કુરઆન અને સુન્નતના ઈલ્મ બાબતે.   જેમકે એક રિવાયત છે કે: રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)એ ફરમાવ્યું: “અલી(અ.સ.) મારાથી છે

જ.ખદીજા સ.અ.

  હંમેશાથી ઇસ્લામ માનવતાનું ઉદાહરણ રહ્યું છે. આ બાબતે ઘણા બધા પાત્રો સાક્ષી પૂરી પાડે છે અને તેઓ દ્વારા ઇસ્લામનો સંદેશ લોકો સુધી પોહ્ચાડ્યો છે. આ રીતે તેમણે બીજા મુસલમાનો પાસેથી આદર મેળવ્યો છે. ઘણી બધી મુસ્લિમ મહાન હસ્તીઓમાંથી એક છે જ.ખદીજા સ.અ. કે જેમણે પોતાની બધીજ સંપતિઓ ઇસ્લામ અને ર.અકરમ સ.અ.વ. ના રસ્તામાં ખર્ચ કરી નાખી. પરિવાર: જ.ખદીજા સ.અ.- (કે જે જ.ઝેહરા સ.અ. ના માતા હતા) તેમનો પરિવાર મહાન હતો. વર્ષોથી તેમનો પરિવાર સમગ્ર કુરૈશમાં તેમની મારેફત અને ઇલ્મથી ખ્યાતીમાન હતો.    (અલ –રોઝ અલ-અનફ, ભાગ-૧ પેજ ૨૧૩) હ.ખદીજા સ.અ.ને તેમના પિ

શું આયેશાનો એહતેરામ કરવાનો હુકમ અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)એ આપ્યો હતો?

  શું આયેશાનો એહતેરામ કરવાનો હુકમ અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)એ આપ્યો હતો? અમૂક બેવકુફો કહે છે કે આપણે આયેશાનો એહતેરામ કરવો જોઈએ કારણે અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)એ આપણને આમ કરવા કહ્યું છે!! પોતાની વાતને સાબિત કરવા તેઓ આ ખુત્બો રજુ કરે છે:   નહજુલ બલાગાહ, ખુત્બા નં. 156 અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.) ફરમાવે છે: وَأَمَّا فُلاَنَةُ، فَأَدْرَكَهَا رَأْيُ الْنِّسَاءِ، وَضِغْنٌ غَلاَ فِي صَدْرِهَا كَمِرْجَلِ الْقَيْنِ، وَلَوْ دُعِيَتْ لِتَنَالَ مِنْ غَيْرِي مَا أَتَتْ إِلَيَّ، لَمْ تَفْعَلْ، وَلَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الاُوْلَى، وَالْحِسَابُ عَلَى اللهِ.   “એક ઔરત (આયેશા) બાબતે, તેણી સ્ત્રી દ્રષ્ટિકોણન

અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)નો દુશ્મન શંકાસ્પદ વંશમાંથી છે.

અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)નો દુશ્મન શંકાસ્પદ વંશમાંથી છે. શાયરે અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)ના દોસ્ત અને દુશ્મનની હદીસને પોતાના શેઅરમાં આ મુજબ બયાન કરી છે: અલી (અ.સ.)ની મોહબ્બતથી બધી શંકાઓ દુર થાય અને રૂહો પાક થાય અને નસ્લો પાકીઝા બને છે. પછી જ્યારે તમે અલી (અ.સ.)થી મોહબ્બત કરનારને જુઓ, તો તમે તેમાં બુલ્લંદી અને બુઝુર્ગી જોશો. અને જ્યારે તમે તેમની સાથે નફરત કરનારને જોશો, તો હકીકતમાં તે શંકાશીલ વંશ ધરાવતો હશે. તમે તેને તેના કાર્યો માટે ઠપકો ન આપો કારણકે તેના પિતાના ઘરની દિવાલો નાની હતી. મશારેકુલ અન્વાર, પા. 28 મનાકીબે આલે અબી તાલિબ (અ.સ.) ભા. 3, પા. 208

અમીરુલ મોઅમેનીન (અ.સ.) રસુલ (સ.અ.વ.)ની નજરમાં

અમીરુલ મોઅમેનીન (અ.સ.) રસુલ (સ.અ.વ.)ની નજરમાં   A. અલી (અ.સ.)ને અઝીય્યત પોંહચાડવી તે રસૂલ (સ.અ.વ.)ને અઝીય્યત પોંહચાડવા બરાબર છે. અગાઉના પ્રકરણમાં આપણે સાબીત કર્યું કે હઝરત ફાતેમા ઝહરા (સ.અ..વ.)ને અઝીય્યત આપવું તે રસૂલ (સ.અ.વ.)ને અઝીય્યત આપવા બરાબર છે. આ પ્રકરણમાં  આપણે તે હદીસોનો અભ્યાસ કરશુ કે જે  હઝરત અલી (અ.સ.)ને તકલીફ આપવું તે રસૂલ (સ.અ.વ.)ને તકલીફ આપવા બરોબર છે   એહમદ પોતાની મુસ્નદ માં બયાન કરે છે કે નબી(સ.અ.વ.) એ ફરમાવ્યું : من آذیٰ علیاً فقد آذانی "જે કોઈ અલી(અ.સ.)ને અઝીય્યત આપે તેણે મને અઝીય્યત આપી."  ઉપરની આ હદીસ ઘણા એહલે સુન્નતના હદીસકારો

કુરઆનની એ આયત કે જેની શરૂઆત “યા અય્યોહલ્લ્ઝીન આમનુ” થી થાય છે.

કુરઆનની એ આયત કે જેની શરૂઆત “યા અય્યોહલ્લ્ઝીન આમનુ” થી થાય છે. પવિત્ર કુરઆનમાં અમીરુલ મોઅમેનીન (અ.સ) ને વારંવાર યાદ કરવામાં આવ્યા છે – જેટલી એમની ફઝીલત છે તેટલી વાર. જરૂરી નથી કે તેમના નામ સાથે યાદ કરવામાં આવે. એહલે સુન્નત પણ આ વાતને સમર્થન આપે છે. ઇબ્ને અબ્બાસ વર્ણવે છે કે કુરઆનની એ આયત કે જેની શરૂઆત  “يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ”  થાય છે તે કોઈ વસ્તુ જાહેર નથી કરતી સિવાય કે અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અ.સ. કે જે તેના સરદાર,તેના ઈમામ, અને સૌથી વધારે ઉમદા ઇન્સાન છે.ચોક્કસ પણે અલ્લાહે રસુલુલ્લાહ સ.અ.વ. ના સહાબીઓને ઠપકો આપ્યો છે પરંતુ અલી

અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અ.સ ની મોહબ્બત સહીહ જન્મની નિશાની છે.

અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અ.સ ની મોહબ્બત સહીહ જન્મની નિશાની છે. અલ્લાહ દરેકને અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ (અ.સ.)ની મોહબ્બત અતા કરતો નથી. આ એક વિશેષ બક્ષિસ છે કે જેને  અલ્લાહ ચાહે છે તેને અતા કરે છે.  અલી ઇબ્ને  અબી તાલિબ (અ.સ.)ની સાચી મોહબ્બત એ તેના સહીહ જન્મની નિશાની છે અને તેમના દુશ્મનો માટે તિરસ્કાર શામેલ છે. સહીહ જન્મના પાયાનો આધાર આલે મોહમ્મદ (સ.અ.વ.)ની મોહબ્બત. આ બાબતે ઘણી બધી હદીસો છે કે જેના હવાલાઓ અહી આપેલ છે. (૧) ઈમામ સાદીક અ.સ ફરમાવે છે કે “જે કોઈના  દિલમાં અમારી મોહબ્બત જુએ તેને આ ઉત્તમ બક્ષીશ બદલ  અલ્લાહનો શુક્ર અદા કરવો જોઈએ.” રાવ

​ઉમ્મુલ મોઅમેનીન હઝરત ખદીજા (સ.અ.): સૌ પ્રથમ મુસ્લીમ

ઉમ્મુલ મોઅમેનીન હઝરત ખદીજા (સ.અ.): સૌ પ્રથમ મુસ્લીમ જ્યારે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની પત્નિઓની ફઝીલતોની ચર્ચા થતી હોય ત્યારે ઉમ્મુલ મોઅમેનીન હઝરત ખદીજા (સ.અ.)ની સાથે કોઈની બરાબરી શકય નથી. આપ (સ.અ.)ના નામે બેશુમાર ફઝીલતો છે જેમાંથી મુખ્ય અને ફઝીલત ઈસ્લામ કબુલ કરવામાં આગળ પડતા હતા. ઉમ્મુલ મોઅમેનીન હઝરત ખદીજા (સ.અ.) ઈસ્લામ કબુલ કરનાર પ્રથમ સ્ત્રી હતા જે રીતે રિવાયતો ગવાહી આપે છે. એ નોંધવુ જોઈએ આવી રિવાયતો સમજુતી માંગી લે છે અને સંપૂર્ણ નથી. બન્ને ફીર્કાઓમાંથી રિવાયતોની સંખ્યા ઘણી બધી થાય છે. પ્રથમ ઈમાન લાવનાર: એ હકીકત બાબતે બધા એકમત છે કે જનાબ

અગાઉના અંબીયા (અ.મુ.સ.)ની સુન્નતના આધારે અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)નું આયેશા માટે કહેવાતો એહતેરામ

અગાઉના અંબીયા (અ.મુ.સ.)ની સુન્નતના આધારે અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)નું આયેશા માટે કહેવાતો એહતેરામ રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની પત્નિઓના અનુયાયીઓ પત્નિઓની સંપૂર્ણ ઈસ્મત સિવાય કોઈ વસ્તુથી નહિ માને. તેમના માટે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની ‘પાકીઝા’ પત્નિઓમાં કંઈ ખોટું નથી અને તેમનો બધા મુસલમાનોએ આદાર કરવો જોઈએ. તેઓ માને છે કે પત્નિઓ દીનનું પ્રતીક છે અને અગાઉના અંબીયા (અ.મુ.સ.)ની પત્નિઓ પણ માનવંત હતા. તેમની દલીલને સમર્થન આપવા, તેઓ ઈતિહાસમાંથી એવા બનાવો લાવે છે જેમાં રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની પત્નિઓને તેમની બુરાઈના બદલામાં પણ માન આપવામાં આવ્યું હતું. તેઓ જંગ

શા માટે લોકો ઈમામને ચુંટી નથી શકતા?

શા માટે લોકો ઈમામને ચુંટી નથી શકતા? એક મહત્વનું પાસુ જે મુસલમાનોને અલગ કરે છે તે હાદીઓ (ઈમામો)ને ચુંટવામાં છે. મોટાભાગના માને છે કે લોકો પાસે ક્ષમતા અને અધિકાર છે કે તેઓ પોતાની હિદાયત માટે ઈમામ / ખલીફાને ચુંટે. લઘુમતી કે જેઓ શીઆ ઈમામીયા છે એવો અકીદો ધરાવે છે કે અઈમ્મા (અ.મુ.સ.)ની પસંદગી એક ઈલાહી જવાબદારી છે અને તે લોકોની ક્ષમતાની બહાર છે. કયો અકીદો સાચો છે? એક આંખ ઉઘાડતી ચર્ચા: સાદ ઈબ્ને અબ્દીલ્લાહ અલ અશરી અલ કુમ્મીને એહમદ ઈબ્ને ઈસ્હાક અલ કુમ્મી (ર.અ.) કે જેઓ ઈમામ હસન અસ્કરી (અ.સ.)ના નાએબ હતા, તેમની સાથે સામર્રામાં ઈમામ હસન અસ્કરી (અ.સ.) અન

શા માટે એહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ના નામો કુરઆનમાં નથી? અલ્લાહની સુન્નત

શા માટે એહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ના નામો કુરઆનમાં નથી? અલ્લાહની સુન્નત 1) અલ્લાહની સુન્નત 2) કુરઆનમાં જુઠાણું 3) ઈમ્તેહાન 4) સામાન્યની સામે ખાસ 5) અગાઉની ઉમ્મતના દાખલાઓ 6) યાદીવાળા લોકો શીઆઓના વિરોધીઓ શીઆના ઈમામતના અકીદા સામે સવાલ ઉઠાવે છે. તેઓ એવી દલીલ કરે છે કે અગર ઈમામત આટલી મહત્વની બાબત છે તો પછી શા માટે તેનું પવિત્ર કુરઆનમાં ઝીક્ર નથી? શા માટે એહલેબૈત (અ.મુ.સ.) અથવા અઈમ્મા (અ.મુ.સ.)ના નામો કુરઆનમાં નથી જેથી મુસલમાનો હિદાયત પ્રાપ્ત કરે? જવાબ: અલ્લાહની સુન્નત છે કે તે ભાગ્યેજ નામ લે છે: વિરોધીઓ કે જેઓ એવો આગ્રહ રાખે છે કે એહલેબૈત (અ.મુ.સ.) /

શીઆ ઈમામીય્યાહ સાચી જમાઅત છે

શીઆ ઈમામીય્યાહ સાચી જમાઅત છે મોટાભાગના મુસલમાનો પોતાને એહલે સુન્નહ, એહલે સુન્નહ વલ જમાઅતના લકબોથી ઓળખાવે છે. એહલે અલ જમાઅત અથવા લોકોનું સમુહ / ખાસ કરીને બહુમતી પોતે સાચા દીન ઉપર છે તે બતાવવા વપરાય છે, કારણકે હદીસોમાં જમાઅતને નજાત પામનાર સમુહ તરીકે બતાવવામાં આવ્યું છે. જવાબ: અમો અહીં એ બતાવશું કે એહલે જમાઅત એટલે બહુમતી લોકો હોવું જરૂરી નથી. જમાઅતનો અર્થ બહુમતી નથી થતો. રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની હદીસોમાં જમાઅતની વ્યાખ્યા અલગ છે. ચાલો પહેલા આપણે એ હદીસ જોઈએ જે મુસલમાન બહુમતીને કે તેઓ એહલે જમાઅતમાંથી છે તેવા ખોટા તારણ તરફ લઈ જાય છે. ર

અય્યામે ફાતેમીયાહનું મહત્વ

અય્યામે ફાતેમીયાહનું મહત્વ પ્રસ્તાવના :  હ. ફાતેમા ઝહેરા (સ.અ.) રસુલે ખુદા(સ.અ.વ.)  ની પ્યારી દુખ્તરની શહાદતની યાદમાં જે દીવસો મનાવવામાં આવે છે તેને ‘અય્યામે ફાતેમીયાહ’ કહેવામાં આવે છે.           આ  અય્યામ ૧૪-મી જમાદીઉલ અવ્વલથી લઇને ૩-જી જમાઉદીલ આખર સુઘી મનાવવામાં આવે છે. અમુક દેશો જેવા કે ઇરાનમાં આ અય્યામ ૨૦-મી જમાદીઉલ આખર  ‘વિલાદતે હ. ફાતેમા ઝહેરા(સ.અ.)’  સુધી મનાવવામાં આવે છે. અય્યામે ફાતેમીયાહ શા માટે ?     આ૫ણે આ અય્યામ તે દુ:ખદાયી સંજોગોનો સોગ મનાવવા માટે મનાવીએ છીએ જેમાં રસુલે ખુદા(સ.અ.વ.) ની શહાદત બાદ

હઝરત જાફરે તૈય્યાર (અ.સ.) ની શહાદત અને ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) ઉપર રડવું

હઝરત જાફરે તૈય્યાર (અ.સ.) ની શહાદત અને ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) ઉપર રડવું Print A+ A- હઝરત જાફરે તૈય્યાર (અ.સ.) ની શહાદત અને ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) ઉપર રડવું અઝાદારીના ટીકાખોરો તેના આરોપોના ટેકામાં નીચે મુજબના દાવાઓ રજુ કરે છે : ૧. મૃત ઉપર રડવું બીદઅત છે અને નબી (સ.અ.વ.) થી શોક મનાવવાના કોઈ પુરાવા મળતા નથી. ૨. રડવું કબ્રની અંદરની વ્યક્તિની સજાનું કારણ છે. ૩. અઝાદારી કરવાવાળાને જમાડવા બીદઅત છે અને તેનું ઇસ્લામમાં કોઈ સ્થાન નથી. આ સ્ત્રોતોનો વ્યય છે . જવાબ દરેક વાંધાઓનો જવાબ એકજ ઘટનામાં છે તે છે નબી (સ.અ..વ.) ના પિત્રાઈ ભાઈ હઝરત જાફરે તૈય્યાર (અ.સ.)ની  શહાદત

ફદકના ઈન્કાર કર્યા પછી શા માટે શૈખૈનને રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ના ઘરમાં દફનાવવામાં આવ્યા?

ફદકના ઈન્કાર કર્યા પછી શા માટે શૈખૈનને રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ના ઘરમાં દફનાવવામાં આવ્યા? મુસ્લીમ બહુમતી મોટા વાદવિવાદ કર્યા બે હકીકતો માને છે:   1) શૈખૈને જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ને ફદક આપવાથી ઈન્કાર કર્યો અને આપ (સ.અ.)ના ગવાહોમાં આપના પતી અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.) અને ઉમ્મે અયમને પણ એ બહાનુ કાઢી રદ કર્યા કે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.) કોઈ વારસો છોડતા નથી.   2) અબુબક્ર અને ઉમર રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની કબ્રની બાજુમાં દફન છે જે મિલ્કતના વારસ તેમની દુખ્તરો આયેશા અને હફશા છે.   જવાબ: મુદ્દા નં. 1 અને 2 વચ્ચેનો વિરોધાભાસ સ્પષ્ટ છે ભલે પછી ચાહે તે એક મામુલી મુસ

શૈખૈન દ્વારા જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ના ઘર ઉપર હુમલાનો મૂર્ખામીભર્યો બચાવ.

શૈખૈન દ્વારા જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ના ઘર ઉપર હુમલાનો મૂર્ખામીભર્યો બચાવ. અમૂક એહલે તસન્નુનના આલીમોએ જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ના ઘર ઉપરના હુમલાની રિવાયતોને ગોળમોળ અને મૂર્ખાઈવાળા કારણો આપી રદ કરી અને સહાબીઓનો બચાવ કર્યો છે. તેમનો મુળ મકસદ સહાબીઓ નેક બતાવવાનો અને તેમની અદાલતને કોઈપણ કિંમતે સાબીત કરવાનો છે, ભલે ચાહે તે જુઠલાવી ન શકાય તેવી રિવાયતો પણ હોય.   અમો અહિં આલીમો જેમકે ઈબ્ને અબીલ હદીદ અને શાહ અબ્દુલ અઝીઝ દેહલવીના જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ના ઘર ઉપર હુમલો કરનારમાંથી સહાબાના નામને દૂર કરવાના નબળા બચાવનું વિશ્ર્લેષણ કરીશું.

શું જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)નું ઘરમાંથી બહાર નીકળવું એ આયેશાનું જમલમાં આવવા બરાબર છે?

શું જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)નું ઘરમાંથી બહાર નીકળવું એ આયેશાનું જમલમાં આવવા બરાબર છે? અમુક લોકો શીઆઓ સામે વાંધાઓ ઉપાડવામાં અને આલે મોહમ્મદ (અ.મુ.સ.) ઉપર હુમલો કરવામાં વધુ ઝડપી છે.   તેઓનો મઅસુમીન (અ.મુ.સ.) સામેના વાંધાઓ માંહેનો એક વાંધો છે: જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)એ ઈમામ અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ની દીફામાં તેમના શોહરની ઈજાઝત વગર ઘરમાંથી બહાર પગ મુકયો હતો અને આ એવુ જ છે જે રીતે આયેશા જમલ માટે બહાર આવી હતી.   અગર આયેશાનું પરવાનગી વગર ઘરમાંથી બહાર આવવું ખોટુ હતું તો પછી જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) એ પણ ખોટુ કર્યું (નઉઝોબિલ્લાહ). જવાબ: 1. ઈમામન

રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની વફાત માટે કોણ જવાબદાર?

રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની વફાત માટે કોણ જવાબદાર? ઘણા ‘અઘરા’ સવાલો પૈકીનો સવાલ કે જેના માટે મોટાભાગના મુસલમાનો પાસે કોઈ જવાબ નથી તે છે કે શું રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની વફાત થઈ છે કે પછી શહાદત?   મોટાભાગના મુસલમાનો ત્રણમાંથી એક મત ધરાવે છે, રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.) કુદરતી મૌતે વફાત પામ્યા અથવા બીમારીથી અથવા ઝહેરથી જે તેમને ખૈબરના સફર ઉપર આપવામાં આવ્યું હતું. શું રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની વફાતનું આ સાચુ કારણ છે? જવાબ: મોટાભાગના મંતવ્યો જે રજુ થયા, તે કુરઆનની સ્પષ્ટ નિશાનીઓ અને ઈતિહાસને સાબીત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા કે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની ઝીંદગી ખુબજ ખતર

શું ‘દરરોજ આશુરા છે?’

શું ‘દરરોજ આશુરા છે?’  A+ A- શીઆના આલીમો અને સામાન્ય ઇન્સાન એમ માને છે કે સુત્ર ‘દરેક દિવસ આશુરા અને દરેક ઝમીન કરબલા’ એ હદીસે કુદસી છે? અથવા એહલેબૈત (અ.મુ.સ.) તરફથી ભરોસાપાત્ર હદીસ છે અને એટલી હદે માને છે કે તેમાં એ પણ વધારો કરે છે કે દરેક મહીનો મોહર્રમ છે.  શું આ સુત્ર પાછળ કોઈ હકીકત છે?     આ સુત્રને લોકો વચ્ચે મશ્હુર કરવાની કોશિષો કરવામાં આવે છે, ત્યાં સુધી કે અમુક લોકો તેને એહલેબૈત (અ.મુ.સ.) સાથે જોડે છે. પરંતુ હકીકત એ છે કે આવી કોઈ હદીસ આપણી એકપણ કિતાબમાં કોઈપણ મઅસુમ ઈમામ (અ.સ.)થી જોવા મળતી નથી. બલ્કે તેનાથી વિરૂધ્ધ એક ભ

જ. જાફરે તૈય્યાર (અ.સ.)નો મરતબો અને ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)નો ગમ

જ. જાફરે તૈય્યાર (અ.સ.)નો મરતબો અને ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)નો ગમ અઝાદારીના ટીકાકારો દાવો કરે છે કે તમામ મૃત્યુ પામતા મુસ્લિમો કે જેમાં શહીદોનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેઓ નિશ્ચેત પત્થર જેવા બની જાય છે અને કોઇ સાંભળવું, જોવું અથવા તે માટેની કોઈ તાકત રાખતા નથી./p> તેથી, તેઓ આક્ષેપ કરે છે કે શહીદોની મુલાકાત માટે જવું જેમકે ઝિયારતે સૈયદુશશોહદા ઈમામ હુસૈન (અ.સ.), તેઓ પર રડવું, કબ્રો પર કુરઆન પડવું અથવા દુઆ માંગવી એ બીદઅત છે. હકીકતમાં તેઓ મરણ પામેલા પત્થર જેવા છે,અને મૂર્તિપૂજાની જેમ પત્થરની મુલાકાત લેવા જેવું કે પૂજવા જેવું બરાબર છે. જવાબ શહીદો એ માટી ક

કરબલામાં કોણ વિજયી છે?

કરબલામાં કોણ વિજયી છે?  A+ A- સામાન્યરીતે ઘણાબધા લોકો લડાઈમાં  જીત અને હારનું અર્થ ઘટન કરે છે કે તેઓ યઝીદને વિજયી અને ઈમામ હુસૈન અ.સ. ને પરાજીત માને છે. હાલાકે આ સામાન્ય લડાઈ ન હતી અથવા બે રાજાઓ વચ્ચેની લડાઈ ન હતી. સામાન્ય રીતે લોકો યઝીદનો બચાવ કરવા માટે આ લડાઈને બે રાજા વચ્ચેની લડાઈ ગણાવે છે.   ખરેખર રીતે આ લડાઈ અલ્લાહની હુજ્જત અને તેના વિરોધીની હતી. આ લડાઈ હક અને બાતીલની હતી. કરબલાની લડાઈ દરમ્યાન જીત અને હારનુ આ પ્રકારનું અર્થઘટન યોગ્ય ગણાશે નહિ. યઝીદની ખિલાફત માત્ર બાતીલ હતી અને તેણે ઈમામ હુસૈન અ.સ.ને લડાઈનો પડકાર ફેક્યો

શું રસુલે ખુદા સ.અ.વ ની મેઅરાજ શારીરિક હતી કે રુહાની

શું રસુલે ખુદા સ.અ.વ ની મેઅરાજ શારીરિક હતી કે રુહાની અલ્લામાં અમીની અ.ર વર્ણવે છે કે “ખરેખર મેઅરાજનો પ્રવાસ શારીરીક છે આ બાબતે ઘણીબધી મુતવાતીર રીવાયતો આ બારામા મળે છે. અને મેઅરાજ શારીરિક છે તેમાં માનવું એ દિનની જરુરીયાતમાંથી છે. અગર શારીરિક મેઅરાજનો ઇનકાર કરીશું તો પછી પવિત્ર કુરઆનમાં આસિફ બિન બરખીયા અ.સ. ના પ્રસંગની સચ્ચાઈ પર પ્રશ્નાથ ચિન્હ  લાગી જશે. અગર જીન્નાતોમાથી એક જીન માટે જનાબે બિલ્કીસ અ.સ.નુ તખ્તને બોલાવવું એ પહેલા કે જ.સુલેમાન અ.સ. પોતાની જગ્યા પરથી ઉભા થાય... તો પછી અલ્લાહ માટે વધારે યોગ્ય છે કે તે તેની નજીકના લોકોને ત

આસમાન બીજા પર રુદન કરે છે પરંતુ ઈમામ હુસૈન(અ.સ.) પર નથી કરતુ?

આસમાન બીજા પર રુદન કરે છે પરંતુ ઈમામ હુસૈન(અ.સ.) પર નથી કરતુ? Print A+ A- શંકા કરનારાઓ એ વાતને હજમ કરી શકતા નથી કે ઈમામ હુસૈન અ.સ. ની શહાદત પર આસમાને પણ રુદન કર્યું હતું. તેઓ આ વાત ને ખુબજ આશ્ચર્ય પમાડે તેવી માને છે કારણકે તેઓ માણસના રુદન ને પણ સમર્થન નથી આપતા તો પછી જમીન અને આસમાનની તો વાત જ કરવી રહી!!!!!!!!  જવાબ:- (૧)  પવિત્ર કુરઆનમાં જમીન અને આસમાનનું રુદન કરવું           આ ખુબજ આશ્ચર્ય લાગે એવી વાત છે કે રોવાનો વિરોધ કરનારા શંકાશીલ લોકો કુરઆને કરીમની આ વાતને કેવી રીતે અવગણી દે છે જ્યારે કે ખુબજ સ્પષ્ટ રીતે કુરઆન વર્ણવે છે. દ

જનાબે હમઝા (અ.સ.)ની શહાદત અને ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) પર રુદન કરવું

  જનાબે હમઝા (અ.સ.)ની શહાદત અને ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) પર રુદન કરવું   શંકા: ગીર્યા  (અઝાદારી)ને વખોડવાવાળા નીચે મુજબની દલીલ બયાન કરે છે. (૧) મય્યત ઉપર રૂદન કરવું એ બિદઅત છે. ઇસ્લામે તેની ઈજાઝત નથી આપી અને રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની સુન્નતમાં કોઈ પુરાવો નથી મળતો. (૨)મય્યત પર રૂદન કરવું એ મય્યતના અઝાબનો સબબ બને છે. (૩) અગર રોવાની ઈજાઝત પણ હોઈ, તો તે ફક્ત ૩ દિવસના માટે છે. જવાબ:- ઉપરોક્ત દરેક વાંધાઓ માટે એક જ વાકયમાં જવાબ મળે છે - રસુલેખુદા (સ.અ.વ.)ના કાકા જનાબે હમઝાની શહાદત (૧) રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)નું  ગમગીન થવું. જ.હમઝા કે જે ઇસ્લામ અને રસુલે

અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને સબા એક કાલ્પનિક પાત્ર

અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને સબા એક કાલ્પનિક પાત્ર  શીઆ વિરોધી આક્ષેપોમાંથી શીઆઓને કાફીર અને ઈસ્લામમાંથી બહાર જણાવવા ઉપરાંત એક આક્ષેપ એ પણ છે કે ઈસ્લામી ઈતિહાસમાં આ અકીદો ફેલાવનાર અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને સબા હતો. અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને સબા કોણ છે? ઈસ્લામી ઈતિહાસમાં તેનું શું સ્થાન છે? તેની માન્યતાઓ શું છે? તેના વિષે શીઆઓ અને સુન્નીઓના પ્રખ્યાત ઈતિહાસકારો અને આલીમોના શું મંતવ્યો છે? શું હકીકતમાં શીઆઓ તેનું અનુસરણ કરે છે અને તેને માન આપે છે? આ ટુંકા લેખમાં આપણે તે બધા સવાલોના જવાબો આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ભુતકાળમાં પણ ઘણા બધા લેખો, નિબંધો અને કિતાબો

કિતાબ ‘અલ વસીય્યહ’

કિતાબ ‘અલ વસીય્યહ’  અબુ મુસા ઈસા અલ બજલી અઝઝરીર (વફાત 220 હી.સ.) અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ના વસી હોવા અંગેની કિતાબો ઘણા અગાઉના ઝમાનાથી લખવામાં આવી રહી છે. ‘કિતાબુલ વસીય્યહ’ અને ‘અલ વસીય્યહ’ જેવા નામોની કિતાબો ઈસ્લામી સંસ્કૃતિમાં અને ખાસ કરીને શીઆ સંસ્કૃતિમાં ઘણી વધારે જોવા મળે છે. આ તે વાતની દલીલ છે કે અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)ના વસી હોવાના અકીદાનું મુળ તમામ શીઆ સમાજોમાં કેન્દ્રસ્થાને છે અને ઐતિહાસિક ચળવળો અને રાજનૈતીક ફેરફારોની તેના ઉપર કોઈ અસર થઈ ન હતી. જે કિતાબની ઓળખાણ અમે ‘આફતાબે વિલાયત’ના આ અંકમાં ક

ઈસ્લામમાં ઈદે ગદીરનો તસવ્વુર

ઈસ્લામમાં ઈદે ગદીરનો તસવ્વુર  અલ્લાહના કરમથી મઝહબે હક એટલે કે મઝહબે એહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ની તે વિશિષ્ટતા છે કે તે તેવા જ આદાબ અને રસ્મોની પાબંદી કરે છે જે ઈસ્લામી શરઈ હદોનો હિસ્સો છે અને પોતાની ખુશી અને ગમ, તેમજ ઈબાદતો અને ઈતાઅતોમાં કુરઆને કરીમ, સુન્નતે પયગમ્બર (સ.અ.વ.) તથા અઈમ્મા (અ.મુ.સ.)ની મોઅતબર રિવાયતોનું અનુસરણ કરે છે. એહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ના માનનારાઓની નજીક ઈદે ગદીર એ ઈસ્લામની સૌથી મહાન ઈદ અને ઈદે અકબરનું સ્થાન અને ખ્યાતી ધરાવે છે. આ ઈદને દીલોમાં સ્થાન આપવા માટે અને માન્યતાઓ સમક્ષ તેનું માપદંડ અને વસ્તુવિચાર સ્થાપિત કરવા માટે આ દિવસને ઐ

મોહબ્બતે અલી (અ.સ.) - તમામ અકીદાઓનો સમુહ

મોહબ્બતે અલી (અ.સ.) - તમામ અકીદાઓનો સમુહ  અગર તમામ લોકો ચાહે કે મહાન નબીઓ (અ.મુ.સ.) સિવાય કોઈ શખ્સને તમામ ફઝીલતોના માલિક સાબિત કરે તો તેઓ સમગ્ર ઈન્સાનીય્યતમાં કોઈ વ્યક્તિને શોધી શકશે નહિ... ...બલ્કે એમ કહેવુ અતિશ્યોક્તિ નહિ કહેવાય કે દરેક નબી (અ.મુ.સ.)માં તમામ સર્વશ્રેષ્ઠતાઓ જોવા મળવી તે મુશ્કેલ બાબત છે. પરંતુ ફકત અલી (અ.સ.)ની ઝાત જ એેકમાત્ર એવી હસ્તી છે કે જેમાં દરેક ફઝીલતો મૌજુદ છે અને જેના ઉપર અંબિયા (અ.મુ.સ.) પણ રશ્ક કરે છે. મૌલાએ કાએનાત હઝરત અલી (અ.સ.)નું નામ સાંભળતા જ તેમના ચાહનારાઓના ચહેરા ખીલી ઉઠે છે, આંખો ચમકવા લાગે છે અને દિલ ખુશ થઈ જા

આશુરના દિવસનો રોઝો

આશુરના દિવસનો રોઝો દરેક રીતે, ઈમામ હુસૈન અ.સ.નો દિવસ કે જયારે રસુલ સ.સ.વ.ના પ્યારા નવાસાને શહીદ કરવામાં આવ્યા તે ખુબજ કરુણ ઘટના છે. બેશક, તે સૌથી મોટી દુ:ખદ ઘટના હતી. તેમને તેમના પરિવારજનો સહિત ફક્ત એટલે શહીદ કરી નાખવામાં આવ્યા કારણકે તેઓએ ઝુલ્મ વિરુધ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો. યઝીદના ખાનદાને (બની ઉમય્યા) અને ઝીયાદના ખાનદાને તે દિવસને ખુશીના દિવસ તરીકે મનાવ્યો. તેઓ તે દિવસે ભેગા થતા અને ઈમામ હુસૈન અ.સ.ની શહાદત ઉપર જશ્ન મનાવતા. અલબત રોઝા અફઝલ ઇબાદતોમાંથી એક છે, પરંતુ અમો શીયાઓ પાસે આશુરના દિવસના રોઝા બાબતે અમુક યોગ્ય દલીલો છે. આખા વર્ષમાં ઈદ

ઈમામે મોબીન કોણ છે?

ઈમામે મોબીન કોણ છે? ‘ઈમામત’ ઈસ્લામના બે મોટા ફીર્કાઓ દરમ્યાન મોટા મતભેદનો વિષય છે અને આ વિષયના લગતી ચર્ચામાં સૌથી મહત્ત્વનો પ્રશ્ન એ છે કે કુરઆને મજીદમાં ઈમામ ક્યાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે? જવાબ: પવિત્ર કુરઆને વારંવાર ઈમામને માર્ગદર્શન તરીકે સંબોધન કર્યું છે, જે અકલ ધરાવનારઓ માટે પુરતી નિશાની છે. અલબત્ત, પવિત્ર કુરઆને ઈમામની સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું છે ‘અલ ઈમામીન મોબીન’ જે નીચેની આયતથી જણાય છે: وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ "અને અમોએ દરેક વસ્તુને ઈમામે મોબીનમાં સમાવેશ કરી દીધો છે.” (સુરએ યાસીન-36:12

શું અલ્લાહે જંગોમાંથી ભાગી જવા સહાબીઓને બદલ માફ કર્યા?

શું અલ્લાહે જંગોમાંથી ભાગી જવા સહાબીઓને બદલ માફ કર્યા? મુસલમાનોનો બહુમત સતત સહાબીઓની ખામીઓનો બચાવ કરવાની કોશિશો કરતો હોય છે. આ માટે તેઓ વ્યર્થ આધારો રજુ કરે છે જેમકે ‘અદાલતે સહાબા’ એટલે સહાબીઓ કોઈ ખોટું કાર્ય ન કરી શકે. અલબત્ત્ જ્યારે એકદમ જાહેર ભૂલો જેમકે જંગો (ઓહદ, ખૈબર, હુનૈન)થી ભાગવાની વાતને રજુ કરવામાં આવે છે તો તેઓ કહે છે કે એમ છતાં કે આ ગુનાહે કબીરાઓ છે પરંતુ અલ્લાહે તેઓને માફ કરી દીધા છે તેથી આપણે પણ તેને નઝર અંદાજ કરવા જોઈએ. જવાબ: યા તો અદાલત અથવા ગુનાહો - બન્ને ન હોય શકે જયારે આપણે પવિત્ર કુરઆનની જાહેર આયતોની તરફ નજર

શું મુસલમાનોએ જુઠાણા ઉપર જમા થવું જોઈએ?

શું મુસલમાનોએ જુઠાણા ઉપર જમા થવું જોઈએ? સમાજના અમૂક તબક્કાઓ પાસેથી વિચિત્ર અને વાહિયાત માંગણીઓ ઉઠાવવામાં આવે છે કે આગળ વધવાનો ફકત એક જ રસ્તો છે અને તે મુસલમાનોમાં ઇત્તેહાદ (એકતા) છે. કયા સુધી આવા ઇત્તેહાદના નારાઓ વાજબી ગણાય? જવાબ: અલબત્ત અમો માનીએ છીએ કે મુસલમાનોમાં ઇત્તેહાદ મહત્વનો છે, સાથો સાથ એ વધુ મહત્ત્વનું છે કે આ ઇત્તેહાદ સચ્ચાઈ ઉપર આધારિત હોય. જે ઇત્તેહાદ જુઠાણા ઉપર ઘડી કાઢવામાં આવ્યો હોય તે નબળો છે અને કરોળિયાના જાળની જેમ પડી જશે. "અને નિસંશય નબળામાં નબળું ઘર કરોળીયાનું જ હોય છે જો તેઓ સમજી શકે તો.” (સુરએ અન્કબુત (29

પંજેતને પાક (અ.મુ.સ.)ની સંપૂર્ણ મઅરેફત

પંજેતને પાક (અ.મુ.સ.)ની સંપૂર્ણ મઅરેફત શૈખ તુસી (અ.ર.) મિસ્બાહુલ અન્વારમાં નકલ કરે છે કે મુફઝઝલ ઈબ્ને ઉમરે જણાવ્યું કે એક દિવસ હું ઈમામ સાદિક (અ.સ.)ની ખિદમતમાં હાજર થયો જ્યારે આપ (અ.સ.)એ મને સવાલ કર્યો: અય મુફઝઝલ! શું તમે હઝરત મોહમ્મદ (સ.અ.વ.), અલી (અ.સ.), ફાતેમા (સ.અ.), હસન (અ.સ.) અને હુસૈન (અ.સ.)ની જેવી રીતે ઓળખવા જોઈએ તે રીતે ઓળખો છો? મેં પુછયું: અય મારા મૌલા! મઅરેફતનું મૂળતત્વ (કુનહ) શું છે? ઈમામ (અ.સ.) એ ફરમાવ્યું: અય મુફઝઝલ! તમે જાણો કે તેઓ (અ.મુ.સ.) તમામ મખ્લુકાતમાં લીલા બગીચામાં ઉચ્ચ મકામ ઉપર છે. પછી જે કોઈ તેઓને તેમની મઅરેફતના હકની સાથે ઓળખશે તે જન્નતમ

આશૂરા શું છે?

આશૂરા શું છે? આ સવાલ હઝરત મુસા (અ.સ.) એ અલ્લાહને કરેલ છે જ્યારે તેમને આશૂરાના બારામાં જણાવવામાં આવ્યું. અને અલ્લાહનો આ સવાલનો જવાબ ઈસ્લામમાં આ દિવસના મહત્વ તથા શા માટે મુસલમાનો અને શા માટે ખાસ કરીને શીઆઓ વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરે છે તેની યાદદહાની આપે છે, જેમકે: આલે મોહમ્મદ (અ.મુ.સ.)ના ગમમાં શોક સમારોહ અને મજલીસોનું આયોજન મરસીયા, નૌહાનું પઢવું તઅઝીય્યાહ તકર્રૂક (ન્યાઝ)ની વહેંચવી, જેના વડે અઝાદારો ઈલાહી બરકતો હાંસીલ કરે છે. ઉપરોકત કાર્યો માટે આર્થિક સહાય કરવી. શા માટે ઈસ્લામે તમામ ઉમ્મતો ઉપર સર્વપરિતા મેળ

ઈમામ મહદી અ.સ.નો જન્મ સુન્ની કિતાબોમાં

ઈમામ મહદી અ.સ.નો જન્મ સુન્ની કિતાબોમાં અમુક મુસલમાનો દલીલ કરે છે કે ઈમામ મહદી અ.સ. નો અકીદો શિયાઓની એક બીદત છે અને તેમના જન્મનું  સુન્નત અથવા ઇસ્લામી ઈતિહાસમાં કોઈ વર્ણન નથી. જવાબ: અહીં આપણે એ વાતને સાબિત કરશું કે ઈમામ મહદી અ.સ.નો અકીદો ફક્ત શિયા માન્યતા નથી બલ્કે તે ઇસ્લામી અકીદા નો એક અતુટ ભાગ છે. સૌથી મશહૂર આલિમો, ઈતિહાસકારો અને હદીસોના રાવીઓ એ તેમના જન્મનું વર્ણન કર્યું છે. સાથ ઓ સાથ તેમની ઝીંદગી ના બીજા પેહલુંઓ જેમ કે ગય્બત અને ઝહૂરનું પણ વર્ણન કર્યું છે. આ વર્ણન એટલું બધું છે કે અગર તેને ભેગું કરવામાં આવે તો તે પેહલા ત્રણ ગસીબ

અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ના બદલે અબુ બક્ર ના ખલીફા બનવાના ત્રણ અર્થહીન કારણો

અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ના બદલે અબુ બક્ર ના ખલીફા બનવાના ત્રણ અર્થહીન કારણો અબુબક્રની પસંદગી માટે તેના અનુયાયીઓની ત્રણ મોટી દલીલો પેશ કરવામાં આવે તે આ મુજબ છે: 1) મુસલમાનોનું ઈજમાઅ 2) વયમાં મોટા હોવું 3) ‘ફઝીલતો’ જેમકે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની સાથે ગારમાં જવું અને આપ (સ.અ.વ.)ની ગેરહાજરીમાં નમાઝ પડાવવી. આ સમુહ માટે આ ‘ફઝીલતો’ અબુબક્ર માટે ખિલાફતનો દાવો કરવા માટે કાફી હતી. સહાબીઓએ પણ અબુબક્રને ‘ખલીફા’ પસંદ કરીને બીજા દાવેદારો જેમકે હઝરત અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) ઉપરની ફઝીલતને સ્વિકારી છે. જવાબ: શીઆઓ પાસે આના વિગતવાર જવાબો મૌજ

કેવી રીતે હઝરત અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) બીજાઓ કરતા શ્રેષ્ઠ છે?

કેવી રીતે હઝરત અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) બીજાઓ કરતા શ્રેષ્ઠ છે? મુસલમાનો સૌથી વધુ બનાવટી, અતાર્કિક અને ઘડી કાઢેલી રિવાયતોથી કહેવાતા ખલીફાઓની હુકુમત સાબીત કરવાની કોશિશ કરે છે. આમ, તેઓ અલ્લાહ (ત.વ.ત.) અલીમ અને રસુલ એ કરીમ (સ.અ.વ.)ના પસંદગી અમીરુલ મોઅમેનીન અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) કરતા આગળ વધવા ચાહે છે. જવાબ:  અમે અહીં તે કહેવાતા ખલીફાઓના તરફેણદારો દ્વારા રજુ કરવામાં આવતી દલીલો વિશે વાત નથી કરવા ઈચ્છતા. અમીરુલ મોઅમેનીન અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ની અસંખ્ય ફઝીલતોમાંથી ફકત એક ફઝીલત ઉપર પ્રકાશ નાંખવા ઈચ્છીએ છીએ. તે એ કે  આપ(અ.સ.)ની ખાનએ કાબામા

કોણ મોટો ઝાલીમ છે? જનાબે ફાતેમા (સ.અ.)નો કાતીલ કે ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)નો કાતીલ?

કોણ મોટો ઝાલીમ છે? જનાબે ફાતેમા (સ.અ.)નો કાતીલ કે ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)નો કાતીલ? હઝરત રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)ની આલ હંમેશા અત્યાચાર અને ઝુલ્મનો શિકાર બની છે. તેઓ રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)થી નઝદીક હોવા ઉપરાંત અલ્લાહ (ત.વ.ત.) તથા રસુલ (સ.અ.વ.) તરફથી મુસલમાનોને તેમની સાથે મોહબ્બત કરવાનો અને તેમનો એહતેરામ કરવાના બારામાં સંખ્યાબંધ સ્પષ્ટ હુકમો આપ્યા હતા. ખાસ કરીને રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની આલમાંથી બે શખ્સીયતો જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) અને ઈમામ હુસૈન ઈબ્ને અલી (અ.સ.) છે જેમને ઝાલીમો દ્વારા અવર્ણનીય તકલીફો અને મુસીબતોનો નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. ઝાલીમોએ આ બન્ને મઅસુમ હસ્તીઓ

ઉમરના નિકાહ જનાબે ઉમ્મે કુલસુમ બિન્તે અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) સાથે - અકલનો ફેંસલો

ઉમરના નિકાહ જનાબે ઉમ્મે કુલસુમ બિન્તે અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) સાથે - અકલનો ફેંસલો અમૂક મુસલમાનો અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) તથા જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ના ઉમર ઈબ્ને ખાત્તાબની સાથે સારા સબંધોને રજુ કરે છે. તેઓ આ ઘડી કાઢેલા સારા સબંધોને બતાવવા કોઈપણ શકય બહાના હેઠળ આ ઢાંકપિછોડો કરે છે, ત્યાં સુધી કે ઉમર બિન ખાત્તાબના નિકાહ ઈમામ અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ની દુખ્તર જનાબે ઉમ્મે કુલસુમ સાથે ઘડી કાઢયા છે. જવાબ 1) ઉમર પોતાની નવાસી સાથે શાદી કરે છે?! 2) ઉમર અને રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ના એહલેબૈત વચ્ચે અસમાંધાન કારક તફાવતો. 3) ઈમામ અલી ઈબ્ન

સહીહ બુખારી: તેની ભરોસાપાત્રતા ઉપર ચર્ચા

સહીહ બુખારી: તેની ભરોસાપાત્રતા ઉપર ચર્ચા મુસલમાનોનું એક સમુહ શીઆઓ ઉપર ગુમરાહ થઈ ગયા હોવાનો આરોપ મુકે છે, આવી કહેવાતી ગુમરાહીઓ માંથી એક એ છે કે શીઆઓ એહલે તસન્નુંન ની સૌથી ભરોસાપાત્ર કિતાબ સહીહ બુખારીની ભરોસાપાત્રતાને નકારે છે. અત્યારે આપણે આ તબક્કે સહીહ બુખારીની ભરોસાપાત્રતા અથવા કમીની ચર્ચાનો અભ્યાસ નથી કરવો, અમો માનીએ છીએ કે આ એક શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે પોતાના દોષનો ટોપલો બીજા ના માથે ઢોલવાનો . આ મુસલમાનોએ જે સવાલ પોતાની જાતને કરવો જોઈએ તે એ છે કે શું તેઓ પોતે સહીહ બુખારીમાં માને છે? અગર આ કિતાબ એહલે તસન્નુંન માટે કુરઆન પછી સૌથી વ

શા માટે ઈમામ રેઝા (અ.સ.) એ ઉત્તરાધિકારી (વલી અહદી) બનવાનું સ્વીકાર્યું?

શા માટે ઈમામ રેઝા (અ.સ.) એ ઉત્તરાધિકારી (વલી અહદી) બનવાનું સ્વીકાર્યું? શીઆઓ અને તેમના અઈમ્મા (અ.મુ.સ.) ઉપર ટીકા કરનારાઓ ઘણી વખત વાંધો ઉપાડે છે કે શા માટે ઈમામ અલી ઈબ્ને મુસા રેઝા (અ.સ.)એ અબ્બાસી ખલીફા મામુનના ઉત્તરાધિકારી બનવાનું કબુલ કર્યું? શું આ તકવાદ નથી? બીજી બાજુ, તેઓ એવો પણ સવાલ કરે છે કે જ્યારે મામુને આપ (અ.સ.)ને ખિલાફત પેશ કરી તો આપ (અ.સ.)એ શા માટે ઈન્કાર કર્યો? શું શીઆઓનો એવો દાવો નથી કે ઈમામત અને ખિલાફત અઈમ્મા (અ.મુ.સ.)નો હક છે? જવાબો: ઈતિહાસ અને આ રાજનૈતીક પગલા લેવા ઉપર એક ઉડતી નજર કરવાથી આ બાબત આપણા માટે સ્પષ્ટ થશે. શું એમાં કોઈ તર્ક છ

અબુ બકરે જ. ઝહરા (સ.અ.)ને શા માટે બાગે ફિદક નો હક ન આપ્યો? તેનું સાચુ કારણ

અબુ બકરે જ. ઝહરા (સ.અ.)ને શા માટે બાગે ફિદક નો હક ન આપ્યો? તેનું સાચુ કારણ સામાન્ય રીતે મુસ્લમાનો એમ દાવો કરે છે કે બાગે ફિદક એ ચર્ચાસ્પદ બાબત હતી જ નહી કારણ કે તેઓની નઝરમાં નબીઓ કયારેય પણ વારસો મૂકી જતા નથી અને તમામ મિલ્કતો અને સંપતી (નબીઓની) મુસલમાનો માટે હોય છે હાલાકે આ મંતવ્યથી સહાબીઓ અને પત્નિીઓ ખુબજ વદ્યારે વાકેફ છે પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે બાગે ફિદક આલે મોહમંદ (સ.અ.વ.) ને ન આપવાનું એ મુખ્ય કારણ ન હતું. જયારે આપણે ઇતિહાસનો અભ્યાસ કરીએ છીએ તો મુખ્ય કારણ સામે આવે છે. (૧) અબુબકરએ ઈચ્છા કરેલ - બાગે ફિદક ને પાછુ સોપવાની : જેટલી પણ લાંબી ચર્

શું રસુલે ખુદા સ.અ.વ. તરાવીહની તરફેણમાં હતા ?

  શું રસુલે ખુદા સ.અ.વ. તરાવીહની તરફેણમાં હતા ? એહલે સુન્નત દરમ્યાન માહે રમઝાનમાં જમાઅતની સાથે પઢવામાં આવતી ખાસ નમાઝ કે જે “તરાવીહ” થી ઓળખાય છે. હકીકતમાં તે “સુન્નતે મોઅક્કેદાહ” એટલે કે વાજિબ નમાઝ જેવી કે જેનું યોગ્ય કારણ વગર તર્ક કરવું જાએઝ નથી. શું કુરાનમાં તરાવીહનો ઉલ્લેખ છે? શું તરાવીહ રસુલે અકરમ સ.અ.વ ના સમયમાં પઢવામાં આવતી હતી? જવાબ કુરાનમાં ક્યાંય તરાવીહનો ઉલ્લેખ નથી. રસુલે અકરમ સ.અ.વ ના જીવન દરમ્યાન તેમના અમલમાં ક્યારેય તરાવીહ જોવા મળી નથી. રસુલે અકરમ સ.અ.વ ઘણીવાર શાબ્દિક રીતે અને ઘણીવાર તેમના કાર્યો થકી તે

શા માટે ઈમામ મહદી અ.સ. ગયબતમાં છે?

શા માટે ઈમામ મહદી અ.સ. ગયબતમાં છે?   ઈમામ મહદી અ.સ.ની ગયબત બાબતે  શંકા ઘણા મુસ્લિમોને સંતાપે છે. આ વિષય પર ઘણા સવાલો છે અને ઈમામ અ.સ.ની ગયબતનો મુદ્દો ઘણીવાર વાદવિવાદનો મુખ્ય મુદ્દો હોય છે. કેટલાક ટીકાકારો અને શંકાશીલો ગયબતના લીધે આપ અ.સ.ના અસ્તિત્વ/હયાતનો જ ઇનકાર કરે છે. જવાબ હાલા કે ઈમામ મહદી અ.સ.ની ગયબત વિશિષ્ટ પ્રકારની અને આજના મુસ્લિમોએ સાંભળી ન હોય તેવી લાગે છે પણ તે સંપૂર્ણપણે અગાઉ ન બન્યું હોય  તેવું નથી. ઘણા ઇલાહી પયગંબરો અ. .સ. અને મુર્સલીન  અ.સ. અલ્લાહના હુકમથી  ઉમ્મતથી એક લાંબા સમયગાળા સુધી છુપા રહ્યા હતા. આ વિષય પર શેખ

ઈમામ મહદી અ.ત.ફ.શ. સીહાએ સીત્તાહ ની દ્રષ્ટિએ

ઈમામ મહદી અ.ત.ફ.શ. સીહાએ સીત્તાહ ની દ્રષ્ટિએ મુસ્લિમોમાંથી અમુક મુસ્લિમો અસ્વીકાર કરે છે કેજે શિઆની સહીહ અને દુરુસ્ત માન્યતાઓ છે. તેમાંથી એક માન્યતા છે કે ઈમામ મહદી અ.ત.ફ.શ. જેનો વાયદો કરવામાં આવ્યો છે અને જેમની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે કે “તે ઝમીન ને અદલ અને ઇન્સાફ થી ભરી દેશે.” આ મુસ્લિમો (એમ માને છે કે )આ મહદી શીઆઓની શોધ છેઅને તેનો ઇનકાર કરે છે.હાલાકે આ વાતનો ઉલ્લેખ ઇસ્લામ અને સુન્નત માં છે. જવાબ: આપણે અગાઉ અમુક લેખ જોયા છે.તેમાં સ્પષ્ટ રીતે લખવામાં આવ્યું છે કે ઈમામ મહદી અ.ત.ફ.શ. નો જન્મ હી.૨૫૫ માં થયો હતો અને  એહલે તસન્નુંન(સુ

તમામ લોકો ઉપર અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ની ફઝીલત

તમામ લોકો ઉપર અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ની ફઝીલત મોઅતબર સુન્ની કિતાબોમાંથી અલી (અ.સ.)ની અફઝલીયતના 10 પુરાવાઓ. ઈમામ અહેમદ ઈબ્ને હમ્બલ કહે છે “અલી (અ.સ.)ની જેટલી ફઝીલતો બયાન થઈ છે તેવી કોઈપણ સહાબીની ફઝીલત બયાન થઈ નથી.” પ્રથમ પુરાવો: તેઓ પ્રથમ મુસલમાન પુરૂષ હતા. મશ્હુર ઈતિહાસકાર ઈબ્ને હિશામ લખે છે: રસુલે અકરમ (સ.અ.વ.) ઉપર પ્રથમ ઈમાન લાવનાર અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) હતા અને તેઓ આપ (સ.અ.વ.) પાછળ નમાઝ પઢતા હતા જ્યારે કે તેઓની ઉમ્ર મુબારક ફકત 10 વર્ષ હતી. (સીરતે ઈબ્ને હિશા, ભાગ-1, પા. 245) મશ્હુર ઈતિહાસકાર તબરી લખે છે: ‘સૌથી પ્રથમ 3 વ્યકિતઓ જેઓએ નમાઝ પઢી

શું રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ના મા-બાપ મુસલમાન હતા?

શું રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ના મા-બાપ મુસલમાન હતા?   મુસલમાનો સહાબીઓના ઈસ્લામ અને ઈમાનની હિફાઝત માટે ઘણી તકલીફો ઉપાડે છે. સહાબીઓ ઉપર કોઈપણ  પ્રકારનો હુમલો ઈસ્લામ ઉપર હુમલો સમજવામાં આવે છે અને આવા હુમલા કરનારાઓને માટે કુફ્રના ફતવાઓ આપવામાં આવે છે. અગર આ મુસલમાનોએ રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.) અથવા આપ (સ.અ.વ.)ના મા-બાપ માટે પણ આવી તકલીફો ઉપાડી હોત તો તે ઘણુંજ બહેતર અને વધારે સવાબના હક્કદાર થતે.   મુસલમાનો માટે એ આઘાતજનક થશે કે તેઓની પોતાની સીહાહે સીત્તા (છ મહત્વની કિતાબો કે જેને કુરઆનની બહેનો માનવામાં આવે છે) એ દાવો કરે છે કે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ના મા

ફકત શીઆઓજ નહી બલ્કે બધા મુસલમાનો તબર્રા કરે છે

ફકત શીઆઓજ નહી બલ્કે બધા મુસલમાનો તબર્રા કરે છે પ્રસ્તાવના: તબર્રાની બાબતે મુસલમાનોમાં બે મોટા મુખ્ય સમુહો છે. એક સમુહ તબર્રાની જડમુળમથી રદ કરે છે અને તેને વખોડે છે. બીજો સમુહ તબર્રાને દીનના ભાગ સમજીને તેના પર અમલ કરે છે અને બીજી ઈબાદતો જેમકે નમાઝ, રોઝા, હજ, વિગેરેની જેમ તબર્રા ઉપર અમલ કરે છે. પહેલો સમુહ, યોગાનુયોગ કે જે બહુમતીમાં છે, માને છે કે તબર્રાની ઈસ્લામ સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી અને અગર તે ઈસ્લામનો ભાગ હોત તો મુસલમાનો અને તેમાં પણ ખાસ કરીને સહાબીઓ અને તાબેઈને (સહાબીઓની બીજી પેઢી) તેના ઉપર પહેલેથી અમલ કર્યો હોત. અમે અહીં એક વા

શું રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.) અંધ માણસ ઉપર ગુસ્સે થયા?

શું રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.) અંધ માણસ ઉપર ગુસ્સે થયા? શંકા: અમૂક મુસલમાનો માને છે કે આયતો અને હદીસોમાં રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)ની ઉમદા સિફતો અને સંપૂર્ણતાને બયાન કર્યા હોવા છતા (નઉઝોબીલ્લાહ) આપ (સ.અ.વ.)થી ભુલ થઈ જતી હતી. આની દલીલ માટે તેઓ એક બનાવ રજુ કરે છે કે તે સમયે જ્યારે અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને ઉમ્મે મકતુમ નામનો અંધ માણસ જે રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.) માટે અઝાન કહેતા તેઓ રસુલ (સ.અ.વ.) પાસે અમૂક મસઅલાના માર્ગદર્શન માટે આવ્યા. તે સમયે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.) અમૂક પૈસાદાર અને મોભાદાર અરબો સાથે કામમાં હતા. તેથી આપ (સ.અ.વ.)એ નફરતથી અબ્દુલ્લાહથી ચહેરો ફેરવી લીધો તેમના ઉપર અરબો સ

અમીરુલ મોઅમેનીન અલી અ.સ.ના દુશ્મનો વિરુધ્ધ તબર્રા જરૂરી છે તેઓ પછી ગમે તે હોય

અમીરુલ મોઅમેનીન અલી અ.સ.ના દુશ્મનો વિરુધ્ધ તબર્રા જરૂરી છે  તેઓ પછી ગમે તે હોય જ્યારે અમીરુલ મોઅમેનીન અ.સ.નાં દુશ્મનો વિરુધ્ધ તબર્રા કરવાની વાત આવે ત્યારે ઘણા આશ્ચર્ય પમાડનાર બહાનાઓ સાંભળવા મળે છે તેમાંથી એક સમૂહ એવો દાવો કરે છે કે આપણે તબર્રા કરવાથી પરહેઝ કરવું જોઈએ કારણ કે અલી અ.સ.ને મુસલમાનોનાં અમુક ફિરકાઓ માન આપે છે અને આ મુસલમાનો તબર્રાનાં કારણે નારાજ  થઇ જશે. તેથી આ મુસ્લિમો માટે અને મુસલમાનોની એકતાની જરૂરતને નજર સમક્ષ  રાખીને આપણે અમીરુલ મોઅમેનીન અ.સ.ના દુશ્મનોથી તબર્રા કરવાથી દુર રહેવું જોઈએ. જવાબ: આ સુચન આપનાર હ

શા માટે કુરૈશ અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.) અને હઝરત ફાતેમા (સ.અ.)ના દુશ્મન હતા.

શા માટે કુરૈશ અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.) અને હઝરત ફાતેમા (સ.અ.)ના દુશ્મન હતા. લોકોના દિલમાં વેર: અબુ યાઅલા અને બાઝારે ભરોસાપાત્ર હદીસવેત્તા જેમકે હાકીમ ઝહબી ઈબ્ને હબાને આ હદીસને સાચી ઠરાવી છે. તેનાથી વર્ણન કરે છે કે હઝરત અલી (અ.સ.) એ જણાવ્યું بینا رسول اللہ ﷺ آخذ بیدی ونحن نمشی فی بعض سکک المدینہ، اذ أتینا علیٰ حدیقۃ، فقلت: یا رسول اللہ !ماأحسنھا من حدیقۃ ! فقال: انّ لک فی الجنۃ أحسن منھا. ثم مررنا بأُخری، فقلت :یا رسول اللہ !ما احسنھا من حدیقۃ ! قال: انّ لک فی الجنۃ أحسن منھا. حتیٰ مررنا بسبع حدائق، کل ذالک أقول ما احسنھا ویقول : لک فی الجنۃ أحسن منھا، فلما خلا لی الطریق اعتنقنی، ثم أجھش باکیاً. قلت: یا رسول اللہ !ما یبکیک؟ قال: ضغائن فی صدور أقوام لا یبدونھا لک ا

શું ઉમર ઇબ્ને ખત્તાબે પણ તરાવીહની નમાઝ પઢી હતી?

શું ઉમર ઇબ્ને ખત્તાબે પણ તરાવીહની નમાઝ પઢી હતી? તરાવીહ સંબંધે એ નોંધાયેલ છે કે એક દિવસ ઉમર ઇબ્ને ખત્તાબે તેની ખીલાફતના બીજા વર્ષે માહે રમઝાનની છેલ્લી રાત્રીમાં મસ્જિદની મુલાકાત લીધી અને મુસલમાનોને  ઇબાદતમાં વ્યસ્ત જોયા. ચાર વ્યક્તિઓના સમુહમાં અમુક એક કરતા વધારે અને અમુક સાવ એકલા ઇબાદતમાં મશ્ગુલ હતા. ઉમરે વિચાર્યું કે “દરેક સમૂહ અલગથી નમાઝ પઢે છે. એ કેવું સારું થાય જો હું એ તમામને એક ઈમામની પાછળ નમાઝ પઢતા કરી દઉ!” આ ઈરાદાથી તેણે લોકોને એ મુસ્તહબ નમાઝ જમાતથી પઢવાનો હુકમ કર્યો અને ઉબય્ય ઇબ્ને કાબને તેનો પેશઈમામ બનાવી દીધો. લો

ઈમામ મહદી અ.સ.ની માન્યતા સુન્ની કીતાબોમાંથી ભાગ -૧: ઈમામ અ.સ.ની ઓળખાણ વગરનું મૌત

ઈમામ મહદી અ.સ.ની માન્યતા સુન્ની કીતાબોમાંથી ભાગ -૧: ઈમામ અ.સ.ની ઓળખાણ વગરનું મૌત અમુક કેહવાતા મુસલમાનો ઈમામ મહદી અ.સ.ની માન્યતાનો ઇનકાર કરે છે એ દલીલની સાથે કે આ શિયા લોકોની બિદઅત છે. તેઓમાંથી અમુક સંપુર્ણપણે ઈ.મહદી અ.સ.ની ઇમામતનો ઇન્કાર કરે છે અને અમૂક મુસલમાનો કહે છે કે તેઓની વિલાદ્ત થઇ નથી અને ભવિષ્યમાં વિલાદ્ત થાશે. ખરેખર આ મુસલમાનોએ તેમના આલીમોની કિતાબો વાંચી નથી કે જેમાં તેમના આલિમો દ્વારા કુરઆન અને હદીસો વડે ઈ.મહદી અ.સ. ના અસ્તિત્વને સાબિત કર્યું છે. આ કિતાબોના વાંચવાથી તેમને ખ્યાલ આવશે કે  આ ઇસ્લામીક માન્યતા છે અને આ માન્

નેક લોકોની કબ્રો ઉપર મસ્જીદો બનાવવી. (ભાગ -૨)

નેક લોકોની કબ્રો ઉપર મસ્જીદો બનાવવી. (ભાગ -૨)   હવે, એ જરુરી છે કે આપણે તે બાબતે ચર્ચા કરીએ કે શું કોઈ મુત્તકી અને નેક વ્યકિતના કોઈ જગ્યા ઉપર દફન થવાથી શું તે જગ્યાનો દરજ્જા વધી જાય છે કે નહિં? શું અવલીયાએ ઈલાહીની કબ્રોને કોઈ ખાસ ફઝીલત હાસીલ છે કે નહિ, અને શું આના માટે આપણી પાસે કુરઆન અને સુન્નતથી કોઈ દલીલ છે.   અગર આ હુકમ કુરઆન અને સુન્નતથી સાબીત થઈ જાય તો પછી સ્વાભાવીક છે કે દીનના સરદારોની કબ્રો ઉપર નમાઝો અને દાઆઓ પઢવાની ફઝીલત વધી જશે.   આ હકીકતને નીચે દશર્વિેલ આયતોથી સમજી શકાય છે:   ૧) કુરઆને કરીમમાં અલ્લાહ તબારક વ તઆલા

નેક લોકોની કબ્રો ઉપર મસ્જીદો બનાવવી. ભાગ-૧

નેક લોકોની કબ્રો ઉપર મસ્જીદો બનાવવી. ભાગ-૧   અગર આ જાએઝ છે, તો પછી રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની યહુદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓના બારા ફરમાવેલી હદીસનો અર્થ શું છે? કારણકે એક હદીસમાં નકલ થયું છે કે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.) એ તે યહુદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ ઉપર લઅનત કરી છે જેઓએ તેમના નબીઓ (અ.મુ.સ.)ની કબ્રોને ઈબાદતની જગ્યા બનાવી છે. શું અલ્લાહના વલીઓની કબ્રોની નઝદીક મસ્જીદો બનાવવી આ હદીસમાં જે કાર્યો ઉપર લઅનત કરવામાં આવી છે તેના સમાન નથી? જવાબ: મુત્તકી અને નેકુકારોની કબ્રનો પાસે મસ્જીદ બનાવવી ઈસ્લામના સામાન્ય સિધ્ધાંત મુજબ જરા બરાબર પણ પ્રતિબંધિત નથી કારણકે અલ્લા

શું રસુલ (સ.અ.વ.) પાસે ઈલ્મે ગય્બ હતું ? (ભાગ – ૧)

શું રસુલ (સ.અ.વ.) પાસે ઈલ્મે ગય્બ હતું  ? (ભાગ – ૧) મુસલમાનોનો એક સમૂહ અલ્લાહની મખ્લુક પાસે ઈલ્મે  ગય્બ (અદ્રશ્ય ઇલ્મ) હોવાનો ઇન્કાર કરે છે. તેઓ દાવો કરે છે કે, ઈલ્મે ગય્બ  ફક્ત અલ્લાહ પાસેજ છે અને અલ્લાહ સિવાય કોઈપણ વ્યક્તિ ઈલ્મે ગય્બ ધરાવતું નથી. આ વાત ને સાબિત કરવા માટે  તેઓ કુરઆન ની અમુક આયતો રજુ કરે છે જેમકે: બેશક કયામત (ના દિવસ)ની જાણ અલ્લાહ પાસેજ છે, અને એજ વૃષ્ટિ વરસાવે છે, અને ગર્ભસ્થાનોમાં શું છે તે પણ તેજ જાણે છેઃ અને કોઇ શખ્સ આ નથી જાણતો કે તે કાલે શું કમાણી કરશે; અને ન કોઇ શખ્સ આ જાણે છે કે તે કઇ ભૂમિમાં મરશે; બેશ

એહલે સુન્નતની કિતાબોમાં ઈમામ મહદી અ.સ.નો ઝીક્ર

એહલે સુન્નતની કિતાબોમાં ઈમામ મહદી અ.સ.નો ઝીક્ર   ઈમામ મહદી અ.સ. વિષેની ચર્ચા કોઈપણ રીતે શિયા ફિરકા પુરતી સીમિત નથી, બલ્કે એહલે સુન્નતના બુઝુગૅ આલીમો અને હદીસવેત્તાઓએ ઈમામ મહદી અ.સ. સંબંધિત રિવાયતોને પોતાની કિતાબોમાં વણૅવી છે.આ હદીસોની વિશ્વસનીયતા અને પ્રમાણ ખૂબજ વધારે છે કારણકે તે હદીસોને સહાબીઓ અને તાબેઈનના ધ્વારા વર્ણવામાં આવી છે. આવી હદીસો ભરપુર છે ત્યાં સુધી કે અહલે સુન્નતના તમામ ફિરકાઓ જેમ કે હનફી,શાફેઈ,માલેકી કે હંબલી પંથની કિતાબોમાં જોવા મળે છે.   કેટલાક બુઝુગૅ સંશોધકોના સંશોધન ઉપરથી કહી શકાય કે એહલે સુન્નતના હદી

પવિત્ર કુરઆનના અર્થઘટન (તફસીર)ની દ્રષ્ટીએ- શિયાઓ વિરુધ્ધ સલફી

પવિત્ર કુરઆનના અર્થઘટન (તફસીર)ની દ્રષ્ટીએ- શિયાઓ વિરુધ્ધ સલફી એક ચર્ચા વિરોધિઓ ખાસ કરીને ઉગ્ર મુસલમાનો શિયાઓ પર આરોપ લગાડે છે કે તેઓ વિચિત્ર અને ન સમજાય તેવું કુરઆનનું અર્થઘટન કરે છે.તેઓ શિયાઓ ઉપર આરોપ લગાડે છે કેતેઓ કુરઆનની સમજુતી (તફસીર) અને અર્થઘટન(તાવીલ)માં એવો ફેરફાર કરે છે કે જાણે પ્રકાશિતદિવસને ઘોર અંધારી રાત્રી અને ઘોર અંધારી રાત્રીને પ્રકાશિતદિવસ કહે છે. ટીકાકારો આ વાત પર કાએમ છે કે પવિત્ર કુરઆનનું અર્થઘટન શાબ્દિક જેમ છે તેમ જથવું જોઈએ.એવા અર્થઘટનની પરવાનગી નથી કેજે શાબ્દિક અર્થ કરતા અલગ હોય. જવાબ (૧)એક સામાન્ય પ્

શું ઈમામ હુસૈન અ.સ.ની ઝીયારત અલ્લાહની અર્ષ પર મુલાકાત કરવા બરાબર છે?

શું ઈમામ હુસૈન અ.સ.ની ઝીયારત અલ્લાહની અર્ષ પર મુલાકાત કરવા બરાબર છે? શંકા કેટલાક મુસલમાનો આક્ષેપ મુકે છે કે શિયાઓએ  સૈયદુશશોહદા ઈમામ હુસૈન અ.સ.ની ઝીયારત વિશેની હદીસો ઘડીકાઢી છે. તેઓ દાવો કરે છે કે ઈમામ હુસૈન અ.સ.ની ઝીયારત અલ્લાહના અર્ષની મુલાકાત બરાબર અને સેકડો હજ અને ઉમરા બરાબર હોવાની હદીસો  અતિશયોક્તિ છે અને તેને કુરઆન કે અકલ (પ્રમાણે આધારભૂત નથી.) ટેકો આપતુ નથી. જવાબ અલ્લાહની મુલાકાત મોઅમીનનું મહત્વ કોઈ પણ અલ્લાહને સવાલ કરી ન શકે. અલ્લાહની યાદ સૌથી મહાન છે. ઈમામ હુસૈન અ.સ.ની ઝીયારતનો સવાબ માત્ર અલ્લાહ જ જાણે છે. આવા વિ

બધા મુસલમાનો તબર્રા કરે છે, ન ફકત શીઆઓ

બધા મુસલમાનો તબર્રા કરે છે, ન ફકત શીઆઓ પ્રસ્તાવના: તબર્રાની બાબતે મુસલમાનોમાં બે મોટા મુખ્ય સમુહો છે. એક સમુહ તબર્રાની જડમુળમાંથી રદ કરે છે અને તેને વખોડે છે. બીજો સમુહ તબર્રાની દીનના ભાગ તરીકે અમલ કરે છે અને બીજી ઈબાદતો જેમકે નમાઝો, રોઝા, હજ, વિગેરેની જેમ તબર્રા ઉપર અમલ કરવામાં પોતાનો સમય અને મહેનત નાખી તેના ઉપર અમલ કરવામાં કોશિશ કરે છે. પહેલો સમુહ, યોગાનુયોગ જે બહુમતીમાં છે, માને છે કે તબર્રાની ઈસ્લામ સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી અને અગર તે ઈસ્લામનો ભાગ હોત તો મુસલમાનો, ખાસ કરીને સહાબીઓ અને તાબેઈન (સહાબીઓની બીજી પેઢી) એ તેના ઉપર પહેલે

શું નજીસ પાકની સાથે જોડાઈ શકે?

શું નજીસ પાકની સાથે જોડાઈ શકે? કેટલાક મુસલમાનોએ શીઆઓમાં ગુચવણ અને ગેરસમજ ફેલાવવા માટે કસમ ખાધી છે. આ જુદી જુદી દિશાઓમાંથી એકતાના સુત્રોનું સંભળાવવું આ બાબત સમજાવે છે. તેઓ દાવો કરે છે કે તમામ મુસલમાનોએ તેમના મતભેદો અને સદભાવને બાજુમાં મુકીને એક બનવું જ જોઈએ. તેમણે લેતી-દેતીની ભાવના રાખી, પોતાના કેટલાક અકીદા અને અહેકામોને છોડી દઈ બીજા મુસલમાનોના અકાએદ અને એહકામને સ્વિકારવા જોઈએ. આ એક માત્ર રસ્તો છે જેનાથી મુસલમાનોમાં એક બીજા સાથે ખેંચતાણ અટકશે અને સુમેળથી રહેશે. જવાબ: એકતા અને સુમેળની વાત વખાણપાત્ર અને સ્વાગતને યોગ્ય છે પરંતુ

જનાબે ફાતેમા (સ.અ.)ની ઈસ્મતની અલ્લાહ દ્વારા ઝમાનત લેવામાં આવી છે, કહેવાતા ખલીફાઓ દ્વારા પડકાર.

જનાબે ફાતેમા (સ.અ.)ની ઈસ્મતની અલ્લાહ દ્વારા ઝમાનત લેવામાં આવી છે, કહેવાતા ખલીફાઓ દ્વારા પડકાર. ખિલાફતને ગસબ કરી જનારાઓનાં સૌથી મોટા અને ન બક્ષી શકાય તેવા ગુનાહોમાંથી એક ગુનોહ એ છે કે તેઓએ રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)ના દુખ્તર જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ની ઈસ્મત ઉપર આરોપ મુકયો છે. તેઓએ આપ (સ.અ.)ની ફદકની મિલ્કત ઉપરનો અધિકાર ન તો ભેટ તરીકે અને ન તો વારસા તરીકે આપ્યો. આપ (સ.અ.)નો દરજ્જો અને આપનો રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.) સાથેના સંબંધની કોઈ પરવા ન કરી. તેથી પણ વધારે અલ્લાહની નઝરમાં આપ (સ.અ.)ની ફઝીલત અને કુરઆને એલાન કરેલ આપ (સ.અ.)ની મન્ઝેલતનો પણ વિચાર ન કર્યો. આમ કરવાથી કહે

શા માટે અબુબક્રએ ઉમ્મુલ મોઅમેનીન ઉમ્મે સલમા (ર.અ.)નું પેન્શન (નિવૃત વેતન) બંધ કર્યું?

શા માટે અબુબક્રએ ઉમ્મુલ મોઅમેનીન ઉમ્મે સલમા (ર.અ.)નું પેન્શન (નિવૃત વેતન) બંધ કર્યું? જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ના વારસાની બાબત સામાન્ય રીતે શીઆઓ અને તેમના વિરોધી દરમ્યાન એક ઉગ્ર વિવાદ ઉભો કરે છે, કે કેહવાતા મુસલમાનો એમ માને છે કે જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ને વારસાનો હક્ક ન હતો. એહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ના શીઆઓની નજરમાં હઝરત રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.) એ હકીકતમાં ફદકની મિલ્કત પોતાની પાછળ તોહફા તરીકે અથવા કમ સે કમ વારસા તરીકે પોતાની એકજ દુખ્તર માટે મુકી ગયા હતા કે જે આપ (સ.અ.વ.)ને ખુબજ અઝીઝ હતા. જવાબ: આ ચર્ચાના ઘણા બધા જવાબો છે જે આપણને તબક્કાવાર એ તારણ તરફ લઈ જાય છ

અબુબક્રનો ફદક બાબતે ઈજમાનો દાવો અર્થહીન

    અબુબક્રનો ફદક બાબતે ઈજમાનો દાવો અર્થહીન   શરુઆતથી ફદકનો વિષય અને અંબીયા (અ.મુ.સ.)ના વારસા બાબતની ચર્ચા શીઆઓ અને બીજા ફીર્કાઓ દરમ્યાન ચાવીરુપ અને તફાવતની બાબત છે.   મોટાભાગના લોકો એવો દાવો કરે છે કે હઝરત રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)ના દુખ્તર જનાબે ફાતેમા ઝહરા(સ.અ.)ને ફદક ઉપર કોઈ અધિકાર ન હતો કારણકે અલ્લાહના અંબીયાઓ (અ.મુ.સ.) તેમના પાછળ કોઈ વારસો મુકી જતા નથી.   પોતાના દાવાને મજબુત કરવા તેઓ વર્ષો જુનો ઈજમાનો આધાર લે છે એટલે કે કહેવાતી મુસલમાનોની બહુમતી અને સહાબીઓ અબુબક્રને તેના દાવા ‘અંબીયા (અ.મુ.સ.) કોઈ વારસો છોડતા નથી’ માં સમર્

અબુબક્રનું જ.ઝેહરા સ.અ. પ્રત્યે નમ્ર હોવાની ખોટી માન્યતાનું ખંડન (રદ)

અબુબક્રનું જ.ઝેહરા સ.અ. પ્રત્યે નમ્ર હોવાની ખોટી માન્યતાનું ખંડન (રદ)   એહલે તસનુનની કિતાબોમાં જ.ઝેહરા સ.અ. પ્રત્યે ખોટી માન્યતાઓનું વર્ણન થયું છે તેમાં અબુબક્રનું ફદક બાબતે જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) સાથે વિવેકી અને નમ્ર વર્તન પણ છે. ખાસ કરીને જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) આવેશપૂર્વક ફદકનો દાવો કરી રહ્યા હતા ત્યારે પણ અબુબક્રને શાંત અને ગૌરવવંત ચીતરવામાં આવેલ છે.   જવાબ: આ મૌકા ઉપર અમે ફદકની દલીલોની ફઝીલતો બાબતે ચર્ચા કરવા નથી ચાહતા કારણકે તે કુરઆનમાં નકારી ન શકાય તેવી સ્થાપિત દલીલ છે કે દરેક મુસલમાનોને  વારસો મળે છે અને આ અંબીયા (અ.

યઝીદ બિન મોઆવીયા લ.અ.

યઝીદ બિન મોઆવીયા લ.અ.   યઝીદ બિન મોઆવીયા (લઅનતુલ્લાહે અલય્હ)નો ખબીસ શજરો (નાપાક વંશાવળી) “અને તે સ્વપ્ન કે જે અમોએ તને દેખાડ્યું હતું તે માત્ર લોકોની કસોટીનો ઝરીયો છે અને કુરઆનમાં તે તિરસ્કૃત વૃક્ષ પણ તેમજ છે. (સુરએ બની ઇસ્રાઇલ : 60) તબરીએ આ આયત ઉતરી તે અંગે (શાને નુઝુલ) નીચે મુજબ નોંધેલ છે. એક દિવસ રસુલ (સ.અ.વ.)એ સ્વપ્નમાં જોયું કે હકમ બિન અબીલ આસ (બની ઉમય્યાના ખાનદાન)ના દિકરાઓ વાંદરાઓની જેમ તેમના મીમ્બર ઉપર કુદી રહ્યા છે. આ સ્વપ્નની આપ (સ.અ.વ.) ઉપર એટલી બધી અસર થઇ કે જીંદગીના અંતિમ શ્ર્વાસ સુધી હસ્યા નહિં. (તફસીરે તબરી, 15/177, અદ દારૂલ મન્

ઈમામ હુસૈન અ.સ ને કોણે કત્લ કર્યા? યઝીદ કે શિઆઓ

ઈમામ હુસૈન અ.સ ને કોણે કત્લ કર્યા? યઝીદ કે શિઆઓ         શંકા                 મુસ્લિમોનો એક વિભાગ જે પોતાની જાત ને યઝીદ નો બચાવ કરવા માટે કે ઈમામ હુસૈન અ.સ ના કત્લ માટે યઝીદ જવાબદાર નથી માટે નબળા બહાનાઓ બનાવે છે અને પોતાની પીડાઓ માટે શિય્યત ને જવાબદાર ગણાવે છે ,તે આક્ષેપો માંથી એક ખુબજ મોટો આક્ષેપ એ છે કે શિયાઓ એ પોતેજ ઈમામ હુસૈન અ.સ ને કત્લ કર્યા અને હવે તેઓ આ કાર્ય માટે પસ્તાવો કરે છે     જવાબો :           ૧,કોણે હમઝા અ.સ ને શહીદ કર્યા ?         ૨,સાથીદારો નો રોલ         ૩,યઝી

શું અમીરુલ મોઅમેનીન અલી (અ.સ.)એ જ. ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)નો બચાવ કર્યો હતો જ્યારે તેમના ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો?

  શું અમીરુલ મોઅમેનીન અલી (અ.સ.)એ જ. ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)નો બચાવ કર્યો હતો જ્યારે તેમના ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો? અમુક મુસલમાનો કહે છે કે અમીરુલ મોઅમેનીન હઝરત અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)એ દુખ્તરે રસુલ જનાબે ફાતેમા ઝહેરા (સ.અ.)નો બચાવ નહોતો કર્યો જ્યારે લોકોએ તેમના ઉપર હુમલો કર્યો જ્યારે કે તેઓ એક બહાદુર અને શક્તિશાળી વ્યક્તિ હોવાના કારણે તેમણે તેમનો બચાવ કરવો જોઈતો હતો!!! જવાબ: ‘હક અલી (અ.સ.)ની સાથે છે અને ત્યાં છે જ્યાં અલી (અ.સ.)છે.’ આ સવાલને રજુ કરવાની રીતથી સ્પષ્ટ થઇ જાય છે કે આ સવાલ ફક્ત અલી (અ.સ.)અને તેમના શિઆઓ સાથે દુશ્મનીના કારણે ઉભો કર

અલી (અ.સ.) હક સાથે અને હક અલી (અ.સ.)સાથે છે

અલી (અ.સ.) હક સાથે અને હક અલી (અ.સ.)સાથે છે   શંકા:- ઇસ્મતના અકીદાના વિરોધીઓ ગુલુની આડમાં અલી (અ.સ.)ના શિઆઓને મેણા/ટોણા મારે છે. તેઓની માન્યતા અનુસાર શિયાઓનોએ અકીદો રાખવો કે અઈમ્માએ એહલેબેત (અ.મુ.સ.) મઅસુમ છે અને તેઓથી દુન્યવી કે આખેરતની બાબતમાં અલ્લાહની નાફરમાની અથવા ભૂલ થવાની કોઈ શક્યતા નથી. ખરેખર હદથી વટી જવું (ગુલુ) તેને ગુલુ કરવું કહેવાય છે. વિરોધીઓની માન્યતા પ્રમાણે ઇસ્લામમાં ઈસ્મતના અકીદાની કોઈ હકીકત જ નથી અને અઈમ્માએ એહલેબેત (અ.મુ.સ.) ત્યાં સુધી કે હઝરત અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)થી પણ (નઉઝોબીલ્લાહ) ભૂલ થવાની શક્યતા રહેલી છે. જવાબ: ક

શહીદે સાલીસ કાઝી નુરુલ્લાહ શુસ્તરી (નુરુલ્લાહો મરકદહ)

લેખક: એહકાકુલ હક્ક વ ઇઝહાકુલ બાતીલ નવા ટેકનોલોજીના યુગમાં આખી દુનિયામાં હકારાત્મક (સારા) સંકેતોની સાથે નકારાત્મક પરિણામો પણ દેખાઈ રહ્યા છે. નવી ટેકનોલોજીની આડઅસરમાંથી એક એ છે કે નવી યુવાપેઢીનું પોતાના આદાબ અને સામાજીક વાતાવરણથી અલગ થઈ જવું અને પોતાની ઓળખાણને ખોઈ બેસવી પણ છે. હકીકતમાં આ યુવાપેઢી પોતાની જ ઓળખાણથી અપરિચિત થઇ ગઈ છે. જેવી રીતે આપણા મહાન આલિમોમાંથી થોડા આલિમો સિવાય બીજા કોઈ ઓલમાની ઓળખાણ કે તેનાથી પરિચિત નથી અને અગર કોઈનાથી પરીચીત પણ છે તો તે ફક્ત થોડો ઘણો પરિચય હોય છે. એટલે કે તેમની કિતાબના હવાલાથી અથવા કોઈ જગ્યાએ

વિલાયત અકલ અને સમજણ માટે એક પ્રકાશિત ચિરાગ

  વિલાયત અકલ અને સમજણ માટે એક પ્રકાશિત ચિરાગ ડો. ઇકબાલની વિલાયત બાબતની માન્યતાએ કોઈ ન કોઈ ખુણામાંથી અથવા કોઈ ન કોઈ ઈલ્મી શોધખોળ (રીસર્ચ)ની હદોથી તેમની ફિક્ર ઉપર ઊંડી અસર કરી છે. અલ્લામાં માસુમીન (અ.મુ.સ)નાં ઇલ્મ તેમની શ્રેષ્ઠતા અને સંપૂર્ણતા સાથે એક ખાસ સંબંધ ધરાવતા હતા, આ સંબંધના કારણે તેમણે નવી નવી પરિભાષાઓ બનાવી છે, જે તેમના અકીદાઓનું પ્રતિબીંબ છે અને જેના જાહેર થવાથી તેમના અશઆરમાં વિલાયતની વિશિષ્ટતાઓ તરફ ઈશારો જોવા મળે છે અને આજ શાયરીને તેમણે ઉમ્મતે મુસ્લેમામાં વિલાયતના પ્રચારનું માધ્યમ પણ બનાવ્યું છે. જેમ કે આપ ફરમાવે છ

હઝરત અલી બીન અબી તાલિબ (અ.સ.)ના દુશ્મનો ગધેડા, સુવ્વરથી પણ વધુ ખરાબ છે

હઝરત અલી બીન અબી તાલિબ (અ.સ.)ના દુશ્મનો ગધેડા, સુવ્વરથી પણ વધુ ખરાબ છે શંકા: કેટલાક કહેવાતા મુસલમાનો શીઆઓ ઉપર સહાબાને બદનામ કરવાનો આક્ષેપ મુકે છે. તેઓના કહેવા મુજબ અસ્હાબ અને પત્નિઓનું અપમાન કરવું અયોગ્ય છે. તેઓ કહે છે (અસ્હાબ અને પત્નિઓ) ભુલચુકથી પર છે તેથી તેમની ટીકા કે નિંદા કોઈપણ સંજોગોમાં ન થવી જોઈએ. જવાબ: આપણે એહલે તસન્નુનની પુસ્તકોમાં ઉલ્લેખ કરાયેલ અસ્હાબની અસંખ્ય ગુનાહો અને ભુલોની ગંભીર ચર્ચામાં હમણા પડવા નથી માંગતા પણ એહલે તસન્નુનના પુસ્તકોમાં નીચેના વિષયો પર તપાસ કરવી ઉપયોગી છે: 1) ઈમામે જમાઅતની નાફરમાની 2) શું મુસલમા

પોતાની જાતને વહેચીને અલ્લાહની મરજી ખરીદનાર કોણ છે?

 પોતાની જાતને વહેચીને અલ્લાહની મરજી ખરીદનાર કોણ છે?       મુસલમાન સમાજની મોટી કરુણાકિતાઓમાંથી એક એ છે કે ઈમાનના એકદમ સાબિત થએલ હુકમો જેમકે તૌહીદ,ઇસ્લામમાં પયગંબર સ.અ.વ નું સ્થાન,શફાઅત,તવસ્સુલ,હ.અલી અ.સ જ.ફાતેમતુઝ્ઝહેરા સ.અ. અને તેમની ઔલાદની મોહબ્બત હ.ઈમામ હુસૈન અ.સ ની ફઝીલત યઝીદની નીચતા વિગેરે આ એવા અમુક દ્રષ્ટાંતો છે કે જેના ઉપર અમુક વર્ષો પહેલા મુસલમાનો એકમત હતા અને આજે આજ બાબતો મુસલમાનોમાં ધ્રુવીકરણના મુખ્ય મુદ્દા બની ગયા છે બાબત ત્યાં સુધી પહોચી ગઈ છે કે જે સમૂહ ઈજ્માંઅનો વિરોધ કરે છે અને હાસ્યાસ્પદ રીતે તે એવા લોકો ક

કબ્રો ઉપર મસ્જીદ બાંધવી –શંકા ખોરોની દલીલ

કબ્રો ઉપર મસ્જીદ બાંધવી –શંકા ખોરોની દલીલ       છેલ્લા ૮૦ કરતા વધારે વર્ષોથી ઉગ્ર રીતે ચર્ચાએલ  અને ૨૦મી સદીની શરૂઆતમાં હેજાઝ્માં નવી હુકુમતનો ઉદય સાથે અચાનક અને અવિચારી કે જે  ચર્ચિત બનેલ મુદ્દો અલ્લાહના નેક બંદાઓની ચાહે તે નબીઓ અ.સ હોય કે રસુલે ખુદા સ.અ.વ હોય કે અવસીયા અ.સ કે  નેક ઝવજાએ રસુલ સ.અ. આ તમામની કબ્રો ઉપર મસ્જિદના બાંધકામ વિષે છે       કેવીરીતે એ સમયના શાસકો દ્વારા જે  કોઈ મુદ્દોજ ન લેખાય તે બાબતને સળગતા વિષયમાં પરીવર્તીત કરી દેવાયો તેની પાશ્વાદભૂમી વિષે ચર્ચામાં ન પડતા આપણે સીધી રીતે જ આ મુદ્દાન

કબ્રો ઉપર મસ્જીદ બાંધવી – ઇતિહાસનો ચુકાદો

કબ્રો ઉપર મસ્જીદ બાંધવી – ઇતિહાસનો ચુકાદો       આ વિષય પર કુરઆન અને ભરોસાપાત્ર સુન્નતના એવા પુરાવાઓકે જેનું ખંડન ન થઇ શકે આવા પુરાવાની મૌજુદગીમાં કબ્રો ઉપર મસ્જીદ બાંધવી અથવા ગુંબજો બનાવવાની ચર્ચા સંપૂર્ણ થઇ ચુકી છે. અને આ બે મહત્વના સ્તંભો એ જે સ્પષ્ટતા પૂરી પાડીછે. ત્યારબાદ વધારે પુરાવા ઉમેરી ન શકાય એમ છતાં જેવીરીતે શંકાખોરો ટેવાએલા કે તેઓ આ વિષય નિર્ણયાત્મક રીતે પૂર્ણ થયા બાદ પણ વધારે પુરાવા માંગી રહ્યા છે.       તેથી વધારે ભરોસો આપવા માટે કે કબ્રો ઉપર મસ્જીદો અને ગુંબજો બાંધવા એ સ્થાપિત કરાએલ સુન્નત છે.અમો

આયશા મોઅમીનોની માતા નથી

આયશા મોઅમીનોની માતા નથી કેટલાક મુસલમાનો મક્કમ છે કે આયશા બધા ઈમાનદાર પુરૂષો અને સ્ત્રીઓની માતા છે,અને ઘણું ઉંચુ સ્થાન ધરાવે છે કે જે તેને બીજા બધા મુસલમાનો અને ખલીફાઓ ઉપર વિશેષતા અને સત્તા આપે છે. આમાંના કેટલાક અધિકાર છે તેના સમય ના ખલીફા સામે જંગ કરવો, પોતાની ધારણાના આધાર પર ઘરનો પરદો છોડવો, અલ્લાહ અને તેના પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના રહસ્યો જાહેર કરવા. એ સ્પષ્ટ છે કે આ વિશેષાધિકારોનું કારણ આયેશાને ખલીફાની દિકરી હોવાને લીધે વધારે અને પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ની પત્નિ હોવાના કારણે ઓછું છે. કેમ કે પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ને ઘણી પત્નિઓ હતી પણ કોઈક કારણે માત્ર એક જ

શું વસીલો ચાહવો એ ઇસ્લામમાં જરૂરી છે?

શું વસીલો ચાહવો એ ઇસ્લામમાં જરૂરી છે?       વસીલો (માધ્યમ) અને તવસ્સુલ (માધ્યમ દ્વારા અલ્લાહ પાસે આજીજી કરવી) એ પ્રચલિત રીવાજ છે કે જે આપણે કુરઆન અને સુન્નાહમાં પામીએ છીએ,એ છતા પણ અમુક ધર્માધ લોકોથી આપણે વિરોધોનો સામનો કરવો પડે છે.       શંકા:- દાખલા તરીકે શા માટે આપણે એહલેબૈત અ.સ ના વસીલાથી માંગવું જોઈએ જ્યારે કે અલ્લાહ ઈન્સાનની ધોરી નસ કરતા પણ વધારે નજીક છે.દિલોમાં શું છે, તે બાબતને તે વધારે જાણે છે તો પછી આપણે સીધે સીધા અલ્લાહ પાસેથી જ માંગવું જોઈએ. જવાબ:- ઇસ્લામી માન્યતાનો સ્ત્રોત પવિત્ર કુરઆન અને સુન્નહ (હદીસ) છે.અગર

ફાતેહે કૂફા વ શામ જ. ઝયનબે કુબરા સ.અ. ભાગ-૪

ફાતેહે કૂફા વ શામ જ. ઝયનબે કુબરા સ.અ. ભાગ-૪ યઝીદ (લા.અ.) નાં દરબાર માં એહલેબૈત અ.મુ.સ.નાં ખુત્બા ની અસર જ.ઝયનબ સ.અ. નાં ખુત્બા નાં  પ્રત્યાઘાત એવા પડયા કે દમિશ્કની સલ્તનત માટે જોરદાર મુશ્કેલીઓ અને આફતો ઊભી થઇ. પરંતુ આવી બેહયા હુકુમત અને આવા બેશર્મ બાદશાહ માટે આટલું પુરતું ન હતું. આથી ઈમામે વકત (એટલે ચોથા ઈમામ અ.સ.) એ મિમ્બર પરથી ખુત્બો આપયો અને તે પણ યઝીદ (લઈન)ને તેના અવામ (આમ લોકો)ના બેહદ આગ્રહ અને દબાણ પછી. અને આપનું પ્રવચન તો એટલું દિલ પીગળાવી મુકે એવું અને અસરકારક હતું કે યઝીદને ભય લાગ્યો કે કયાંક દરબારમાંથી બળવાની શરૂઆત ન થઇ જાય, કારણક

ફાતેહે કૂફા વ શામ જ. ઝયનબે કુબરા સ.અ. ભાગ-૩

  ફાતેહે કૂફા વ શામ જ. ઝયનબે કુબરા સ.અ. ભાગ-૩   દરબારે યઝીદમાં શેહઝાદી જ.ઝયનબ (સ.અ)નો ખુત્બો હુસૈન અ.સ. તો શહીદ થઈ ગયા હતા. તેમના સિવાય હવે કોણ એવું હતું જે આગળ વધીને તેના મોઢા પર રૂસ્વાઈનો તમાચો મારીને તેને તેના ઉમરાવો અને તેના ઓલમાએ દીન ની સામે ઝલીલ કરી શકે?પરંતુ હુસૈન અ.સ. ન હોય તો શું થયું? ઈસ્લામની આબરૂનો અને અલ્લાહના પાકીઝા સિધ્ધાંતો અને પવિત્રતાને સવાલ હતો. એ ઈસ્લામ જે હ. ઈબ્રાહીમ અ.સ. નો મઝહબ હતો એજ ઈસ્લામ જે અલ્લાહનો મઝહબ હતો. નહી, હુસૈન અ.સ. ભલે ન હોય, પણ હુસૈન અ.સ.ની માજાઈ, પૈયગમ્બરે ઈસ્લામ સ.અ.વ.ની નવાસી, સાનીએ ઝેહરા સ.અ. જ. ઝયનબ સ.

ફાતેહે કૂફા વ શામ જ. ઝયનબે કુબરા સ.અ. ભાગ-૨

  ફાતેહે કૂફા વ શામ જ. ઝયનબે કુબરા સ.અ. ભાગ-૨ નબીઝાદીઓ યઝીદ (લા.અ)નાં નજીસ દરબારમાં   નબીઝાદીઓ યઝીદે પલીદના નજીસ દરબારમાં ઉઘાડા માથે, રસીઓમાં જકડાએલી અત્યંત હીણપતની હાલતમાં પેશ કરવામાં આવે છે. ઓળખાણો અપાય છે: “આ અલી અ.સ.ની મોટી દીકરી જ. ઝયનબ સ.અ. છે. આ ઉમ્મે કુલ્સુમ છે, આ રૂકૈયા, આ જ. ફાતેમા બિન્તે હસન અ.સ. અને હ. ઈ. હુસૈન અ.સ.ની યતીમ દીકરી અને તેમની લાડલી પારએ જીગર કે જે જ્યાં સુધી હ. ઈ. હુસૈન અ.સ.ના સીના (છાતી) પર સૂતી નહી ત્યાં સુધી ન હ. ઈ. હુસૈન અ.સ.ને ઊંઘ આવતી અને ન સકીના સ.અ.ને.” રસુલ ઝાદીઓ માથું નમાવી, રસ્સી બાંધેલ હાલતમાં યઝીદ (લઈન)ના નજી

ફાતેહે કૂફા વ શામ જ. ઝયનબે કુબરા સ.અ. ભાગ-૧

  ફાતેહે કૂફા વ શામ જ. ઝયનબે કુબરા સ.અ. ભાગ-૧ બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ અસ્સલામો અલય્કે યા બીન્તે બિઝઅતે ખાતેમીન નબીય્યીન વ સય્યેદીલ મુરસલીન                            ઈમામે વકત હ. સૈયદુશ્શોહદા ઈ. હુસૈન અ.સ. એ (એમના પર અમારી જાનો ફિદા થાય) એ પોતાના પુરા કાફલાને બે જૂથોમાં વહેંચી દીધો હતો. એક જૂથના ખભે અસ્રે આશૂર સુધીની જવાબદારી હતી. જ્યારે બીજા જૂથની જવાબદારીઓનો આરંભ અસ્રે આશૂરથી શરૂ થતો હતો. બીજા જૂથની લગામ આપે પોતાની અને હ. અલી અ.સ.ની લખ્તે જીગર જ. ઝયનબે કુબરા સ.અ.ના હાથોમાં આપી. જો કે ઈ. હુસૈન અ.સ.

ઈમામ મુસા કાઝીમ અ.સ અહલે તસન્નુંન(સુન્નીઓ) ની કિતાબ માં

ઈમામ મુસા કાઝીમ અ.સ અહલે તસન્નુંન(સુન્નીઓ) ની કિતાબ માં        કેટલાક મુસલમાનો આક્ષેપ મુકે છે કે શિયાઓ માસુમ ઈમામ અ.સ. કે જે એહલેબેત અ.સ. માંથી છે તેમા તેમનો પહેલો આરોપ છે કે ઇમામો એ ક્યારેય ઇમામતનો દાવો કર્યો ન હતો માત્ર શિયાઓ એ જ તેમના સ્થાનોને ઇમામત સુધી વધારી દીધું છે.      જવાબ : આપણે અહલે તસન્નુંન (જેમને ભૂલ થી “સુન્ની” કેહવામાં આવે છે)  ના નોંધ પાત્ર વિદ્વાનો ના હવાલા ઓ થી આપણે જોશું કે તેઓએ સાતમાં ઈમામ ઈમામ મુસા કાઝીમ અ.સ વિષે શું કહ્યું છે? અને આપણે સાબિત કરશું કે તેમનો આ દાવો કેટલો પાયા વિહોણો છે. ૧, તેમની ઇમામ

શું ફક્ત સહાબી (સાથી) હોવુ તે ખિલાફતના દાવા માટે પુરતૂ છે ?

શું ફક્ત સહાબી (સાથી) હોવુ તે ખિલાફતના દાવા માટે પુરતૂ છે ? જ્યારે પવીત્ર નબી (સ.અ.વ.) ની શહાદત બાદ તેમના જાનશીનની પસંદગીની વાત આવે છે તો અમુક મુસલીમો સૌ પ્રથમ જે દલીલ ને રજુ કરે છે તે સહાબીય્યત છે, બલકે તેઓની પાસે પોતાની તરફેણમાં બીજુ કોઈ પ્રમાણ ન હતુ. શું સહાબી હોવુ ખલીફાની પસંદગી માટે નું માપદંડ છે ? જવાબ : ૧, સહાબી હોવાની દલીલ માત્ર તકવાદ ૨, સગપણ સહાબીય્યત કરતા ચઢીયાતુ છે ૩, વસી (ખલીફા) હંમેશા કુટુંબ માંથી હોય છે, સહાબીમાંથી ક્યારેય નથી હોતા ૪, સહાબીય્યત સીમીત સમય માટે હોય છે જ્યારે સગપણ આજીવન(હંમેશ માટે) હોય છે ૫, અલી ઇબ્ને અબીતા

ઇમામ ઝયનુલ આબેદીન (અ.સ.) એ બની ઉમય્યા ના દૂશ્પ્રચારને માત આપી : શામના નાસેબીનો વાકેઓ

ઇમામ ઝયનુલ આબેદીન (અ.સ.) એ બની ઉમય્યા ના દૂશ્પ્રચારને માત આપી : શામના નાસેબીનો વાકેઓ કરબલાની જંગ બાદ આ નીયમ બની ગયો હતો કે ‘જેની લાઠી તેની ભેસ’ (શક્તિશાળી કરે તે સાચું). આ ત્યારે બન્યુ જયારે તે સમયના શાસકે દરેક જગ્યાએ જે કોઇ તેની સામે ઉભો થયો તેને નિર્દયતાથી  કચડી નાખતો હતો. જેનુ નામોનિશાન મીટાવી દેતો હતો. તેના વ્યક્તિત્વ (કીરદાર) ને ધ્યાનમાં રાખીને ખલીફા એવો પ્રચાર કરાવતો હતો કે પોતે સાચો છે અને ભોગ બનનાર વ્યક્તિ જુઠો.             અત્યાચારી યઝીદે ઇમામ હુસૈન (અ.સ.)ના કત્લને વ્યાજબી ઠરાવવા આવાજ જુઠા પ્રચાર નો આશરો લીધ

શું અમીરુલ મોઅમેનીન અલી ઇબ્ને અબીતાલીબ (અ.સ.) એ ખીલાફત ના દાવેદાર ની પાછળ નમાઝ પડી છે ?

શું અમીરુલ મોઅમેનીન અલી ઇબ્ને અબીતાલીબ (અ.સ.) એ ખીલાફત ના દાવેદાર ની પાછળ નમાઝ પડી છે ? અમુક મુસલમાન અબુબક્રના ખીલાફતના દાવાને સાબીત કરવા કહે છે કે અલી ઇબ્ને અબુતાલીબ (અ.સ.) તેને માન આપતા હતા અને આપ(અ.સ.) તેની પાછળ જમાત નમાઝ પડવા રાજી હતા આ વાત તેને દર્શાવે છે. તેઓ દાવો કરે છે કે આ બાબત અબુબક્રની અફ્ઝલીયત ને સાબીત કરે છે બલકે અલી (અ.સ.) એ તેની અને બીજા ખલીફાઓની પાછળ જમાત નમાઝ પડીને તેઓની અફ્ઝલીયત ને કબુલ કરી લીઘી હતી. જવાબ : આ અને આના જેવી બીજી નિરર્થક વાતો ને સાબીત કરતા કોઇ ઠોસ પુરાવા મળતા નથી. કોઈ પણ ફીરકા ની કીતાબમાં એવો દાવો કરવામાં નથી આવ

અબુબક્રનો ફદકના બારામાં સર્વસંમતિ(ઈજમા)નો દાવો નિરાધાર હતો

અબુબક્રનો ફદકના બારામાં સર્વસંમતિ(ઈજમા)નો દાવો નિરાધાર હતો  ‘ફદક’ નો વીષય અને ‘ઇલાહી પયગમ્બર (સ.અ.વ.) ના વારસા’ ના બારા માં વિસ્ત્રૃત ચર્ચા (વાદવિવાદ) એ સૌથી જુની અને મુખ્ય બાબતમાંથી છે જે શિઆઓને બીજા બધાથી અલગ પાડે છે. એઅતરાઝ: બહુમતી મુસ્લીમોનો એ દાવો છે કે જ. ફાતેમા ઝહરા સ.અ. – પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.) ના પૂત્રી – નો ફદક પર કોઇ હક ન હતો, કારણકે અલ્લાહ ના પયગમ્બર (સ.અ.વ..) પોતાની પાછળ કોઇ વારસો છોડીને નથી જતા. તેઓ પોતાના આ દાવાના સમર્થનમાં એજ વર્ષો જુની ‘ઇજમા’ (સર્વસંમતિ) નો આશરો લે છે. એટલે કે કેહવાતી મુસ્લીમ બહુમતી અને સહાબી

શું અમીરુલમોઅમેનીન અ.સ એ તેમના ફરઝંદનું નામ ઉસ્માન બિન અફ્ફાન ના નામ પરથી રાખ્યું હતું?

શું અમીરુલમોઅમેનીન અ.સ એ તેમના ફરઝંદનું નામ ઉસ્માન બિન અફ્ફાન ના નામ પરથી રાખ્યું હતું? શંકા:-અમુક મુસલમાનો શિઆઓ ઉપર હ.રસુલે ખુદા સ.અ.વ ના સહાબાઓ સાથે દુશ્મની રાખવાનો આરોપ મુકે છે તેઓનો આ દાવો છે કે હ.અમીરુલ મોઅમેનીન અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અ.સ ને ખિલાફતને ગસ્બ કરનારાઓ સાથે ખરા દિલના ગાઢ સંબંધો હતા તેઓ જે પુરાવાઓ રજુ કરે છે તેમાંથી એક દલીલ એ રજુ કરે  છે કે હ.અલી અ.સ એ તેના ફરઝંદનું નામ ઉસ્માન બિન અફ્ફાનના (ત્રીજાખલીફા)  નામ પરથી રાખ્યું હતું અગર હ.અલી અ.સને ઉસ્માન સાથે વાંધો હોય તો શામાટે પોતાના ફરઝંદનું નામ તેના નામ ઉપર રાખે? પોતાના ફરઝ

શું અલ્લાહ દરેક જગ્યાએ હાજર છે ભાગ-૨

શું અલ્લાહ દરેક જગ્યાએ હાજર છે ભાગ-૨ જે મુસલમાનો અલ્લાહનું જીસ્મ હોવાનો મુદ્દો ઉપસ્થિત કરે છે તેઓ પોતાનાજ અંધવિધિયાળમાં ફસાએલ છે અને અલ્લાહની સર્વત્ર હોવાને નકારવા વિરોધાભાસી અર્થઘટનો અને હાસ્યસ્પદ દલીલો લાવે છે. અ) અલ્લાહ સાતમા આસમાન ઉપર છે, અર્શ ઉપર બેઠો છે અને જમીન પર ઉતરતો નથી. જવાબ: અગર અલ્લાહને જીસ્મ હોય, જે અર્શ ઉપર બેઠો હોય તો ઘણા મુદ્દા ઉપસ્થિત થાય. અગર અલ્લાહ અર્શ ઉપર પોતાના ભૌતિક શરીર સાથે બેઠો હોય તો અર્શ તેના શરીર કરતા મોટુ હોવું જોઈએ અને તેથી તે અલ્લાહ કરતા મોટુ હોય એ જગ્યા જેમાં અર્શ હોય તે જગ્યા ખુદ અર્શ અને અલ્

શું મુસ્લિમો લય્લતુલ કદ્રની મંઝેલતથી માહિતગાર છે?

  શું મુસ્લિમો લય્લતુલ કદ્રની મંઝેલતથી માહિતગાર છે? લય્લતુલ કદ્રમાં મુસ્લિમો માટે અસંખ્ય ફાયદાઓ રહેલા છે. પવિત્ર કુરઆનમાં ૨ મૌકા પર તેનો ઝીક્ર થયેલો છે. એક સુરે કદ્રમાં અને બીજું સુરે દોખાનની શરૂઆતની આયતોમા. લય્લ્તુલ કદ્રની અમુક સામાન્ય ફઝીલતોને બાદ કરતા મુસલમાનો તેની અમુક અગત્યની ફઝીલતથી અજાણ છે. આ એજ ફઝીલત કે જેને રસુલે ખુદા સ.અ.વ અને તેની પવિત્ર એહલેબૈત અ.મુ.સ ખાસ મહત્વ આપે છે. અસંખ્ય રીવાયતોમા જોવા મળે છે કે જેમાં લય્લતુલ કદ્ર અને માસુમીન અ.મુ.સ નાં ધનિષ્ટ સંબંધો પર ભાર મુકે છે. સંક્ષિપ્તમાં અમે તેમાંથી અહી રજુ કરીએ છીએ. ૧.

હ.અલી અ.સ ની ફઝીલત જંગે સીફ્ફીન અને જંગે જમલ

  હ.અલી અ.સ ની ફઝીલત જંગે સીફ્ફીન અને જંગે જમલ જાબીર બિન અબ્દુલ્લાહ થી રિવાયત છે જયારે હું સીરિયા ની મુસાફરી પર હતો ત્યારે હું મોઆવિયા ના બન્ને દીકરા ખાલીદ, યઝીદ અને અમરે આસ ને પણ મળ્યો. જયારે હું ત્યાં હતો મેં એક વૃદ્ધ માણસ ને ઈરાક તરફ થી આવતા જોયો તે ખુબ દુબળો હતો અને અશક્ત હતો તેને ખજુર ના પત્તા નો પટ્ટો પહેર્યો હતો. અને તેના ચપ્પલ પહેર્યા હતા. તેના કપડા ફાટેલા હતા અને આખો ઊંડી ઉતરી ગઈ હતી. મોઆવિયા :- તે વૃદ્ધ માણસ ને બોલાવો ચાલો આપણે તેની સાથે વાત કરીએ મોઆવિયા :- અય શેખ તું ક્યાંથી આવો છે અને ક્યાં જઈ રહ્યો છો તે વૃદ્ધ માણસ ચુપ રહ્ય

અલી (અ.સ.) હક્ક સાથે છે અને હક્ક અલી (અ.સ.)ની સાથે છે-મુસલમાનો માટે સબક

અલી (અ.સ.) હક્ક સાથે છે અને હક્ક અલી (અ.સ.)ની સાથે છે-મુસલમાનો માટે સબક Print A+ A- અલી (અ.સ.) હક્ક સાથે છે અને હક્ક અલી (અ.સ.)ની સાથે છે-મુસલમાનો માટે સબક પ્રસ્તાવના મશ્હુર હદીસ ‘અલી (અ.સ.) હક્ક સાથે છે અને હક્ક અલી (અ.સ.)ની સાથે છે’ મુસલમાનો દરમ્યાન વિવાદના દરેક મુદ્દા સામે સ્પષ્ટ અને નિર્ણાયક દલીલ છે. આપણે ફકત એટલું જ જોવાનું છે કે અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) કયા ઉભા રહે છે અને આપણને તરતજ હક્ક ખબર પડી જશે. ન ખતમ થનાર વાર્તાલાપમાં દાખલ થવાની જરૂરત જ નથી કેમકે હદીસ સ્પષ્ટપણે કહી રહી છે કે અલી (અ.સ.) હક્ક અને કુરઆને કરીમની સાથે છે. જવ

અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ના દરેક ટીકાકારો સામે એક દલીલ

અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ના દરેક ટીકાકારો સામે એક દલીલ નાસેબીઓનું એક જૂથ અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ના મઅસુમ વ્યકિતત્વને હાની પહોંચાડવા સતત કોશીશ કરતું રહે છે. તેઓના અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ના સ્થાનને નીચા દશર્વિવાના પ્રયત્નોનો હેતુ કોઈપણ ભોગે પોતાના નેતાઓ અને બની બેઠેલા ખલીફાઓને અને પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ની પત્નિઓને સારા દર્શાવવાનો છે. જવાબ: અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી (અ.સ.)ની વિરૂધ્ધ પ્રચાર ઈસ્લામ જેટલો જ જૂનો છે, જે અહીં હવે પછી દર્શાવેલ બનાવ પરથી સમજાય છે. અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) વિરૂધ્ધ દ્વેષપૂર્ણ અને નુકસાનકારક વાતો સંપૂર

શું પયગંબર સ.અ.વ ની પત્નીઓ દિનનું પ્રતિક છે?

શું પયગંબર સ.અ.વ ની પત્નીઓ દિનનું પ્રતિક છે?             શંકા:- અમુક મુસલમાનો એવા દાવો કરે છેકે પયગંબરો સ.અ.વ ની પત્નીઓ એ દિન નું ચિન્હ છે.અને તેઓને માન આપવું જરૂરી છે આથી તેઓ આગળ વધતા કહે છે કે આપણે ફક્ત હ.રસુલે ખુદા સ.અ.વની પત્નીઓજ નહિ બલકે અગાવના તમામ અમ્બીયા અ.મુ.સ ની પત્નીઓનો એહ્તેરામ કરવો જોઈંએ જવાબ: આનાથી વધારે હાસ્યાસ્પદ અને બિન ઇસ્લામિક બીજો કોઈ દાવો નથી હોઈ શકતો આ મુસલમાનો જે એહ્તેરામની વાત કરે છે તે ન તો અક્લથી પુરવાર છે ન તો કુરઆન અને સુન્નતનો ટેકો ધરાવે છે             બીજા અમ્બીયા અ.મુ.સની પત્ની

હ.અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અ.સ નો કાતિલ લોકોમાં સૌથી વધારે નીચ છે.

હ.અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અ.સ નો કાતિલ લોકોમાં સૌથી વધારે નીચ છે.        એ બાબત વિસ્તૃત રીતે નોંધાયેલી છે કે હ.અલી અબને અબી તાલિબ અ.સ નો કાતિલ “અબ્દુર્રેહમાન ઇબ્ને મુલ્જીમ” સમગ્ર માનવજાતમાં સૌથી વધારે અધમ-નીચ છે.જો કે અમુક મુસલમાનો તેનામાં કોઈ દોષ નથી નિહાળતા અને તેને એક મહાન ઈબાદતગુઝાર માને છે જવાબ: નીચે આપેલી હદીસો સ્પષ્ટ રીતે સ્થાપિત કરે છે કે ઇબ્ને મુલ્જીમ તમામ લોકોમાં સૌથી વધુ નીંદનીય-મલઉન છે.        જાબીર બિન સમરાહ થી વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે :પવિત્ર પયગંબર સ.અ.વ એ હ.અલી અ.સ ને જણાવ્યું કે “અવ્વલથી આખર સુધીની મ

શું રસુલે ખુદા સ.અ.વ ની પત્ની ઠપકાથી પર હતી?

શું રસુલે ખુદા સ.અ.વ ની પત્ની ઠપકાથી પર હતી?      “અમુક અતિ ઉત્સાહી મુસ્લમાનો તમામ અઝ્વાજે રસુલ સ.અ.ને નેક મોઅમેના સ્ત્રી અને ઠપકાથી દુર હોવાનું ચીતરવાનો પ્રયાસ કરે છે.ચાલો આપણે જોઈએકે તેઓ તેમની કાલ્પનિક અને બેબુનિયાદ માન્યતાને યથાર્થ ઠેરવવા પ્રયાસ કરે છે.શું તે માન્યતા કુરાનની આયતો અને હ.રસુલેખુદા સ.અ.વની ઝીંદગી અને ઐતિહાસિક સત્યતા સામે ટકી શકે છે? તેઓની માન્યતાનો પાયો: الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَ الْخَبيثُونَ لِلْخَبيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ “બદકાર ઓરતો બદકાર પુરૃષો માટે છે, અને બદકાર પુરૃષો બદકાર ઓરતો માટ

અબુબક્ર ની જીવનની સૌથી મોટી ભુલ શું હતી?

અબુબક્ર ની જીવનની સૌથી મોટી ભુલ શું હતી? આપણે અગાઉ ઘણા બધા લેખોમાં વર્ણન કરી ચુકયા છીએ કે તેમાં કોઈ શક પણ નથી કે ખલીફા અને તેના સમૂહ ફાતેમા (સ.અ.)ના ઘરને ઘેરીને તેના રહેવાસીઓને ભયભીત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને જ્યારે તેઓ સફળ ન થયા તો દરવાજો સળગાવીને ઘર પર હુમલો કર્યો. આ રીતે તેઓએ  આપ (સ.અ.)ના ઘર અને ઘરના લોકોની હુરમતને તોડી. એ ઘર કે જેના  માટે પયગમ્બરે અકરમ (સ.અ.વ.) અસંખ્ય વાર ભલામણ કરી હતી. ઘર ઉપર હુમલો અને હુરમત પાયમાલ કરવી એ સર્વસ્વીકૃત હકીકત છે અને તે બાબતમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ઈબ્ને તયમીયા એ પણ તેની સનદને સ્વીકારી છે આ રીતે તેણે આ બ

શું રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.) હયાત છે? કુરઆનથી દલીલ

શું રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.) હયાત છે? કુરઆનથી દલીલ એ હકીકત કે અંબીયા (અ.મુ.સ.) આ ફાની દુનિયા છોડયા બાદ હયાત છે તે કુરઆન અને ભરોસાપાત્ર હદીસોથી સાબીત છે. આ બન્ને ફીર્કાના પ્રખ્યાત ઓલમાઓનો અભિપ્રાય છે. ઘણા ઐતિહાસિક બનાવો પણ આ બાબતને સાબિત કરે છે. આ લેખમાં અમે દલીલો વડે એ સાબિત કરશું કે બેશક રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.) હયાત છે અને મુસલમાનોની શફાઅત કરે છે, ન કે (નઉઝોબિલ્લાહ) તેઓ મૃત્યુ પામેલ અને નિસહાય છે જેમકે અમૂક મુસલમાનો દાવો કરે છે. અંબીયા (અ.મુ.સ.) હયાત છે તેની દલીલો નીચે મુજબ છે: 1) કુરઆને મજીદ 2) મઅસુમ અઈમ્મા (અ.મુ.સ.)ની હદીસો 3) ઐતિહાસિક બનાવો 4) બંને ફીર્ક

હઝરત અબુ તાલિબ (અ.સ.)નું ઈસ્લામ (હદીસે ઝહઝાહનું ફારસ)

હઝરત અબુ તાલિબ (અ.સ.)નું ઈસ્લામ                    (હદીસે ઝહઝાહનું ફારસ) Print A+ A- હઝરત અબુ તાલિબ (અ.સ.)નું ઈસ્લામ (હદીસે ઝહઝાહનું ફારસ) અમૂક જાહીલ મુસલમાનો કહે છે કે હઝરત અબુ તાલિબ (અ.સ.) જહન્નમમાં (મઆઝલ્લાહ) છે. તેઓ એમ માને છે કે તેઓએ કયારેય ઈસ્લામનો સ્વિકાર કર્યો ન હતો અને તેઓ બેઈમાનીની હાલતમાં મૃત્યુ પામ્યા. આ કારણે અલ્લાહે તેમને સજા કરી છે અને ઘુંટણ સુધી જહન્નમની આગમાં ઉભા રાખ્યા છે કે જેની અસરથી મગજ ઉકળી ઉઠે છે.(મઆઝલ્લાહ). આમ છતાં એહલે તસન્નુનના અમૂક મધ્યમ માર્ગી સભ્યો કે જેઓ શીઆઓ જેવું મંતવ્ય રાખે છે એટલે

મુબાહેલાથી કઈ રીતે હ. અલી (અ.સ.)ની અફઝલીય્યત સાબીત થાય છે

મુબાહેલાથી કઈ રીતે હ. અલી (અ.સ.)ની અફઝલીય્યત સાબીત થાય છે   મુબાહેલાથી કઈ રીતે હ. અલી (અ.સ.)ની અફઝલીય્યત સાબીત થાય છે મુસલમાનો ફલાણા ફલાણા સહાબીની સર્વોચતા સાબીત કરવા અથવા એક ખાસ પત્નિ કઈ રીતે શ્રેષ્ઠ છે તે સાબીત કરવા એડી ચોટીનુ જોર લગાવી દે છે (ભરપૂર પ્રયત્ન કરે છે.) આવી ફઝીલતો સામાન્ય રીતે એહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ની સર્વોચતા અને  ખાસ કરીને અમીરુલ મોઅમેનીન અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ના વિરોધમાં ઘડી કાઢવામાં આવેલી હતી. જો દલીલ તરીકે આવી ફઝીલતોને સ્વિકારવામાં આવે તો પણ એહલેબૈત (અ.સ.)ની અફઝલીય્યતનો કોઈ પર્યાય નથી કારણ કે એહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ની તમામ ફ

હદીસે તશબીહ ભાગ-૧

હદીસે તશબીહ ભાગ-૧      હદીસે તશબીહ ખુબજ મહત્વની સુન્નત છે. જે ઇમામત અને વિલાયતે હ.અલી સાથે સુસંગત છે. જે આપણા સુધી એહલે સુન્નત અને શિયા માધ્યમ દ્વારા પહોચી છે.      અરબીમાં તશબીહનો મતલબ ચાહવું કે ગમવું અથવા એક વ્યક્તિની સરખામણીમાં બીજી વ્યક્તિનાં લક્ષણોને સરખાવવું તેવો થાય છે.      હ. રસુલે ખુદા સ.અ.વ એ ફરમાવ્યું કે “અગર કોઈ વ્યક્તિ ઇસરાફીલ ની દહેશત, મીકાઈલનું સ્થાન, જીબ ની ભવ્યતા, આદમની સ્વસ્થતા અને સુમેળતા, નૂહના ચેહરાની સ્વસ્થતા, ઈબ્રાહીમનું અલ્લાહ સાથેનું જોડાણ, અય્યુબની ધીરજ, યાહ્યાનું દુ:ખ-દર્દ, ઇસાનું  મ

અહેમદ ઈબ્ને હમ્બલનો અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) સંબંધે અભિપ્રાય

અહેમદ ઈબ્ને હમ્બલનો અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) સંબંધે અભિપ્રાય શંકા: કેટલાક મુસલમાનો આક્ષેપ કરે છે કે શીઆઓ સહાબા અને પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ની પત્નિઓ પ્રત્યે દુર્ભાવના અને વેર રાખે છે. મુસલમાનો કહે છે કે સહાબા અને પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ની પત્નિ પ્રત્યેના તબર્રાને ઈસ્લામમાં કોઈ સ્થાન નથી. તેઓ એવો પણ અભિપ્રાય ધરાવે છે કે તબર્રા મુસલમાનો વચ્ચે ઈત્તેહાદને નુકસાન પહોંચાડે છે અને શીઆઓએ મુસલમાનો વચ્ચે ઈત્તેહાદ કરવું જોઈએ  અને તબર્રાથી દૂર રેહવુ જોઈએ. તેઓ કહે છે કે ચાર ખલીફા જેને સંયુકત રીતે ખોલફાએ રાશેદીન કહેવામાં આવે છે આ અકીદો ટીકાથી પર છે અને બધા મ

ઈમામ અલી બીન હુસૈન (અ.સ.) એહલે સુન્નતની નજરોમાં

ઈમામ અલી બીન હુસૈન (અ.સ.) એહલે સુન્નતની નજરોમાં   મુસલમાન જગત ઈમામ અલી બીન હુસૈન (અ.સ.)ના ખુબજ વધારે વખાણ અને તેમના ઉચ્ચ દરજ્જા, ઈમાન, કિરદાર અને તેમની મહાન પ્રતિભા બાબતે એકમત છે. આપ (અ.સ.)ને ઈબાદત કરનારાઓની ઝિનત (ઝયનુલ આબેદીન), સજદા કરનારાઓના આગેવાન (સૈયદુસ્સાજેદીન), અલ્લાહની સામે ખુબજ સજદા કરનાર (સજ્જાદ) વગેરે લકબોથી યાદ કરવામાં આવે છે. તેમની ફઝીલતોને  અસંખ્ય સહાબા, તાબેઈન (બીજી પેઢીના સહાબીઓ) અને એહલે તસન્નુન (એટલે કે સુન્નીઓ)ના વિધ્વાનો દ્વારા બહોળો સ્વિકાર કરવામાં આવ્યો છે.   નીચે રજુ કરેલા સંદર્ભો એહલે તસન્નુનના અસંખ્ય સંદર

ઈમામ ઝયનુલ આબેદીન (અ.સ.)નો શામી વ્યક્તિ સાથે મુનાઝરો

ઈમામ ઝયનુલ આબેદીન (અ.સ.)નો શામી વ્યક્તિ સાથે મુનાઝરો જયારે ઈમામ હુસૈન(અ.સ)ના એહલેહરમ(ઘરના લોકોને) કેદ કરી શામની મસ્જીદ પાસે ઉભા રાખવામાં આવ્યા હતા તેવામાં એક શામનો વૃધ્ધ વ્યક્તિ આવ્યો અને કેહવા લાગ્યો “તમામ તારીફ તે અલ્લાહ માટે છે જેણે તમને કત્લ કર્યા, તમને હલાક કર્યા અને તેણે બળવાની આગને બુજાવી(નઉઝોબીલાહ)”. ત્યાર બાદ તેણે એહલેબૈત(અ.મુ.સ.) ને વખોડવાનું ચાલુ રાખ્યું. પછી ઈમામ ઝયનુલ આબેદીન(અ.સ) બોલ્યા: “અત્યાર સુધી અમે જે કંઈ તારી પાસેથી સાંભળ્યું અને જે કંઈ તારે કેહવાનું હતું તે કહ્યું અને તે તારી દુશ્મની અને નફરતની લાગણીઓને જાહ

જ.ફાતેમા ઝેહરા (સ.અ)ને અઝીય્યત આપનારાઓ પર લાનત મોકલનાર ઉપર આલે મોહમ્મદ (સ.અ.વ)ની ખાસ ઇનાયત અને મેહરબાની

જ.ફાતેમા ઝેહરા (સ.અ)ને અઝીય્યત આપનારાઓ પર લાનત મોકલનાર ઉપર આલે મોહમ્મદ (સ.અ.વ)ની ખાસ ઇનાયત અને મેહરબાની પ્રસ્તાવના જ્યારે એહલેબૈત અ.મુ.સ. નાં દુશ્મનો પર લાનત કરવામાં આવે છે (મઝહબી પરિભાષા માં તેને તબર્રા કહે છે) તો તરતજ ઘણી બધી દલીલો સામે આવવા લાગે છે અને વાદ-વિવાદ થવા લાગે છે જેમકે નામ ન લેવું જોઈએ, જાહેરમાં લાનત ન મોકલાવી, મુસ્લિમો વચ્ચે એકતા બનાવી રાખવા લાનત બિલકુલ કરવી જોઈએ નહિ.એવા પોકળ દાવા પણ જોવા મળે છે કે  આલે મોહમ્મદ સ.અ.વ. એ કદીપણ સહાબીઓ અને પત્નીઓ પર લાનત મોકલવા માટે પ્રોત્સાહિત નથી કર્યા અને તકય્યાના કારણે જાહેરમાં અને સ્

શું ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) એટલા બધા પરહેઝગાર હતા કે તેઓને કોઈ ઔલાદ ન હતી?

શું ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) એટલા બધા પરહેઝગાર હતા કે તેઓને કોઈ ઔલાદ ન હતી? શંકા: ઈસ્લામના દુશ્મનો દ્વારા અફવા ફેલાવવામાં આવે છે કે ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)ને કોઈ બાળકો ન હતા. તેઓ એવી દલીલ રજુ કરે છે કે ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) ખુબજ વધારે  પરહેઝગાર અને સંન્યાસી હતા, પુરી ઝીંદગી ઈબાદતમાં મશ્ગુલ રહેતા જેથી આપ પોતાના કૌટુંબીક જીવનમાં સમય આપી શકતા ન હતા અને આના લીધે આપ (અ.સ.)ને બાળકો ન હતા. દુશ્મનો ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)ને જાહેરી રીતે પરહેઝગાર દેખાડવા માંગે છે પરંતુ તેઓનો છુપો ઈરાદો એ છે કે ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)ના ફરઝંદોની કરબલાની કુરબાનીનો ઈન્કાર કરવા માંગે છે. અગર તેમને કોઈ

શું અબુ બક્ર અને ઉમરે જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) પાસે માફી માંગી હતી?

શું અબુ બક્ર અને ઉમરે જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) પાસે માફી માંગી હતી? પ્રસ્તાવના 1) માફી માંગવી શૈખૈનની ગંભીર ભુલને ઉઘાડી પાડે છે 2) જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) જન્નતની સ્ત્રીઓના સરદાર છે 3) અલ્લાહ પણ માફીને રદ કરે છે 4) શૈખૈનની માફી કુરઆને કરીમના માપદંડ પ્રમાણે ન હતી. અમૂક મુસલમાનો એવો દાવો કરે છે કે શૈખૈન, પહેલા અને બીજા કહેવાતા ખલીફાઓ એ જનાબે ઝહરા (સ.અ.)ના ઘર ઉપર હુમલો કર્યો અને ફદક છીનવી લીધા પછી પસ્તાવો વ્યકત કર્યો. તેઓનુ માનવું એમ છે કે જનાબે ફાતેમા ઝહેરા (સ.અ.) એ તેમની માફીને કબુલ કરી લેવી જોઈતી હતી. માફીનુ કબુલ ન કરવુ તે જનાબે ઝહેરા (સ.અ.)

એહલે તસન્નુનમાં ઈમામ હસન અસ્કરી (અ.સ.)

એહલે તસન્નુનમાં ઈમામ હસન અસ્કરી (અ.સ.) Print A+ A- એહલે તસન્નુનમાં ઈમામ હસન અસ્કરી (અ.સ.) મુસલમાનો શીઆઓ ઉપર એવો આક્ષેપ કરે છે કે તેઓ એહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ના માસુમ અઈમ્મા (અ.મુ.સ.)ના દરજ્જામાં અતિશયોકિત કરે છે. તેઓનો મુળભુત આક્ષેપ એ છે કે અઈમ્મા (અ.મુ.સ.) એટલા બલંદ નથી જેટલા શીઆઓ દાવો કરે છે. અલબત્ત તેઓ દાવો કરે છે કે અગર તેઓ સાચા હતા તો પણ કોઈ પુરાવો નથી કે તેઓ ઈમામો હતા. આ તો ફકત શીઆઓ જ છે જેઓએ તેઓને ઉંચો દરજ્જો આપ્યો છે અને તેઓએ પોતે કયારેય પણ આવા દરજ્જાનો દાવો કર્યો નથી. જવાબ: એહલે તસન્નુન (જેઓને ખોટી રીતે ‘સુન્ની’ તરીકે સંબોધવામાં આવે છે) ના આ

તવલ્લા કે તબર્રા

તવલ્લા કે તબર્રા   શિયાઓ ઉપર અત્યાચાર નું ખરું કારણ શું છે?   પ્રસ્તાવના          અમુક લોકો શિયા સમાજનાં વિખવાદ ઉભા કરવાના બહાના હેઠળ હંમેશા સ્થાપિત માન્યતાઓને પડકારે છે તેમના અમુક ગેરવ્યાજબી દાવાઓ માંથી એક એ છે કે તબર્રા (આલે મોહમ્મદ સ.અ.વ. નાં દુશ્મનો થી દુરી) કરવાના કારણે આખી દુનિયામાં નિર્દોષ શિયાઓ ઉપર ઝુલ્મ થાય છે બીજા શબ્દોમાં તેઓ એવો સંકેત આપે છે કે શિયાઓએ તબર્રા કરવું છોડી દેવું જોઈએ અને આ તબર્રાની સુન્નતને ત્યજી દેવી જોઈએ જેથી લોકોની સલામતી અને સુરક્ષા બાકી રહે.          એક સમૂહ પણ છે જે એવો પ્

શા માટે ઈમામ હસન અલ મુજતબા (અ.સ.) એ મોઆવીયા સાથે સુલેહ કરી?

શા માટે ઈમામ હસન અલ મુજતબા (અ.સ.) એ મોઆવીયા સાથે સુલેહ કરી? કેટલાક મુસલમાનો એવો દાવો કરે છે કે ઈમામ હસન (અ.સ.) એ મોઆવીયા સાથે સુલેહ કરીને મોઆવીયા ની  ખિલાફત  વધુ સારી હોવાના દાવાને સ્વિકારી લીધો. આમ બીજા મુસલમાનો સાથેની  ઈસ્લામીક એકતાનો વિશાળ હેતુ ઈમામ હસન અ.સ ની સુલેહ દ્વારા  આપણે સિધ્ધ કરી શકીએ. જવાબ: જે કોઈ મોઆવીયાને વધુ સારો ગણે તે ખરેખર  ઈસ્લામી ઈતિહાસનો નબળો વિદ્યાર્થી છે. મોઆવીયાએ અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી બીન અબી તાલિબ (અ.સ.) સાથે સિફફીનની જંગ કરી અને પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના આદરણીય સહાબી જ.અમ્માર (ર.અ.)ને કત્લ કર્યા આમ પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ની ભવ

સૈયદુશ્શોહદા કોણ છે?

સૈયદુશ્શોહદા કોણ છે? Print A+ A- કેટલાક કહેવાતા મુસલમાનો, તેમના સ્વભાવ પ્રમાણે, એહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ના દરેક સદગુણને રદીયો આપવા ઉતાવળ કરે છે. ત્યારે તેમાં સૌથી વધુ પ્રચલિત હોય તેવા કોઈ સદગુણને તદ્દન રદ કરી શકતા નથી તો પછી તેઓ ‘જો સમજાવી ન શકો તો ગુંચવી નાખો’ના સિધ્ધાંતનો સહારો લે છે. આવો જ એક સદગુણ ઈ. હુસૈન બીન અલી (અ.સ.)થી સંબંધિત છે જેને તેઓ સૈયદુશ્શોહદાના બદલે માત્ર સૈયદ તરીકે સંબોધે છે. આ કહેવાતા મુસલમાનો માટે એ ગમતી વાત નથી કે ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)ને સૈયદુશ્શોહદા તરીકે સંબોધન કરવામાં આવે. તેથી તેઓ એવી વ્યકિતઓને તલાશ કરે છે જેઓ આ લક્બ (સૈયદ

શુજાઅતે ઈમામ સજ્જાદ અ.સ

  શુજાઅતે ઈમામ સજ્જાદ અ.સ               કિતાબે મનાકિબમાં ઉલ્લેખ છે કે: કિતાબે અહમરમાં અવઝાઈથી નોંધવામાં આવ્યું છે કે: જ્યારે ઈમામ ઝય્નુલ આબેદીન અ.સ   શામમાં યઝીદની પાસે ગયા, તે મલઉને એક ખતીબ (પ્રવચન કરનાર)ને હુકમ આપ્યો કે આ છોકરાનો હાથ પકડીને મીમ્બર ઉપર લઈ જાવ અને તેના બાપ, દાદાના કાર્યો, અઘટીત ચારિત્ર્ય અને તેઓએ અમારી સામે જે નાફરમાની અને બળવો કર્યો છે તેને બયાન કરો. આ સાંભળીને ખતીબ મીમ્બર ઉપર ગયો અને પોતાના પ્રવચનમાં કોઈ ખરાબ વાત કહેવાની બાકી ન રાખી (મઆઝલ્લાહ). જ્યારે ખતીબ મીમ્બર ઉપરથી ઉતર્યો ત્યારે ઈમામ ઝય્નુલ આબ

એહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ના વસીલા વડે અલ્લાહ પાસે મદદ માંગવી

એહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ના વસીલા વડે અલ્લાહ પાસે મદદ માંગવી   એહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ના વસીલા વડે અલ્લાહ પાસે મદદ માંગવી અમૂક વિરોધી લોકો શીઆઓ ઉપર એ આરોપ મુકે છે કે શીઆ લોકો રિઝક, ફઝલ, સફળતા, તંદુરસ્તી અને દૌલત જેવી નેઅમતોની પ્રાપ્તિ માટે એહલેબૈતે અત્હાર (અ.મુ.સ.)ના વસીલામાં માન્યતા ધરાવે છે. ત્યાં સુધી કે તેઓ વરસાદ, સારો પાક, વિગેરે જેવી કુદરતી ઘટનાઓ માટે પણ એહલેબૈતે અત્હાર (અ.મુ.સ.)ને વસીલો બનાવે છે. વિરોધીઓ આ માટે એ દલીલ રજુ કરે છે કે અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈ પાસે ગૈબી મદદ માંગવી એ વસીલા અથવા શખ્સીય્યતની ઈબાદત કરવા બરાબર છે. આ દલીલ વડે તેઓ શીઆ લોકો ઉપર

હદીસે નૂર ઉપર એક નઝર - ભાગ 2

હદીસે નૂર ઉપર એક નઝર - ભાગ 2 અગાઉના લેખમાં અમે હદીસે નૂરના મહત્વને સ્પષ્ટ કરતા એ વાતને સાબિત કરી દીધી કે હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)ના હકીકી જાનશીન છે. હવે આપણે અહિં આ હદીસના રાવીઓ અને તેના મોતવાતીર હોવા વિષે વિસ્તૃત વર્ણન કરીશું કે જેથી આ હદીસ મોઅતબર હોવાના બારામાં કોઈ પણ જાતના શકની ગુંજાઈશ ન રહે. હદીસે નૂરના ભરોસાપાત્ર હોવાને તેની અસંખ્ય સનદો અને હદીસ મોતવાતીર હોવા ઉપરથી સાબીત કરી શકાય છે. એટલે કે આ હદીસને ઘણા બધા હદીસના રાવીઓએ નકલ કરી છે. તેઓમાંથી નીચે અલગ-અલગ દર્શાવેલા રાવીઓેએ નકલ કરી છે. 1) સહ

ઉલીલ અમ્ર-એક તપાસ

ઉલીલ અમ્ર-એક તપાસ પયગમ્બરે અકરમ (સ.અ.વ.)ની વિદાય પછી ઈસ્લામી દુનિયામાં આં હઝરત (સ.અ.વ.)ની ખિલાફત અને ઈમામતની ચર્ચા અસ્તિત્વમાં આવી. ઈસ્લામની શરૂઆતથી લઈને આજ સુધી હંમેશા માટે આ મસઅલો મુસલમાનોની દરમ્યાન વિવાદનું કેન્દ્ર રહ્યો છે તથા આ સિલસિલામાં અલગ-અલગ લોકો દ્વારા વિભિન્ન માન્યતાઓ બયાન થતી રહી છે. શીઆઓ એમ અકીદો ધરાવે છે કે રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.) પછી ખિલાફત ખુદાવંદે આલમ તરફથી અઈમ્મા (અ.મુ.સ.)નો હક્ક છે અને બીજાઓએ તે બુઝુર્ગવારો પાસેથી નાહક ખિલાફત છીનવી લીધી છે. શીઆઓ પાસે તેઓની આ વાત માટે દલીલો મૌજુદ છે. શીઆઓની વિરૂધ્ધમાં અઈમ્મા (અ.મુ.સ.)ના વિ

ઈમામત, ફિતરત અને અખ્લાકી મૂલ્યો

ઈમામત, ફિતરત અને અખ્લાકી મૂલ્યો اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللہِ الْاِسْلَامُ ખુદાવંદે આલમની નજીક ફકત દીને ઈસ્લામ જ કબુલ થવા પાત્ર દીન છે. તેની સિવાય બીજો કોઈ મઝહબ કબુલ નહીં થાય. આ પસંદનીય દીનના વિશે રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.) એ ફરમાવ્યું છે કે દીને ઈસ્લામ દીને ફિતરત છે. દરેક ઈન્સાન ફિતરતે ઈસ્લામ ઉપર પૈદા થાય છે પરંતુ જન્મ બાદ જે વાતાવરણ તેને મળે છે તે પ્રમાણે તે ઢળી જાય છે અને તેની ફિતરત ઉપર માહોલની અસરોથી તેનું વ્યકિતત્વ ઉભરવા લાગે છે. અગર આ અસરો ઈન્સાનીય્યતના નકારાત્મક પાસાથી આવ્યા છે તો તે ધૂળની જેમ તેની ઉપર બેસી જાય છે અને તે તેની ફિતરતને છુપાવી દે છ

શું ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) માટે રડવું ઈસ્લામનો ભાગ છે? ભાગ-૧

શું ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) માટે રડવું ઈસ્લામનો ભાગ છે? શંકા: ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)ની યાદમાં રડવું, માતમ કરવું અને અઝાદારી કરવી ઈસ્લામીક અકીદો નથી. આ શહાદત ચોક્કસ દુ:ખદાયક છે પરંતુ પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.) કોઈ મૃત ઉપર રડવાની મનાઈ કરી છે. જવાબો: અઝાદારી એ માધ્યમ છે જે ખલીફાઓએ એહલેબૈત (અ.મુ.સ.) ઉપર ઝુલ્મો કર્યા હતા તેના પ્રત્યે સહાનુભુતી દર્શાવવાની. આ બાબતે એહલેસુન્નતના ઈમામ ફખરૂદીન રાઝીની વાત નોંધપાત્ર છે: ‘તે વાત નક્કી છે કે જે કોઈ આલે મોહમ્મદ (અ.મુ.સ.)ની મહોબ્બત સાથે મરે તે શહીદ મરશે.’ (તફસીરે કબીર, ભાગ-7, પા. 390) કિતાબ અલ બિદાયહ વન્નીહાયહ, ભાગ-4. પા. 45 (

શીઆનુ સહાબાના બારામાં શુ મત છે?

શીઆનુ સહાબાના બારામાં શુ મત છે? જવાબઃ શીઆઓના અનુસાર, જેઓ રસુલ(સઅવ)ને મળ્યા અને તેમની સાથે હતા એ લોકોને કેટલાક જૂથોમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. યા ચર્ચાને વિગતવાર સમજાવતા પહેલા અમે શબ્દ “સહાબી” ની સારી રીતે વ્યાખ્યા કરશુ. શબ્દ રસુલ ના “સહાબી”ની વિવિઘ વ્યાખ્યાઓ છે. જેમાંથી અમુક નીચે મુજબ છે. ૧.સઈદ ઈબ્ને મુસ્અબ કહે છેઃ જે વ્યકિત એક અથવા બે વષૅ રસુલ(સઅવ) સાથે હતો અને તેમની સાથે એક યા બે જંગો લડયા એને સહાબી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. (અસદ અલ ગાબાહ(ઇજીપ્ત), વોલ્યુમ.૧, પૃષ્ઠ ૧૧-૧૨) ૨.વાકિદી કહે છેઃ વિધ્વાનોનો મત છે કે જેઓએ રસુલ (સઅવ)ને જોયા અન

અલ્લાહ જનાબે મોહસીન ઈબ્ને અલી (અ.સ.)ના કાતીલો સાથે કેવો વ્યવહાર કરશે?

અલ્લાહ જનાબે મોહસીન ઈબ્ને અલી (અ.સ.)ના કાતીલો સાથે કેવો વ્યવહાર કરશે? અમૂક મુસલમાનો એવા છે જેઓ જનાબે મોહસીન ઈબ્ને અલી (અ.સ.)ની શહાદતનો ઈન્કાર કરે છે. તેઓ એમ કહે છે કે જનાબે ફાતેમા (સ.અ.) અને અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)ને આ નામનો કોઈ ફરઝંદ ન હતો. તેઓ ઈતિહાસમાં જનાબે મોહસીન ઈબ્ને અલી (અ.સ.) બાબતે દરેક સંદર્ભોનો બેશરમીથી ઈન્કાર કરે છે ત્યાં સુધી કે તેઓ જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ના ઘર ઉપરના હુમલાનો પણ ઈન્કાર કરે છે. જવાબ: એ આશ્ચર્યભર્યું છે કે એક ન્યાયી અને પ્રમાણિક ઈસ્લામીક ઈતિહાસનો વિદ્યાર્થી કેવી રીતે જનાબે ફાતેમા (સ.અ.)ના અને અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)ના

જનાબે ફાતેમા (સ.અ.) નો ગમ અને આપ (સ.અ.)ના દુશ્મનો પ્રત્યે નફરત ઈમામતની સિફતને દર્શાવે છે.

જનાબે ફાતેમા (સ.અ.) નો ગમ અને આપ (સ.અ.)ના દુશ્મનો પ્રત્યે નફરત કરવી ઈમામતની સિફતને દર્શાવે છે.     રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)ના ચહિતા દિકરી જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ની ઉપર કહેવાતા ખલીફાઓ તરફથી જે મુસીબતનો પહાડ તૂટયો કે જેનાથી લોકો અજાણ છે તેને યાદ કરીને અઈમ્મા (અ.મુ.સ.) ગમમાં ડૂબી જતા હતા. શૈખ અબ્બાસ કુમ્મી (ર.અ.) કહે છે: જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) ની મુસીબતો તેમના મઅસુમ ફરઝંદો (અ.મુ.સ.)ને તલ્વાર અને ખંજરની ઈજાઓ કરતા વધારે પીડાદાયક હતી અને આપ (સ.અ.)નું દુ:ખ તેઓને આગમાં સળગવા કરતા વધારે ઈજા પહોંચાડતું હતું. અલ્લાહ (ત.વ.ત.) તરફથી તેમને તકય્યા કરવાનો હુકમ હતો. તે

શું ફાતેમા ઝહેરા (સ.અ) નો ગુસ્સો એ સામાન્ય (નાની) બાબત છે ?

શું ફાતેમા ઝહેરા (સ.અ)નો ગુસ્સો એ સામાન્ય (નાની) બાબત છે ?   કેટલાક મુસ્લિમો પવિત્ર પયગંબર (સ.અ.વ)ની વફાત બાદ અમીરૂલ મોઅમેનીન હઝરત અલી (અ.સ) અને ફાતેમા ઝહેરા (સ.અ)ની “બની બેઠેલા” ખલીફા અને સહાબીઓ પર ની, નારાઝગીનો અસ્વીકાર કરે છે.તેઓ એવું બતાવે છે કે આ બંને (અ.સ.) તે ગાસીબો (ખિલાફતનો હક છિનવી લેનારાઓ) થી સંતુષ્ટ હતા અને તેઓ વચ્ચે સારા સંબંધો હતા. જો કે તેના વિરૂધ્ધ જબરદસ્ત પુરાવા હોવાના કારણે, અમુક લોકો એ વાતને છુપાવે છે કે આપ બંને (અ.સ.) તે ગાસીબોથી ખરેખર નારાઝ હતા પરંતુ આપની  નારાઝગીને ખુબજ અનિશ્ચિત શબ્દો કહીને અજાણ કરી દીધી. હકીકતમાં

અલી (અ.સ.) હક્ક સાથે છે અને હક્ક અલી (અ.સ.)ની સાથે છે

પ્રસ્તાવના: ઈસ્મતના બારામાં શીઆઓના નઝરીયાને મોટાભાગના મુસલમાનો દ્વારા ગુલુવ (અતિશ્યોકિત)ના બહાના હેઠળ પડકારવામાં આવ્યો છે. શીઆઓ ઉપર ગુલુવનો આરોપ લગાવવામાં આવે છે કારણકે તેઓ અઈમ્મા (અ.મુ.સ.)ને મઅસુમ ગણે છે. દા.ત. એવી વ્યકિતઓ કે જે તેઓના જન્મથી લઈ મૃત્યુ સુધી કયારેય દીની અથવા દુન્યવી કામોમાં ભૂલ કરતા નથી. મુસલમાનો એવો દાવો કરે છે કે ઈસ્લામમાં ઈસ્મતનું કોઈ સ્થાન નથી. હઝરત અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) સહીત બીજા અઈમ્મા (અ.મુ.સ.) નઉઝોબીલ્લાહ ભુલો કરી શકતા હતા. જવાબ: 1) અલી (અ.સ.) અને હક્ક વચ્ચેનો સંબંધ 2) એહલે સુન્નતના આલીમો દ્વારા રજુ કરવામાં આ

ફદકને લગતા 12 પ્રશ્નો

      ફદકને લગતા 12 પ્રશ્નો     કુરઆનની આયતો અને ઐતિહાસીક દસ્તાવેજો સાબિત કરે છે કે ખૈબરના કીલ્લા નજીક આવેલ ફદકની જમીન, જે અગાઉ યહુદીઓની માલીકીમાં હતી, રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની અંગત મિલ્કત હતી. તે સરકારી મિલ્કત ન હતી અને ન તો તે યુધ્ધમાં મેળવેલ માલે ગનીમત હતી. સુરે હશ્રની સાતમી આયત આ મુદ્દાને વિસ્તૃત રીતે સમજાવે છે. અલ્લાહે શહેરવાળાઓનો જે માલ પોતાના રસુલને જેહાદ વગર અપાવ્યો છે તે અલ્લાહ અને (તેના) રસુલનો છે તથા રસુલના સગાઓનો તથા (તેમના) યતીમો તથા મિસ્કીનોનો તથા મુસાફરોનો છે કે જેથી તે માલ હેરફેર થતાં થતાં (છેવટે) તમારા માંહેના

ઝોહર-અસ્ર અને મગરિબ-ઇશા નમાઝ ભેગા શા માટે?

શરુ અલ્લાહ ના નામથી જે ઘણૉ મહેરબાન ઘણૉ રહમ કરવા વાલૉ છે ઝોહર-અસ્ર અને મગરિબ-ઇશા નમાઝ ભેગા શા માટે? કેટલાક લોકો પૂછે છે કે શિયાઓ શા માટે ઝોહર-અસ્ર અને મગરિબ-ઇશા નમાઝ ભેગા પઢે છે જયારે મોટા ભાગના મુસલમાનો જુદી જુદી પઢે છે અને દર નમાઝનુ  નામ પણ અલગ અલગ છે. આ પૂશ્ન ના જવાબમાં અમે અમારૂ  સિઢ્ઘાંત પેશ કરશૂ કે અમે અમારા તમામ દીની બાબતો માં રસુલ (સઅવ)  નુ અનુસરણ કરિએ છે. અમારી નમાઝ ના બાબતે, તે કેવી રીતે પઢવી, એના સમય, કેવી રીતે વઝુ કરવુ અને નમાઞના લગતે બીજી તમામ તૈયારીયૌં અને  શરીયતનાં બીજા નિયમો(અહકામ) અમે પવિતૂ કુરાન,રસુલ (સઅવ)  અને અહ

કયુ સાચુ છે ‘વ ઈતરતી’ (અને મારી એહલેબય્ત) અથવા ‘વ સુન્નતી’ (અને મારી સુન્નત (હદીસો)

કયુ સાચુ છે ‘વ ઈતરતી’ (અને મારી એહલેબય્ત) અથવા ‘વ સુન્નતી’ (અને મારી સુન્નત (હદીસો)     હદીસ વિજ્ઞાનના વિધ્વાનો (મોહદ્દેસુન) એ હદીસે સકલૈન (બે અતીભારે મહત્વની વસ્તુઓની હદીસ) બે રીતે વર્ણવી છે અને હદીસના પુસ્તકોમાં નોંધી છે. તેમાંથી કઈ સાચી છે તેનું પરીક્ષણ કરવું રહ્યું: 1. ‘કિતાબલ્લાહ વ ઈતરતી અહલબૈતી’ (અલ્લાહની કિતાબ અને મારી એહલેબયત) અથવા 2. કિતાબલ્લાહ વ સુન્નતી’ (અલ્લાહની કિતાબ અને મારી સુન્નત (હદીસ)) જવાબ: રસુલ (સ.અ.વ.) ની(5) પ્રમાણિત (સહીહ) અને પ્રમાણસિધ્ધ (સાબિત) હદીસ તે ‘વ એહલે બૈતી’ શબ્દ સમૂહવાળી છે. ‘એહલે બયતી&

ઝિયારતે આશુરાની સનદ:

ઝિયારતે આશુરાની સનદ: ઝિયારતે આશુરા અને ત્યાર પછી પઢવાની દોઆ કે જે દોઆએ અલકમાના નામથી પ્રખ્યાત છે. આ બન્ને એવી પ્રકાશીત હકીકતો છે કે જેનો ઈન્કાર કરીજ નથી શકાતો. વિશ્ર્વાસપાત્ર અને અગ્રણી શીઆઓની કિતાબોમાં આ ઝિયારતે આશુરા અને દોઆએ અલકમાં જોવા મળે છે. બન્ને વસ્તુઓનું કિતાબોમાં જોવા મળવું એ સાબીત કરે છે કે ઓલમાઓએ, હદીસવેત્તાઓએ, ફોકહાઓએ, મુજતહીદ અને મરજએ તકલીદ, વગેરે લોકોએ આની હિફાઝત અને એહતેરામ માટે ખાસ ઈન્તેઝામ કર્યા છે અને મરજએ તકલીદ એ આની નકલ કરવા ઈજાઝત દેવા માટે બહુજ એહતીયાતથી (સાવચેતીથી) કામ લીધું છે. ઝિયારતે આશુરા જે આપણી શીઆ ક

શું આપણે દુશ્મનો નાં નામ લઈને તબર્રા કરી શકીએ?

  શું આપણે દુશ્મનો નાં નામ લઈને તબર્રા કરી શકીએ?     શંકા: મુસલમાનોના અમૂક તબક્કાઓ દ્વારા ઈસ્લામના દુશ્મનો ઉપર લઅનત મોકલવાનો ઘણો વિરોધ કરવામાં આવે છે. તેઓની દલીલો ની શરૂઆત આ પ્રકારે થાય છે. ઈસ્લામના દુશ્મનો ઉપર લઅનત (તબર્રા) કરવી તે બાબતજ પાયાવિહોણી છે. કુરઆને પાક અને રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની સુન્નતના પ્રબળ પુરાવાના આધારે તેઓ સ્વિકારે છે કે તબર્રા એક ઈસ્લામીક સુન્નત છે પરંતુ સામાન્ય સ્તરે, તેથી દુશ્મનો ઉપર લઅનત મોકલતી વખતે કોઈએ તેઓના નામ લેવા ન જોઈએ.  અલ્લાહ (ત.વ.ત.) એ અને  નબીએ કરીમ (સ.અ.વ.) અને મઅસુમ અઈમ્મા (અ.મુ.સ.) એ ક્યારેય ત

શું અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.) એ જ. ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)નો બચાવ કર્યો હતો જ્યારે તેમના (સ.અ.) ઉપર હુમલો થયો?

શું અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.) એ જ. ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)નો બચાવ કર્યો હતો જ્યારે તેમના (સ.અ.) ઉપર હુમલો થયો? અમુક મુસ્લિમો એવો આરોપ લગાવે છે કે જ્યારે પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ની પુત્રી હઝરત ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) ઉપર હુમલો થયો ત્યારે અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) એ તેમનો બચાવ કર્યો નથી કારણકે તેઓ બહાદુર અને શૂરવીર ન હતા. અલી (અ.સ.) એ જ. ઝહરા (સ.અ.)નો બચાવ કરવો જોઈતો હતો. જવાબ 1.      હક અલી (અ.સ.)ની સાથે અને અલી (અ.સ.)ની સાથોસાથ હક છે. 2.      અમીરૂલ મોઅમેનીન, અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)નો વિરોધ 3.      બદલો લેવા માટે પોતાના પર કાબુ રાખવો 4.

હસનૈન (અ.મુ.સ.) પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ફરઝંદો છે

એહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ના ઈમામો સામાન્ય કરતા ઘણા બલંદ છે અને તેઓ સાથે કોઈ સરખામણી શકય નથી એ હદ સુધી કે રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.) ના સહાબીઓ અને પત્નિ સાથે પણ નહિ. તેઓની ફઝીલતો અજોડ છે અને તેમાંથી ઉચ્ચ ફઝીલત પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.) સાથે નજીકની રિશ્તેદારી છે, જેને કુરઆને સાબિત કરી છે. તેથી અગર સહાબીઓ સહાબીય્યતનો દાવો કરે કે જે ખુદ કોઈ ફઝીલતમાં શુમાર નથી થતી જ્યારે કે ઈમામો (અ.મુ.સ.) શ્રેષ્ઠ છે કારણકે તેઓ પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.) સાથે નજીકનો સબંધ હોવાની ફઝીલત ધરાવે છે.         મુનાફીકો આ ફઝીલતમાં હસદ કરે છે અને પછી તેનો ઈન્કાર (રદ) પણ કરે છે.      &nb

શું બહુમતીએ તે માપદંડ હોય શકે? જ્યારે બહુમતીએ (મોટા ભાગના લોકોએ) અલ્લાહ (સુ.વ.ત.)ની નાફરમાની કરી, બની ઇસરાઈલનું ઉદાહરણ - અલ્લાહના ચૂંટાએલા લોકો

          અમૂક કહેવાતા મુસલમાનો એવો દાવો કરે છે કે અલ્લાહે બહુમતીને કાફીરો કે મુશ્ રીકોના સંદર્ભમાંજ વખોડી છે. જ્યારે કે મુસ્લીમો તો જ્યારે બહુમતીમાં હોય ત્યારે હંમેશા સાચાજ હોય છે. માટેજ કુરઆનની એ આયતો કે જે બહુમતીને વખોડે છે તેને મુસલમાનોની વિધ્ધ દલીલ તરીકે રજૂ ન કરી શકાય. જવાબ 1) બની ઇસરાઈલ 2) ખ્રિસ્તીઓએ પણ ઘણી રીતે ભૂલો કરી 3) મુસ્લીમો બની ઇસરાઈલના રસ્તે ચાલશે         પવિત્ર કુરઆનમાં એવી કોઈ આયત નથી કે જે આ દાવાને સમર્થન આપતુ હોય કે બહુમતીને નિશ્ચિત રીતે ત્યારેજ વખોડવામાં આવી છે જ્યારે મુશ્ રીકો અને કાફી

તસ્બીહે જ. ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)

તસ્બીહે જ. ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) ફરમાવે છે કે જ. ફાતેમા (સ.અ.) પયગમ્બર (સ.અ.વ.) ના ઘરની સૌથી માનનીય અને બલંદ મરતબા સ્ત્રી હતા. આપ(સ.અ.) પાણી ભરવામાં એટલી મહેનત કરતા હતા કે આપ(સ.અ.)ને છાલા પડી જતા હતા. તદ્ઉપરાંત, ઘરમાં ઘણીવાર જાડુ મારતા અને કલાકો સુધી ચક્કી ચલાવતા કે જેના લીધે હાથોમાં પણ છાલા પડી જતા હતા. તદ્ઉપરાંત આપ(સ.અ.) મોટો ચુલ્હો સળગાવતા અને તેના ઉપર જમવાનું બનાવતા જેના કારણે આપના કપડામાં ડાઘ પડી જતા હતા. ટૂંકમાં આપ(સ.અ.) ઘરકામમાં ખુબજ કઠીન પરીશ્રમ કરતા હતા જે ખુબજ મુશ્કેલીભર્યુ કાર્ય હતું. હઝરત અ

જનાબે ફાતેમા ઝહેરા (સ.અ.)ના ઈમામ કોણ છે?

જનાબે ફાતેમા ઝહેરા (સ.અ.)ના ઈમામ કોણ છે?   કેહવાતા મુસલમાનો જેમકે ઈબ્ને તયમીયા એવો દાવો કરે છે  કે (આરોપ લગાવે છે) મઆઝલ્લાહ (અલ્લાહની પનાહ) જનાબે ફાતેમા ઝહેરા (સ.અ.) તેમના ફદકના દાવા બાબતે હક ઉપર ન હતા. કોઈ પણ ભોગે તેમણે અબુબક્ર અને ઉમરથી બધા જ સંબંધો (તઆલ્લુકાત) તોડી નાખવા ન જોઈએ. તેઓ ઝમાનાના હાકીમ (શાસકો) હતા. અને આપ (સ.અ.)એ તેઓથી મૈત્રીભર્યુ વર્તન કરવું જોઈતુ હતું.   જવાબ   આ વિષય ઉપર એક રસપ્રદ બનાવ છે. અંતે વાંચકો ખૂબજ આસાનીથી નિર્ણય કરી શકશે કે જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) હક્ક ઉપર હતા કે ન હતા (સાચા હતા કે ખોટા) અને અબુબક્ર અને ઉમર સાથ

ખારજીઓ અને અલ્લાહ પાસે તલબ કરવું

શંકા ભૂતકાળમાં અમૂક મુસલમાનોનો સમૂહ હતો જેઓએ એવો દાવો કર્યો હતો કે ફકત અલ્લાહ પાસેથીજ તલબ કરવું જોઈએ. તેઓનો અન્ય મુસલમાનો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો અને તે લોકોને ‘ખારજીઓ’ (જેઓએ દીનને ત્યજી દીધો છે)થી ઓળખવા લાગ્યા. આજે પણ આવો એક સમૂહ છે જે વસીલા (માધ્યમ)ને નકારી કાઢે છે અને એમ કહે છે કે આપણે દરેક બાબતમાં ફકત અલ્લાહ તરફજ રજુ થવું જોઈએ. આ સમૂહને પણ મોટાભાગના મુસલમાનો દ્વારા નકારવામાં આવે છે અને એમ પણ કહી શકાય કે તેઓ આધુનિક ખારજીઓ છે. જવાબ ભૂતકાળમાં અને આજે પણ ખારજીઓ જેવા અન્ય લોકો છે, મુખ્યત્વે ઈબ્લીસ, જેણે નબી આદમ (અ.સ.)ને સજદો ક

શું જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) ના ઘરને દરવાજો હતો?

  શું જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) ના ઘરને દરવાજો હતો?   પ્રસ્તાવના 1.      કુરઆને કરીમમાં દરવાજાઓ 2.      સુન્નત (હદીસ)માં દરવાજાઓ 3.      એહલેબય્ત (અ.મુ.સ.)ના દરવાજાઓ 4.      અબુબક્રનો સૌથી મોટો પસ્તાવો 5.      અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)ની હદીસનો ખુલાસો અમૂક કહેવાતા મુસલમાનો જેમાં તેઓ પણ શામેલ છે જેઓ એહલેબય્ત (અ.મુ.સ.)ની ફઝીલત કબુલ કરે છે તેઓ એવી શંકા પૈદા કરે છે કે જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ના ઘરને દરવાજો ન હતો. તેઓ એવો દાવો કરે છે કે ઈસ્લામની શરૂઆતના સમયગાળામાં લાકડાના દરવાજા ન હતા અને લોકો દરવાજાની જગ્યા ઉપર

શું ઉમર અને અબુબક્ર અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)થી અફઝલ હતા કારણકે તેઓ રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)ની બાજુમાં દફન થયા છે.?

 શું ઉમર અને અબુબક્ર અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)થી અફઝલ હતા કારણકે તેઓ રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)ની બાજુમાં દફન થયા છે. ? એક દલીલ અમૂક મુસલમાનો દ્વારા અબુબક્ર અને ઉમરની અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)થી શ્રેષ્ઠા વિષે એવી કરવામાં આવે છે કે તેઓ બંને પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ની બાજુમાં દફન થયા છે. તેઓ આને તેમની તરફેણમાં અફઝલીયત ગણે છે અને આ દલીલ માને છે કે તેઓ મુસલમાનોના ખલીફા હોવાને લાયક હતા. શું કોઈ નિયુકત જગ્યાએ દફન થવું એ ખિલાફતના મુદ્દામાં અફઝલીયતનું કારણ છે? ફકત એ રસ્તા કે જેના વડે ફઝીલત સાબીત થાય તે છે તેના અમલ કેટલા સારા છે અને મુસલમાનોના આગેવાન હોવા મા

નમાઝે તરાવીહ સુન્નત કે બિદઅત:

નમાઝે તરાવીહ સુન્નત કે બિદઅત: શીઆ તેમજ સુન્ની બન્નેને ફિકહની કિતાબ તેમજ હદીસોની કિતાબમાં માહે મુબારકે રમઝાનમાં પઢવામાં આવતી ઘણી બધી મુસ્તહબ નમાઝોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અને અમૂક નમાઝોની સંખ્યા તો હજાર કરતા પણ વધી જાય છે. નમાઝે તરાવીહ પણ આ નમાઝોમાંથી એક છે કે જેને એહલે સુન્નત મુસ્તહબ નમાઝ ગણે છે અને માહે મુબારકે રમઝાનમાં દરેક રાત્રીના લગભગ 20 રકાત જમાઅતની સાથે પઢે છે. આ બાબતમાં કોઈ શંકા નથી કે નમાઝ શ્રેષ્ઠ ઈબાદત છે અને આપણી પવિત્ર શરીઅતમાં મુસ્તહબ નમાઝના માટે કોઈ ખાસ હદ નક્કી કરવામાં નથી આવી... પરંતુ સવાલ એ થાય છે વાજીબ નમાઝ

શું આશુરા ગમ મનાવવાનો દિવસ છે કે પછી ખુશી મનાવવાનો?

શું આશુરા ગમ મનાવવાનો દિવસ છે કે પછી ખુશી મનાવવાનો? શંકા: 10 મી મોહર્રમનો દિવસ આશુરા છે. મદીનાના યહુદીઓ આ દિવસે રોઝા રાખતા. તે દિવસ કે જ્યારે હ. મુસા (અ.સ.) તેમના માનવાવાળાઓ દરીયાને મોઅજીઝા વડે પાર કર્યો હતો તેથી રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.) એ મુસલમાનોને હુકમ કર્યો હતો કે આશુરના દિવસે રોઝો રાખે. જવાબ: આ વાત સહી નથી. સાચી વાત આમ છે: રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.) હિજરત કરીને જ્યારે મદીના આવ્યા તો આપે યહુદીઓને 10 મી મોહર્રમના રોઝો રાખતા જોયા. પુછતાછ કરતા એ જાણવા મળ્યુ કે આ શુભ દિવસ છે. આ એ દિવસ છે કે જ્યારે બની ઈસ્રાઈલને તેના દુશ્મન ફીરૌનથી નજાત મળી હતી તેથી હ. મુસા (અ.

શું આલે મોહમ્મદ (અ.સ.) ઈજમામાંથી છે? તે બાબતે એક ચર્ચા / વાદ વિવાદ

શું આલે મોહમ્મદ (અ.સ.) ઈજમામાંથી છે? તે બાબતે એક ચર્ચા / વાદ વિવાદ કેટલાક મુસલમાનો શીઆઓ દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવતી હદીસો અને રિવાયતોને છેવટથીજ રદયો આપી દે છે. તેઓ શીઆઓને ઈજમામાં ગણતા નથી. ઈજમાંથી બહાર ગણે છે અને તેમણે આપેલી દલીલો જુઠી અને બીનભરોસાપાત્ર છે. મુદ્દો શીઆઓનો નથી. મુદ્દો આલે મોહમ્મદ (અ.સ.) બારામાં છે. કારણકે જ્યારે પણ શીઆઓ કોઈ પણ હદીસ આગળ ધરે છે તો તે આલે મોહમ્મદ (અ.સ.) તરફથી હોય છે. માટે, પ્રશ્ન જેનો ઉત્તર મુસલમાનોએ આપવાનો છે તે છે: શું આલે મોહમ્મદ (અ.સ.) ઈજમામાંથી છે? જો તેઓ ઈજમામાંથી છે તો તેઓની હદીસો અને કથનને મુસલમાનોએ દ

મઝહબમાં મહોબ્બત અને નફરત

મઝહબમાં મોહબ્બત અને નફરત પવિત્ર કુરઆન, પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.) અને મઅસુમ ઈમામો (અ.સ.)ના ભવ્ય વ્યકિતત્વ ઉપર થી  ખ્યાલ આવે છે કે અલ્લાહની રાહમાં મોહબ્બત અને નફરતનું મહત્વ શું છે. અલ્લાહ ત.વ.ત. કુરઆને મજીદમાં સુ. નહલ-૩૬ માં ફરમાવે છે કે: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّأُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ "અને ખરેખર અમોએ પ્રત્યેક ઉમ્મતમાં એક રસુલ મોકલ્યો હતો કે અલ્લાહની ઈબાદત કરો અને જુઠા મઅબુદોને તજી દો. પછી તેઓમાંથી કેટલાકોને અ

કિરતાસ (કાગળ અને કલમ)ના બનાવનું ટૂંકમાં અવલોકન

કિરતાસ (કાગળ અને કલમ)ના બનાવનું ટૂંકમાં અવલોકન   હિજરી સન દસ ઈસ્લામી જગત માટે એ ઝમાનો છે જેમાં સરવરે કાએનાત, હઝરત ખત્મી મર્તબત હઝરત મોહમ્મદે મુસ્તફા (સ.અ.વ) અલ્લાહ ના હુકમથી પોતાના તમામ કામો ને આટોપવા લાગ્યા અને દસમી હિજરી ના અંતમાં પોતાની બાદનો કાર્યક્રમ અને ઇસ્લામ માટે કયામત સુધીના પોતાના જાંનશીનની ઓળખ કરાવતા આલમે મલ્કુત તરફ પાછા ફરવાનું એલાન પણ કરી દીધું. અર્થાત ગદીરના મૌકા ઉપર ખિલાફત અને વિલાયતનું એલાન કરી દીધું અને પછી જ્યારે અગ્યારમી હીજરીમાં આપ (સ.અ.વ.) અંતિમ બીમારીના બિસ્તર ઉપર આવ્યા ત્યારે કાગળ અને કલમનો ઐતિહાસિક બન

જનાબે ઝહરા (સ.અ.)ના વારસા વિષે કુરઆની સાબીતી

જનાબે ઝહરા (સ.અ.)ના વારસા વિષે કુરઆની સાબીતી પયગમ્બર હઝરત ઝકરીયા (અ.સ.)એ વૃધ્ધાવસ્થામાં અલ્લાહ પાસે આ શબ્દોમાં દોઆ કરીઃ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا "તેણે કહ્યું અય પરવરદિગાર! મારા હાડકાં સુધ્ધા નિર્બળ થઈ ગયા છે અને માંથુ ઘડપણથી સફેદ થઈ ગયું છે. અય પરવરદિગાર! હું કયારેય તારી પાસે 

હઝરત ફાતેમા (સ.અ.)ના ઘરને આગ લગાડવી

હઝરત ફાતેમા (સ.અ.)ના ઘરને આગ લગાડવી પ્રારંભીક કાળ (સમય)માં ઘણા સમય સુધી નાજુક લાગણીશીલ વાકેઆ અને તેને લગતી હદીસોની આપ-લે પર પ્રતિબંધ હતો. તેથી એ ગેરવ્યાજબી છે કે તે વાકેઆને સંપૂર્ણ રીતે જાણવો કે કેવી રીતે હઝરત ફાતેમા (સ.અ.)ના ઘરને આગ લગાડીને એવા ખરાબ કૃત્ય કરનાર લોકોએ આવો ઘાતકી અપરાધ કર્યો. બુખારી અને મુસ્લીમના સિવાય એ ગેરવ્યાજબી છે કે બીજા સુન્ની વિદ્વાનોથી આવા નાજુક મુદ્દાને મેળવવો. જ્યારે કે આ વિદ્વાનો એ આ હદીસો જેને બયાન કરી છે તે 10% (દસ ટકા) પન લાગણીશીલતાથી રજુ કરવામાં નથી આવી કે કેવી રીતે હઝરત ફાતેમા (સ.અ.)ના ઘરને આગ લગાડવામાં આવી

શુ પવિત્ર પૈગમ્બર (સ.અ.વ) જીવંત છે? હદિસો થી જવાબો

શુ પવિત્ર પૈગમ્બર (સ.અ.વ) જીવંત છે? હદિસો થી જવાબો               પવિત્ર પૈગમ્બર (સ.અ.વ) જીવંત છે આ વાત આપણે પવિત્ર કુરઆન ની આયતો વડે સાબિત કરી, જેની આપણે નીચે ના વિષય મા ચર્ચા કરી ચુક્યા છીએ.               શુ પવિત્ર પૈગમ્બર (સ.અ.વ) જીવંત છે? કુરઆન વડે સાબિતી               શુ પવિત્ર પૈગમ્બર (સ.અ.વ) જીવંત છે? ઉમ્મત ગવાહ છે               આ ઉપરાન્ત હદીસો મા થી પણ ઘણી સાબિતીઓ મળી આવે છે જે આ વિષય ને પુરવાર કરે છે અને જે આપણો વિષય છે (બ) હદીસો               એવી અસંખ્ય

પયગમ્બર (સ.અ.વ.) ના ૮ માં જાંનશીન

પયગમ્બર (સ.અ.વ.) ના ૮માં જાંનશીન પયગમ્બર (સ.અ.વ.) ના ૮ માં જાંનશીન હઝરત અલી ઈબ્ને મુસા-અર-રઝા (અ.સ.) મુસલમાનોના અને ખાસ કરીને શીઆઓના 8 માં ઈમામ એટલેકે હઝરત રસુલે અકરમ (સ.અ.વ.) ના 8 માં જાંનશીન હઝરત ઈમામ અલી રઝા (અ.સ.) ની મુખ્તસર ઝીંદગી આ મુજબ છે: નામ:                       અલી (અ.સ.) લકબો:                     રઝા, ઝામીન, ફાઝલ, રઝી પિતાનું નામ:              હઝરત ઈમામ મુસા કાઝીમ (અ.સ.) માતાનું નામ:              નજમા ખાતુન (સ.અ.) વિલાદત તારીખ:          11

હ. ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ના આદરને અપમાનિત કરવુંતેમના ઘરમાં જબરજસ્તી ઘુસવું.

હ. ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ના આદરને અપમાનિત કરવુંતેમના ઘરમાં જબરજસ્તી ઘુસવું. તે પહેલાના પાનાઓ ઉપર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું કે શંકાના છાયા કે ખલીફાના સમુહ એ શઆતમાં હઝરત ફાતેમાના ઘરને ઘેરી લીધું અને ઘરમાં રહેનારાઓને ધમકાવ્યા અને જ્યારે તેઓને ઈચ્છિત પરિણામ અસર ન મળી તો તેઓએ ઘર પર આગ લગાડી દીધી. આ રીતે હુલીગન્સ એ ઘરની અને તેમાં રહેનારાઓની પવિત્રતા ભંગ કરી જેના બારામાં રસુલ (સ.અ.વ.) એ અસંખ્યા ભલામણો કરી હતી. જેમાંથી કેટલાક પરાંરભિક પ્રકરણો કરવામાં કરવામાં દશર્વિેલ છે. આ હુમલા અને આગામી ઉલંઘન તથ્યો પરસ્થાપિત થાય છે અને કંઈ કોઈ પણ પ્રકારની શંક

બીબી ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) એ સરકાર પાસે ફદકની માંગણી શા માટે કરી?

બીબી ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) એ સરકાર પાસેથી ફદકની માંગણી શા માટે કરી? જનાબે ઝહરા (સ.અ.) (જન્નતમાં ઔરતોની સરદાર) આપ (સ.અ.)ને આ દુનિયાથી કોઈ ચીઝથી લગાવ ન હતો. આપ એક ઉચ્ચ દરજ્જો રાખતા હતા અને આપની હને એક ઉચ્ચત્તમ મકામ હતો. આપ (સ.અ.)ની સંપૂર્ણ જીવન દુનિયાના લગાવથી દુર હતા અને લોકો જેની તરફ આંગળી ઉપાડતા હતા તેનાથી દુર હતા. પરંતુ રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)ની વફાત બાદ આપ (સ.અ.) એ તે સમયની સરકારની સામે ફદકને હાંસીલ કરવા માટે ઉભા થયા. શા માટે જ. ઝહરા (સ.અ.)ના વ્યકિતત્વમાં બદલાવ આવ્યો જ્યારે કે પૂરી ઝીંદગી આપ (સ.અ.)આ દુનિયાથી લગાવ ન રાખતા હતા. શું કારણ હતું કે આ દુનિયાની હકીક

અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.) એ પોતાના સંતાનોના નામ ખલીફાના નામથી (નામ પાછળ) શું કામ રાખ્યા?

અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.) એ પોતાના સંતાનોના નામ ખલીફાના નામથી (નામ પાછળ) શું કામ રાખ્યા? જવાબ: જી હા. આ હકીકત સાચી છે કે અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)ના અમૂક પુત્રોના નામ અને ખલીફાઓના નામ સામાન્ય હતા, પરંતુ આ નામો ખલીફાના નામના લીધે નહોતા રાખવામાં આવ્યા. આમ, નામોની સામ્યતા આપ (અ.સ.)ના ખલીફા પ્રત્યેના પ્રેમનો કોઈ પુરાવો ન બની શકે. બીજુ, ખલીફાઓના નામો અરબ સંસ્કૃતિમાં પહેલેથી જ પ્રચલિત હતા. જો કોઈ વ્યકિત આ પ્રકારના નામો રાખે તો તેનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે આ નામો તે સંસ્કૃતિમાં પહેલેથી માન્ય (સ્વીકાર્ય) હતા. એટલે આ ખોટી માન્યતા છે કે કોઈનું નામ કોઈના પર

અમીરૂલ મોઅમેનિન (અ.સ.) ના કાતીલો

અમીરૂલ મોઅમેનિન (અ.સ.) ના કાતીલો શું અલી (અ.સ.) ખવારીજ લોકોના પ્રપંચથી શહીદ કરવામાં આવ્યા હતા? અગાઉના ઈતિહાસકારોએ જે રિવાયતોને અમીરૂલ મોઅમેનિન (અ.સ.) ની શહાદતના બારામાં નોંધી છે અને શીઆ તથા સુન્ની બંનેએ પોતાની કિતાબોમાં વર્ણવી છે તેનાથી તે માલુમ પડે છે કે અલી (અ.સ.) ખવારીજ લોકોના પ્રપંચથી શહીદ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે જંગે નહેરવાનનું ખુની તોફાન થંભી ગયું ત્યારે ખવારીજના અમુક લોકો ભેગા થયાં અને માર્યા ગએલા લોકો ઉપર રોવાનું શરૂ કર્યુ. તેઓ રોતા જતા હતા અને માર્યા ગએલાની ઈબાદત, ઈતાઅત અને શૌર્યનું વર્ણન પણ કરતા જતા હતા. પછી કહેતા હતા કે

શું અલ્લાહ દરેક જગ્યાએ હાજર છે? ભાગ-૧

શું અલ્લાહ દરેક જગ્યાએ હાજર છે? ભાગ-૧ અમુક મુસલમાનો દાવો કરે છે કે અલ્લાહ દરેક જગ્યાએ હાજર નથી. તેઓ આગ્રહ રાખે છે કે અલ્લાહ શરીર ધરાવે છે અને તે અર્શ ઉપર કાયમી બેઠો છે અને સંભવત: એક સમયે બે જગ્યા ઉપર હાજર ન હોય શકે. તેઓ કહે છે કે આ દુનિયા અલ્લાહની સરખામણીમાં ખૂબજ નાની છે. કીડી જેટલી અને અલ્લાહ જેવી હસ્તીને સમાવી ન શકે. કુરઆની આયતો જે વર્ણવે છે કે અલ્લાહ ઈન્સાનથી તેની ધોરી નસ કરતા વધારે નજીક છે અને અલ્લાહ દુનિયામાં હાજર છે, તેને તેઓ એમ કહી નકારે છે કે આ આયતો અલ્લાહના ફરીશ્તાઓ માટે છે અને એ ફરીશ્તાઓ છે જે દરેક જગ્યાએ હાજર છે. જવાબ: મુસલમ

હદીસે નૂર ઉપર એક નઝર

હદીસે નૂરને ઘણા બધા સુન્ની અને શીઆ આલીમોએ વિગતવાર પોતાની ભરોસાપાત્ર કિતાબોમાં અમૂક ફેરફારોની સાથે વર્ણન કરી છે. આલીમોએ આ હદીસને રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.) અને આપની પાકીઝા એહલેબૈત (અ.મુ.સ.)ની ફઝીલતોને સાબીત કરવા માટે રજુ કરી છે. આ રિવાયત ભરોસાપાત્ર સનદોની સાથે હોવા છતાં અને ઘણી બધી જગ્યાએ વર્ણન કરવામાં આવી હોવા છતાં કારણ વગર ટિપ્પણી કરનારાઓ અને મઝહબના વિરોધીઓએ તે કોશિશો કરી છે કે આ હદીસના લખાણ અને હદીસના રાવીઓની ભરોસાપાત્રતા ઉપર શંકાઓ ઉભી કરે. આ હદીસમાંથી એક મહત્ત્વનું પરિણામ એ નીકળે છે કે રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)ની પછી તરત જ અમીરૂલ મોઅમેનીન હઝરત

હઝરત અલી (અ.સ.)ના દુશ્મનો પણ આપ (અ.સ.)ના ફઝાએલ અને કમાલાતનો સ્વિકાર કરનારા હતા પરંતુ...

અમીરૂલ મોઅમેનીન ઈમામ અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ની વિલાયત, વિસાયત, ખિલાફત અને ઈમામતનું એઅલાન રસુલે અકરમ (સ.અ.વ.)એ ઈસ્લામની શરૂઆતથી જ જુદા જુદા તરીકા અને સંકેતો વડે કર્યા કર્યુ હતુ પરંતુ અંતિમ અને છેવટનું એઅલાન આખરી હજના પ્રસંગે ખુદાના હુકમથી મક

ખિલાફત: રસુલ (સ.અ.વ.)ની જાનશીની કે......

ખિલાફત: રસુલ (સ.અ.વ.)ની જાનશીની કે...... Print A+ A- હોદ્દાની વિશેષતા: અગર કોઈ કોલેજ અથવા યુનિવર્સીટીમાં કોઈના જવાથી કોઈ જગ્યા ખાલી થાય અને તે જગ્યા માટે યોગ્ય વ્યકિતની જરિયાત હોય, ત્યારે તે જગ્યા અને હોદ્દા માટે જાહેરાત કરવામાં આવે છે ત્યારે ફકત જગ્યા અને હોદ્દો ખાલી છે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવતી નથી બલ્કે તે હોદ્દા અને જગ્યાની ખુસુસીય્યતની પણ જાહેરાત કરવામાં આવે છે. અગર જગ્યા ઈતિહાસના વિભાગમાં ખાલી થઈ હોય તો તેના માટે તેવી વ્યકિતની જરૂરત હોય છે જે ઈતિહાસના વિષયમાં નિપુણતા ધરાવતો હોય અને તેણે ઈતિહાસના વિષયમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવ્યુ હ

હઝરત ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)ની અઝાદારી અને મઅસુમ ઇમામો (અ.મુ.સ.)

કયારેક કયારેક એવા સવાલો ઉભા થઇને સામે આવે છે કે શું મઅસૂમ ઇમામો (અ.મુ.સ.) ના ઝમાનામાં પણ અઝાદારી હતી? શું મઅસૂમ ઇમામો (અ.મુ.સ.) પણ અઝાદારી કરતા હતા? આનો જવાબ એ છે કે મઅસૂમ ઇમામો (અ.મુ.સ.) રીતસર ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) ની અઝાદારી કરતા હતા અને તેનું આયોજન પણ કરતા હતા. આમ અઝાદારી આ ઝમાનાની કે બાદશાહોની પેદાશ નથી, પરંતુ આનો સિલસિલો મઅસૂમ ઇમામો (અ.મુ.સ.) ના ઝમાનાથી ચાલ્યો આવે છે અને ઈમામે ઝમાના (અ.સ.) ની ઈનાયતોના કારણે આજ સુધી બાકી છે. સારાંશને ધ્યાનમાં રાખીને નીચે અમૂક ઉદાહરણો રજુ કરવાની કોશીશ કરીએ છીએ. (૧) બની હાશિમની અઝાદારીઃ- હઝરત ઈમામ જઅફરે સાદિક (અ.સ.) થી

ઈમામ મહેરબાન પિતા છે

ઈમામ મહેરબાન પિતા છે ઈમામ મહેરબાન પિતા છે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એ અવલાદે આદમને આ દુનિયામાં અગણિત નેઅમતોથી નવાજેલ છે. પરંતુ તેણે પોતાની તમામ નેઅમતોમાંની દરેક નેઅમત ઉપર, આ જમીન ઉપર જેમને પોતાના વારિસ બનાવ્યા છે, જેમને જાનશીન નિમ્યા છે અને જેđ

સુન્ની તફસીરોની રોશનીમાં આયતે વિલાયતની તફસીર

સુન્ની તફસીરોની રોશનીમાં આયતે વિલાયતની તફસીર મૌલાએ કાએનાત, અમીરૂલ મોઅમેનીન હઝરત અલી બિન અબી તાલિબ (અ.સ.) ની વિલાયત અને બિલા ફસ્લ ખિલાફત અને ઈમામત ઉપર કુરઆને કરીમથી ઘણી દલીલો રજુ કરવામાં આવી છે. પરંતુ અમુક આયતો એવી છે જેની હૈસિયત ઈમામત અને ખē

શૈખુલ ઈસ્લામનું જુઠાણું અને અલબાનીની કબુલાત

શૈખુલ ઈસ્લામનું જુઠાણું અને અલબાનીની કબુલાત આજના ઝમાનામાં નાસિરૂદ્દીન અલબાનીની ગણના એહલે સુન્નતના મહાન આલિમોમાં થાય છે. તે ઘણી કિતાબોના લેખક તેમજ સંપાદક પણ છે. તેમને ઘણું ખરૂં એમ લાગ્યા કરતુ કે હદીસોમાં અમુક ઝઈફ અને બિન ભરોસાપાત્ર રિ

મોહમ્મદ ઈબ્ને અબ્દુલ વહહાબનો અલ્લાહ તઆલાની સાથે વાદિવવાદ

મોહમ્મદ ઈબ્ને અબ્દુલ વહહાબનો અલ્લાહ તઆલાની સાથે વાદિવવાદ અલ્લાહ તઆલા અને મોહમ્મદ ઈબ્ને અબ્દુલ વહહાબની વચ્ચે એક કાલ્પનીક વાદવિવાદ જરૂર છે પરંતુ વાદવિવાદમાં મૌજુદ બધી હકીકતો અલ્લાહ (ત.વ.ત.) નI કથનો પવિત્ર કુરઆનની આયતો માંથી છે અને મોહમ્મ

ગદીરની નસ (નિમણુંક)ના ઈન્કારનું પરિણામ

ગદીરની “નસ” (નિમણુંક)ના ઈન્કારનું પરિણામ પરવરદિગારે આલમનો સૌથી મોટો એહસાન અને મહેરબાની છે કે તેણે આપણને માણસજાતના અસ્તિત્વ વડે શણગાર્યા. ત્યારબાદ સૌથી મહાન નેઅમત એ આપી કે તેણે આપણને પોતાના એ દીનમાં માનનારા બનાવ્યા જેને તેણે પોતાના માટ

અમીરૂલ મોઅમેનિન (અ.સ.) ના પવિત્ર હરમમાં કરામતો

અમીરૂલ મોઅમેનિન (અ.સ.) ના પવિત્ર હરમમાં કરામતો અમીરૂલ મોઅમેનિન હ. અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) ના પવિત્ર હરમમાં એટલેકે કબ્રે મુબારકની નજીક એટલી કરામતો જાહેર થઈ છે કે તેનું અહીં વર્ણન તો દુરની વાત છે, તેની ગણતરી પણ નથી થઈ શકતી. તેના માટે જાડી બલ્કે ઘણા ભાગોમાં કિતાબ તૈયાર થઇ જાય. અહીં ફકત અમુક બનાવો રજુ કરવામાં આવ્યા છે. (૧) કમાલુદ્દીન કુમ્મીના વિષે આપની કરામતઃ ઈરશાદુલ કુલુબમાં કમાલુદ્દીન બીન ગયાસ કુમ્મીથી રિવાયત છે કેઃ “હું મૌલાના હરમમાં દાખલ થયો. દોઆ, ઝીયારત અને તવસ્સુલ કર્યા બાદ ઉભો થઈ ગયો. પવિત્ર ઝરીહ મુબારકની એક ખીલ્લી મારી અબામા

જશ્નનું આયોજન કરવાના ફાયદાઓ

જશ્નનું આયોજન કરવાના ફાયદાઓ ઈસ્લામી શિક્ષણનો પાયો વિલાયત અને બરાઅત ઉપર છે. અહીંથી જ આપણે અમ્રબિલ મઅરૂફ અને નહ્ય અનીલ મુન્કરના હેતુને સમજી શકીએ છીએ. ઈમામે હુસૈન (અ.સ.) ની શહાદતનો હેતુ પણ આજ હતો. ઈસ્લામના વર્તુળમાં રહીને જેણે વિલાયત અને બરાઅત

ઝુહુરની ચાવી દોઆ

ઝુહુરની ચાવી – દોઆ પવિત્ર મઝહબ ઈસ્લામ અને અઈમ્મએ મઅસુમીન (અ.મુ.સ.) ની તઅલીમાત મુજબ દોઆ અંબિયા (અ.મુ.સ.) નું હથિયાર, મોઅમીનની ઢાલ અને તમામ ઈબાદતોની રૂહ છે તેમજ ખાલિક અને મખ્લુક દરમ્યાન સંપર્કનું સર્વશ્રેષ્ઠ માધ્યમ છે. હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી (č

ઉમરે જ. ફાતેમા સ.અ. ઉપર એવો વાર કર્યો કે જ. મોહસીન અ.સ. શહીદ થઈ ગયા

ઉમરે જ. ફાતેમા સ.અ. ઉપર એવો વાર કર્યો કે જ. મોહસીન અ.સ. શહીદ થઈ ગયા  રસુલુલ્લાહ સ.અ.વ. ની શહાદત પછી શરૂ થએલા એહલેબૈત અ.સ. પરના ઝુલ્મોના ભોગ બનેલા પ્રથમ શહીદ જ. મોહસીન ઇબ્ને અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અ.સ.  ની શહાદત ૧લી રબીઊલ અવ્વલ એહલે સુન્નતના ઘણા આલીમોએ આ વ

હદીસે-કિસાઅની સનદ

હદીસે-કિસાઅની સનદ હદીસે-કિસાઅ તે સ્વિકૃત હકીકતોમાંથી એક હકીકત છે જેનો ઈન્કાર તેજ કરી શકે જે ઈસ્લામીક હકીકતો અને મઅરીફના અભ્યાસથી અજાણ છે. કોઈ ચીઝને બિનભરોસાપાત્ર અને ખોટી ત્યારેજ કહી શકાય જ્યારે :- ૧. પ્રથમ તેનું ઈસ્લામીક હકીકતો અને મઆરી

જનાબે સલમાન (અ.ર.)ની હુકુમત

જનાબે સલમાન (અ.ર.)ની હુકુમત પ્રસ્તાવના: એ વાત પોતાની જગ્યા ઉપર બિલકુલ સાચી અને નિર્વિવાદ છે કે સકીફાનાં બનાવ પછી પયગમ્બર (સ.અ.વ.) નાં અમુક બુઝુગૅ સહાબીઓ એ હઝરત અમીરુલ મોઅમેનીન અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.)ની ખિલાફતના હકને ગસબ કરનારાઓની બયઅત કરવાનો ઈન્કાર કરી દીધો હતો. અને તે નાજાએઝ હુકુમત કે જેનો પાયો ઈસ્લામ અને કુરઆનનાં કાયદા કાનુનોથી વિરૂધ્ધ ગયરોએ બળજબરી અને તાકાતના ઝરીએ નાખ્યો હતો તેનું સમર્થન કરવું તો દુરની વાત હતી બલ્કે તેઓ પયગમ્બરે અકરમ (સ.અ.વ.) ના ફરમાનોની રોશનીમાં તેનાં હકદાર અમીરૂલ મોઅમેનીન હઝરત અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ (અ.સ.) ને જ મા

શૈખ સદુક (અ.ર.)

શૈખ સદુક (અ.ર.) ૧. શૈખ સદુક (અ.ર.) ફિકાહત અને રિવાયતોના આસમાનના ઝળહળતો સિતારા, ઈલ્મે હદીસના ક્ષેત્રના શેહસવારો સર્વપ્રથમ આલિમ, ઈસ્લામની ખૂબ જ પ્રખ્યાત હસ્તી અબુ જઅફર મોહમ્મદ બિન  અલી બિન બાબવય્હે કુમ્મી જેઓને “શૈખ સદુક” (અ.ર.) નો લકબ આપવામાં આવ્યો છે. તેમનો જન્મ હીજરી સન ૩૦પ મુકદદસ શહેર કુમમાં એ સમયે થયો, જયારે હઝરત ઈમામ મહદી (અ.સ.)ના ત્રીજા નાએબ હુસૈન બિન રવ્હની નિયાબતનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો હતો. તેમના આદરણીય પિતાજી શૈખે સદુક અલી બિન હુસૈન બિન બાબવય્હ કુમ્મી ઈસ્લામના બુઝુર્ગતરીન ફોકહાઓમાં ગણનાપાત્ર હતાં, જેમણે ઈમામ હસન અસ્કરી (અ.સ.)

ઇલાહી હુજ્જતોથી તબર્રૂક: સહાબાની સુન્નત

ઇલાહી હુજ્જતોથી તબર્રૂક: સહાબાની સુન્નત ઝિયારત દરમિયાન શીઆઓ શા માટે ઈમામો(અ.સ.)ના હરમના દરવાજા અને દીવાલોને ચૂમે છે અને તેનાથી બરકત (તબર્રૂક) તલબ કરે છે? જવાબ: ઈલાહી અવ્લીયાના મઝાર અને તેમના સ્મૃતિ ચિન્હો થકી તબર્રુક તલબ કરવું (બરકત માંગવી

શું અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈને પુકારવું શીર્ક છે?

અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈને પુકારવું શીર્ક છે? અગરચે આ હકીકત છે કે મોટા ભાગના મુસલમાન એ મત રાખે છે કે અલ્લાહના નિયુકત કરેલ ખાસ બંદાઓ પાસે શફાઅત વસીલો માંગવુ એ અલ્લાહની ખુશીનો સબબ છે, પણ મુસ્લીમોનો એક ફિરકો ચુસ્ત રીતે એવું મને છે કે આ શિર્ક છે. આ મē

ગદીર સંબંધિત ચર્ચા ના ફાયદાઓ

ગદીર સંબંધિત ચર્ચા ના ફાયદાઓ   અમૂક લોકો કહે છે કે: ઈસ્લામના આરંભકાળના પ્રશ્રો આં હઝરત (સ.અ.વ.) ના સહાબીઓ અને તેમના જીવનના પ્રસંગો જેમકે તેઓની દરમ્યાન જોવા મળતા મતભેદોના વિષે ચર્ચા કરીને કોઈ ફાયદો નથી. એટલા માટે કે તે બધાજ બનાવો ઐતિહાસિક ઘટન&#

બકીઅ, ઈતિહાસના પાલવમાં એક બુગ્ઝ

બકીઅ, ઈતિહાસના પાલવમાં એક બુગ્ઝ Posted on December 7, 2012 by admin بِسْمِ ﷲِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ صَلَّی اللهُ  عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ الْعَصْرِ اَدْرِکْنَا બકીઅ, ઈતિહાસના પાલવમાં એક બુગ્ઝ જન્નતુલ બકીઅ નામનું કબ્રસ્તાન સાઉદી અરેબીયાના મદીનએ મુનવ્વરા

ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)ની અઝાદારીની અસરો અને ફાયદાઓ

ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)ની અઝાદારીની અસરો અને ફાયદાઓ ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)ની અઝાદારીની અસરો અને ફાયદાઓ તેમાં કોઈ શક નથી કે સય્યદુશ્શોહદા હઝરત ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) ની અઝાદારીની અસરો અને ફાયદાઓ અસંખ્ય છે. આવો આપણે અમૂક અસરો તરફ નજર કરીએ અને આ અઝાદારી થકી ઈમામ હુસ&

શું એહલે તશય્યોહ તેહરીફે કુરઆનમાં માને છે?

શું એહલે તશય્યોહ તેહરીફે કુરઆનમાં માને છે? જવાબ: શીઆઓના મશ્હુર ઓલમા એકમત છે કે કુરઆને પાક દરેક પ્રકારની તેહરીફ (ફેરફાર)થી પાક છે અને મૌજુદા કુરઆને શરીફ હુબહુ એજ ઈલાહી કુરઆન છે-કે જે ખતમી મરતબત હ. મોહમ્મદ સ.અ.વ., આપણા ચહીતા નબી, પર નાઝીલ થયું હતુ&

એહતેમામે ગદીર

એહતેમામે ગદીર કોઇપણ વસ્તુની ખૂબીઓ અથવા અગત્યતા શું ફક્ત ભૌતિકતાના ઉપર નિર્ધારિત થઇ શકે છે? શું કોઈપણ ઐતિહાસિક ઘટનાનું થવું તેની અગત્યતા ઓછી હોવાની દલીલ બની શકે છે? શા માટે શીઆ લોકો ગદીરના જશ્ નને ખુબજ આકર્ષણ સાથે અને ખુબજ મહત્તાની સાથે 

સકીફાનો બનાવ સહીહ બુખારી અને ઉમરની ઝબાની

સકીફાનો બનાવ સહીહ બુખારી અને ઉમરની ઝબાની સહીહ બુખારી સીહાએ સીત્તામાં (છ સાચી કિતાબો) થી એક કિતાબ માનવામાં આવે છે. એહલે સુન્નત હઝરાત કુરઆને કરીમ પછી આ છ કિતાબો (સીહાએ સીત્તા) ની સરખામણીમાં બીજી કોઈ કિતાબને મહત્વ નથી આપતા અને આ કિતાબોમાં જે કાંઈ બયાન કરવામાં આવ્યુ છે તેને તેઓ તદ્દન સહીહ (સાચુ) માને છે. બુખારીએ પોતાની સહીહ કિતાબમાં સકીફાનો બનાવ ઉમરના હવાલાથી આ રીતે બયાન કર્યો છેઃ પગમ્બરે અકરમ સ.અ.વ. ની વફાત પછી અમુક ખબરોમાંથી એક ખબર જે અમારા સુધી પહોંચી  એ છે કે સકીફાએ બની સાઅદામાં અન્સાર ભેગા થયા છે. મેં અબુબકરને કહ્યું કે ચાલો આપણ

કલમ અને દવાત નો પ્રસંગ

કલમ અને દવાત નો પ્રસંગ પયગમ્બરે અકરમ (સ.અ.વ.) ની વફાતના દિવસે એટલે કે સોમવારે સવારે અમૂક અસ્હાબો આપની ખિદમતમાં ભેગા થયા તો આં હઝરત (સ.અ.વ.) એ ફરમાવ્યું: કલમ અને કાગળ લાવો જેથી કરીને હું એવું લખાણ લખી આપુ કે તમે મારા પછી કદીપણ ગુમરાહ ન થાવ. ઉમરે કહ્ય&#

હદીસોમાં હ. ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) ની અજોડ ફઝીલતો

હદીસોમાં હ. ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) ની અજોડ ફઝીલતો હ. ફાતેમા (સ.અ.)ને ફાતેમા એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે કોઈપણ શખ્સ તેમના મરતબાને દર્ક નથી કરી શકતું. ફકત પવિત્ર અઈમ્માહ (અ.મુ.સ.)ની હદીસો વડે આપણે તેમના ઉચ્ચ સ્થાન વિષે થોડી જાણકારી મેળવી શકીએ છીએ. નીચે અમૂક હદીસો સુન્ની કિતાબમાંથી રજુ કરવામાં આવી છે, જેના વડે તેણીની ફઝીલતો અને ઉચ્ચ મરતબા વિષે માહિતી આપે છે: 1. સૃષ્ટિની ખિલ્કતનું કારણ: અસંખ્ય સુન્ની રાવીઓ જેમકે શૈખુલ ઈસ્લામ અલ હમુઈ (વફાત 732 હી.સ.) તેની કિતાબ ફરાએદુસ્સીમતૈનમાં (ભાગ 1, પાના નં. 36) ઈબ્ને અબ્બાસથી, જેમણે પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)થી, વર્ણન

હ. ઉમરનું ઈલ્મ

હ. ઉમરનું ઈલ્મ પયગમ્બરે અકરમ સ.અ.વ. થી અમીરૂલ મોઅમેનીન હઝરત અલી ઈબ્ને અબી તાલીબ અ.સ. ના ઈલ્મના બારામાં અસંખ્ય રિવાયતો નકલ થઈ છે જેમાંથી સૌથી વધારે મશ્હુર હદીસ: أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا ‘હું ઈલ્મનું શહેર છુ અને અલી તેના દરવાજા છે.’ રસુલે અકરમ સ.અ.વ. ના તમામ સહાબીઓ આ બાબતે એકમત છે કે અલી અ.સ. બધાજ અસ્હાબમાં સૌથી વધારે ઈલ્મ ધરાવે છે. દરેકને એ યકીન હતું કે હઝરત અલી અ.સ. ના ઈલ્મની સરખામણીમાં કોઈનું ઈલ્મ નથી. ત્યાં સુધીકે જે લોકોને અલી અ.સ. સાથે કોઈ સંબંધ ન હતો અને જેઓ તેમની સાથે જંગ કરતા હતા તેઓએ પણ અલી અ.સ.(ના ઈલ્મનો) નો સ્વિકાર કરતા

ઈતિહાસ લખવામાં અપ્રમાણિકતા (ભાગ-૧)

ઈતિહાસ લખવામાં અપ્રમાણિકતા (ભાગ-૧)   અમુક દિવસો પહેલા એક લેખ નજરે પડયો કે જેના લખનારે અઈમ્મએ મઅસુમીન (અ.સ.) ની અમુક રિવાયતો અને કથનોને વિષય બનાવ્યો અને ઈતિહાસના અમુક પ્રસંગોમાંથી ગેરસમજણના આધારે ખોટા તારણો કાઢયા છે. તેથી આ પ્રકારના ખોટા તા&

મૃત પર રોવા બાબતે ઉમર વિરૂધ્ધ આયેશા

મૃત પર રોવા બાબતે ઉમર વિરૂધ્ધ આયેશા મોહર્રમના આગમન સાથે અઝાદારી અને મૃત પર રોવા વિશે જુઠા પ્રપંચોનું બજાર કહેવાતા સાચા ઈસ્લામના માનવાવાળાઓ દ્વારા શરૂ થઈ જાય છે. જયારે આ મુસલમાનો રોવું કે નહિ તે વિશે શીઆની માન્યતાથી અસંમત છે, તો આવો આપણે Đ

મૃત પર રોવાની પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ની સુન્નત વિષે સહીહ મુસ્લીમની વિરૂધ્ધ સહીહ બુખારી

મૃત પર રોવાની પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ની સુન્નત વિષે સહીહ મુસ્લીમની વિરૂધ્ધ સહીહ બુખારી સહીહ બુખારી અને સહીહ મુસ્લીમ સુન્નીઓની બે સૌથી ભરોસાપાત્ર કિતાબો છે. આ કિતાબ વિશે તેઓ દાવો કરે છે કે તે સહીહ છે (એટલે કે બધી હદીસો આ કિતાબોમાં સહીહ અને ભરો

શા માટે શીયા અલ્લાહ હુમ્મ સલ્લે અલા મોહમ્મદ વ આલે મોહંમદ કહે છે?

શા માટે શીયા ‘અલ્લાહ હુમ્મ સલ્લે અલા મોહમ્મદ વ આલે મોહંમદ’ કહે છે? જયારે મોહંમદ (સ.અ.વ) પર સલવાત મોકલો છો તો શા માટે તમે તેમના એહલેબ્યતનો પણ સમાવેશ કરો છો. એમ કહીને કે ‘‘અલ્લાહ હુમ્મ સલ્લે અલા મોહમ્મદ વ આલે મોહંમદ” અય અલ્લાહ! મોહંમદ (સ.અ.વ.) અને તેમ&#

અલ્લાહનો હાથ કોણ છે?

અલ્લાહનો હાથ કોણ છે? અમુક લોકો શીયાઓ ઉપર એવો આક્ષેપ મુકે છે કે તેઓ અમીરુલ મો’મેનીન (અ.સ) અને બીજા ઇમામો ના દરજ્જા બાબત અતિશ્યોક્તિ થી કામ લે છે, તેઓ એવો દાવો કરે છે કે શીયાઓએ ઇમામો (અ.સ) ના ફઝાએલો જાતે ઘડી કાઢ્યા છે, ઇમામો (અ.મુ.સ) કોઇ વિશેષ કે અસાધારણ

નહજુલ બલાગાહ નુ ભેગુ કરવુ અને તેનુ ઊંડાણ

નહજુલ બલાગાહ નુ ભેગુ કરવુ અને તેનુ ઊંડાણ નહજુલ બલાગાહની વીસ્મયજનક ખાસીયતોમાંથી એક ખાસીયત વિવિધ વિષયોમાંથી એક અજીબો ગરીબ ઊંડાણ અને ગેહરાઇ તે વિષયોમાં જોવા મળે છે. અને દરેક વાંચનાર પહેલી વખતમાં જ તેને જોઇને ભરોસો ન કરી શકે કે કેવી રીતે એક &#

મોહસીન ઇબ્ને અલી અ.સ. કોણ છે? (કુરઆનના તથા ઐતિહાસિક પુરાવા)

મોહસીન ઇબ્ને અલી અ.સ. કોણ છે? (કુરઆનના તથા ઐતિહાસિક પુરાવા) મોહસીન ઇબ્ને અલી અ.સ. કોણ છે? (કુરઆનના તથા ઐતિહાસિક પુરાવા) મોહસીન ઇબ્ને અલી હસન અ.સ. અને હુસૈન અ.સ. પછી અલી અ.સ. અને ફાતેમા સ.અ. ના ત્રીજા પુત્ર છે. તેમને મુશ્બ્બર પણ કહેવામાં આવે છે, જે પયગમ્બર

ખલીફાની નિમણુંક બાબતે ઉમ્મતના ઈજમાની પધ્ધતિનું જુઠાણું

ખલીફાની નિમણુંક બાબતે ઉમ્મતના ઈજમાની પધ્ધતિનું જુઠાણું સુનને અબી દાઉદ અલ સજીસ્તાનીનો મત કે ઉમ્મત તેમના બાબતે એકમત હશે.[1] તે નીચે પ્રમાણેના કારણોસર નબળી છેઃ ૧. તે સ્પષ્ટ છે કે કોઈ કાર્ય ત્યારેજ તેના કર્તાની સાથે સાંકળી શકાય છે જ્યારે તે ક